Enok Norem

Enok Johannes Norem Født 1881. Dødsår ukjent
Norsk byfogd i Kristiansand. Formann i Christianssand Kunstforening.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Enok Norem

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Kristiansands byarkiv, PN 946.    Brev. Datert 22.9.1936. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Kristiansands byarkiv, PN 947.    Brev. Datert 10.12.1938. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]