Arne Ellingsen

(1889–1965)
Norsk disponent. Bror til Dag Ellingsen. Gift med Andrea Sophie Munch, Edvard Munchs niese.

Relaterte personer

Arne Ellingsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4618.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.07.1916. Se s. 2
«i denne Tid, der kunne ikke være noget bedre. Igaar eftermiddag bleve vi overraskede ved Visit af Andrea og Arne Elling- sen, – der er her i Byen paa Gjennemreise, allerede Onsdag Morgen skal de tage med Tog til Trondhjem. De fortalte at de havde faaet en nydelig Præsent af Dig, og saa af Laura ogsaa, de vare svært fornøiet i dette. –»
Munchmuseet, MM K 4743.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.06.1918. Se s. 2
«et Telegram fraa Sigefjord fra Ellingsen og Andrea, at de havde faaet sin anden Søn iforgaarsaften. – Alt vel! – Du har kanske ogsaa faaet Besked, – men hun har vel ikke Greie paa Adres sen din. – – Andrea havde bestemt sig til at komme sydpaa isommer, men saa kom da dette iveien. –»
Munchmuseet, MM K 4785.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1914. Se s. 2
«os sin Forlovelse. Kanske Du allerede har faaet Underretning, men jeg beretter det alligevel. – Det er en ung Mand 21 Aar, Arne Ellingsen, som hun er forlovet med, Søn af Jens Ellingsen, Rengtefjord Sortland, meget rig Mand Disponent og Directør for Hindø Dampskibsselskab, 2 Sønner en Datter. – Svert bra jevne Folk, altsaa et glimrende Parti, – nydeligt Sted, meget forstandige Folk! – :»
Munchmuseet, MM K 4856.   Brev fra Inger Munch. Datert 30.12.1927. Se s. 2
«hun ber at hilse dig. Fra Andrea fik vi brev. Hun hilser dig. Til sommeren kommer hun indom os. Hun og mand skal til Bergen. Da kan du faa an- ledning til at gi hende bildet. Det er da heldigt at hun har gjort saant got parti. Hendes mand arvet den store stilling efter sin far, administrerende direktør for det store Hindøselskap. Arne har ossaa sammen med en av fru Kaarbøs sønner en agnforretning. De har et deiligt hus i 3 etager.»
Munchmuseet, MM K 4857.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1924. Se s. 1
«Vi har set i et blad at Andrea’s mand, Arne, er blit disponent i Hindø’s damp- skibsselskab efter sin far, som druknet ved Haakon Jarls forlis. Dette er svært glædeligt, nu er hun jo rent ovenpaa. – Imorgen venter vi Laura. – Tante er noksaa kjæk.»
Munchmuseet, MM K 4873.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.01.1931. Se s. 1
«Jeg har skrevet til fru Kaarbø som sente tante saant hyggeligt telegram til fødselsdagen. Jeg bad hende å fortælle lit om forholdene hos Andrea. Igaar fik jeg svar. Hele Hindø- selskapet er gaat konkurs. Ellingsen er ikke direktør mere. Han maa ikke være saa flink som faren. Han gaar jo stadig konkurs. Som nygift startet han et fiskevær oppe i Hammerfest. Gik konkurs. Hadde forretninger i Oslo som gik galt. Det har nok ikke vært noen heldig kone for ham, Andrea. Hun hadde store fordringer til ham. «Jeg faar alt hvad jeg peker paa», skrev hun til os engang. Og det er»
Munchmuseet, MM K 4878.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.05.1932. Se s. 1
«Det er svært heldigt at jeg skrev til Bernhard. Han er en bra mann, og viser sig å være forståelsesfuld. Andrea har respekt for ham, og Bernhard kan komme til å hjelpe os med Andrea. Han trodde hun hadde forbedret sig, men skjønner nu at hun kan spille. Han sier at både Ellingsen og Andrea har tilbøilighet til ødselhet, og da gjelder det nok for os å bremse. – Det må ha vært en anstrengende tur for dig; Karl kan ha godt av denne oplevelse, når han får hvilt, så har han noe som kan oplive ham. Det blir ingen sak for mig å få greiet mig; naturligvis kan jeg bli vant til å stelle selv, jeg er frisk. Jeg kan avertere, og så får jeg hjelp av damene. Der kan sikkert findes en liten leilighet her omkring. Jeg vil ikke bo lengere vekk fra dig. Jeg har det så godt, der behøves ikke noen større avveksling. En eller to ganske korte ture utover sommeren kan jeg jo gjøre. Nu er det om å gjøre at du får ro. Idag skal jeg på en kvindeforening som arbeider for fattige mødres landophold. Jeg har en storartet dukke som tante har sydd, den skal utloddes.»
Munchmuseet, MM K 4897.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.10.1936. Se s. 1
«Takk for brevet. Ja det var aldeles utmærket at K. fikk vite du hadde andre kilder. Det vil vel bringe ham til å være mere nøiagtig med sine oplysninger. Efter A’s optreden hidtil er vi nødsaget til å ta forholdsregler, det er godt du har vist dem at du ikke lar dig mestre av deres jerimiader. Og Arne naturligvis tar sig nu sammen efter at han har skjønt du ikke går med på alt. Det er det at de har sløset, A. har ikke bestilt noe i huset, som den avdøde fru E. Kinck har sagt. Nu kan hun osså kanske arbeide»
Munchmuseet, MM K 4907.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1937. Se s. 1
«Den dame som telefonerte var en barndomsvenn av Arne Ellingsen. Hun sa at Arne er en fin, \snild/ mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Arnes bror, Dag, har sildoliefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Hun er søster av advokat Corneliussen. Den gutten som hadde tuberkelose er bra, han er i Tromsø og leser til handelseksamen. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især tek- nisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Damen sa jordmorpengene var aldeles bortkastet. –»
