Kongl. Akademien för de Fria Konsterna

Undervisningsinstitusjon, utstillingsrom, kunstforening. Stockholm, Sverige

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Kongl. Akademien för de Fria Konsterna til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4128.   Brev. Datert 19.12.1927 . «Kongl. Academien för de Fria Konsterna kallar medelst detta Bref Konstnären Herr Edvard Munch till Ledamot med de rättigheter och skyldigheter Kongl. Maj.ts Academien nådigst gifne statuter och privilegier föreskrifva.» 
Munchmuseet, MM K 4129.   Brev. Datert 05.01.1928 . «Akademien för de fria konsterna i Stockholm har vid sammankomst den 19 december 1927 beslutat kalla Eder till ledamot av akademien, som därmed velat giva ett uttryck för sin höga uppskattning av Eder konstnärliga gärning och av Eder betydelsefulla insats i samtidens konst.» 
Munchmuseet, MM K 4130.   Brev. Datert 22.03.1937 . «Underhandlingen rörande inköp av Munchmålningar torde bäst gå genom Herr Rolf E. Stenersen, Prinsensgate 21, Oslo, den stora Munchsamlare, som är själen i den nuvarande utställningen i akademien. Det finns så mycket större skäl att vända sig direkt till Stenersen, som intendent Bergström i Sv. Alm. Konstförening är bortrest på ett tiotal dagar.» 

Kongl. Akademien för de Fria Konsterna er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4128.   Brev fra Erik Lindberg, G. Gust. ClasonKongl. Akademien för de Fria Konsterna.
«Kongl. Academien för de Fria Konsterna kallar medelst detta Bref Konstnären Herr Edvard Munch till Ledamot med de rättigheter och skyldigheter Kongl. Maj.ts Academien nådigst gifne statuter och privilegier föreskrifva.»
Munchmuseet, MM K 4129.   Brev fra Erik Lindberg, Kongl. Akademien för de Fria Konsterna.
«Akademien för de fria konsterna i Stockholm har vid sammankomst den 19 december 1927 beslutat kalla Eder till ledamot av akademien, som därmed velat giva ett uttryck för sin höga uppskattning av Eder konstnärliga gärning och av Eder betydelsefulla insats i samtidens konst.»
Munchmuseet, MM K 4130.   Brev fra Carl David Moselius, Kongl. Akademien för de Fria Konsterna.
«Underhandlingen rörande inköp av Munchmålningar torde bäst gå genom Herr Rolf E. Stenersen, Prinsensgate 21, Oslo, den stora Munchsamlare, som är själen i den nuvarande utställningen i akademien. Det finns så mycket större skäl att vända sig direkt till Stenersen, som intendent Bergström i Sv. Alm. Konstförening är bortrest på ett tiotal dagar.»