Gudbrand Askvig

(1889–1961)
Norsk generalkonsul, direktør. Tidligere eier av Grimsrød, Jeløya.

Brev fra Gudbrand Askvig til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 25.   Brev. Datert 30.11.1938.  

Gudbrand Askvig er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3358.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert. Se bl. 1v
«tat ut til en direktør Askvi{k}g. {v}Vi har begge boet på stedet hvor billedet er tat fra –»
Munchmuseet, MM N 3358.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert. Se bl. 1v
«Da jeg får meget for mine billeder er jeg meget nøie med at billedet er helt godt og værd sin pris. Derfor har det ståt hos mig i flere måneder – Nu lar jeg Askvig få det og jeg trænger nok at sælge – Jeg har mange Krav på mig og har intet solgt på {5}6 måneder Det er meget vanskeli for mig sælge til husbehov»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Askvik»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 114v
«Askvik Stenersen – Livrente –»