Carl David Moselius

Fødsels- og dødsår ukjent
Svensk kunstskribent, kritiker.

Tilknyttet

    Brev fra Carl David Moselius til Edvard Munch

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

    Munchmuseet, MM K 4130.   Brev. Datert 22.03.1937. Filologisk kommentar: Brev fra Carl David Moselius til ukjent person. Uvisst hvordan brevet har kommet Munch i hende.
    «Underhandlingen rörande inköp av Munchmålningar torde bäst gå genom Herr Rolf E. Stenersen, Prinsensgate 21, Oslo, den stora Munchsamlare, som är själen i den nuvarande utställningen i akademien. Det finns så mycket större skäl att vända sig direkt till Stenersen, som intendent Bergström i Sv. Alm. Konstförening är bortrest på ett tiotal dagar.»