Munchmuseet, MM K 4914.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.10.1939. Se s. 1
«Takk for brevet. Sånne forkjølelser er kjedelige, godt at du er bedre. Jeg har ikke behøvet å ha ekstra hjelp, men hvis det siden skulle trenges kan jeg få min utmærkete kone til å komme. – Det var godt du har talt med dr. Schreiner, det er så abnormt handlet av Andrea så det er nød- vendigt å meddele sig. Sålenge faren til Arne levet, holdt han trådene i sin hånd, men efter hans død har Andrea opdraget mann og barn til å danse efter sin pipe. Bernhard og Elias får ta hånd i hanke med henne.»
Munchmuseet, MM K 5273.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.05.1937. Se s. 1
«Takk for igår. Det var så hyggeligt hos dig, og det var et deiligt og morsomt traktement. Det var godt jeg lærte havreflagene å kjenne, jeg var så lei havregrøten. Jeg skriver snart til fru Kaarbø, hun er den beste kilde og er så venligsinnet mot os. Ved det at Ellingsens har oprettet kontor i Svolvær er det en let sak for hende at få rede på forholdene, og desuten kjenner hun de beste kilder fra stedet. Når der er så lite sannhet i Andrea er vi nødt til å forhøre os med andre. Det vilde være en velgjerning mot en ung student å gi ham levebrød noen år deroppe, og det slipper Ellingsen svært billigt fra. Det er så hyggeligt med maleriene her. Landhandleriet og tante, og papa og mig i\v/ed det andre vindu som er i stuen hvor «vår» er malt. Dit selvportret vil du vel ha. Jeg kan se du lever sundt, du ser så godt ut. Nu skal jeg for alvor ta fatt på denne deilige kost.»
Munchmuseet, MM K 5348.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.04.1937. Se s. 2
«mig op igjen. Den dame som telefonerte var en barndomsven av Arne E. Hun sa at Arne er en fin, snild mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Dag har sildoljefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Den gutten som hadde tuberkulose er bra, han er i Tromsø og leser. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især teknisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Arne har leiet ut båten til Haugesund og er selv med som fisker. Kanske nu allemann kan for- stå at en selv må arbeide sig frem. Damen sa jormorpengene var aldeles bortkastet. Men tenk om hun nu fandt på å praktisere. Noe må hun da gjøre.»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så fik jeg høre at Arne havde dannet et dampskibsselskab til st …  med 100,000 kr Kapital – Dette levet han for i noen år til det røg – Adv. Corneliussen siger at brødrene havde»
Munchmuseet, MM N 384.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun har onkel …  der er velstående og Ellingsen har velstående slægt i nærheden – Min niece kjenner alle disse nøie mens jeg i virkeligheten ingen kjenskab har til hende { … }eller familie –»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Det var ganske naturlig at de som alle andre sat gutterne i skole i en nærliggende by. Ellingsen har filialer og kontorer og forbindelser i Bodø og Tromsø og der kunde de stadi være i forbindelse med familien –»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Jeg vil kanske ha vanskeligere for at skaffe penger nu en tid end Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Ellingsen har pligt til at sørge for barna    Jeg har pligt til at passe på at mine barn mine mange arbeider ikke går til grunde og spredes»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Ellingsens fiskeforretning går kanske dårli. Andrea får finde sig i \det/atOsså finde sig i at mit maleri salg går dårli – Det er jo overalt dårligt»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1v
«Nu har jeg i Trondhjem fået beskjed om at broren Dag er lignet for 100,000 kr – Så har han mer og har tjent meget – Arne har samme slags foretning og må da osså tjene – Det skal være bra med alle Ellingsenes –»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1v
«penger nordpå – Dag har sammeslags forretning som Arne og må sies at være rig { … }lignet for 100,000 kr»
Munchmuseet, MM N 1204.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 2v
«Det er jo nu bra med Andrea og hennes søn børn – Hun må jo ha sit på det tørre sålænge jeg sender som hidentil – Arne Ellingsen og hans velstående slægt kan da ikke overlade al omsorg for Arne Ellingsens familie til mi moderslægten –»
Munchmuseet, MM N 1204.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 2v
«Det er jo nu bra med Andrea og hennes søn børn – Hun må jo ha sit på det tørre sålænge jeg sender som hidentil – Arne Ellingsen og hans velstående slægt kan da ikke overlade al omsorg for Arne Ellingsens familie til mi moderslægten –»
Munchmuseet, MM N 1225.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Det ser ut til at være rigtig godt fiske i Lofoten – Arne som har fuldt udstyr til fiskeriforetning må nu tjene godt – Det får vi ald aldrig vite noget om –»
Munchmuseet, MM N 1264.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 2v
«Det er vel rimeligt at Arne tjener en del –»
Munchmuseet, MM N 1298.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
« Ja vi får aldri vite hva Arne har tjent»
Munchmuseet, MM N 1299.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dr Kinck der er lisså nær som jeg og kjenner Elli{ … }ngsen og forholdene skulde holdes utenfor»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1v
«Gutterne havde vel mest lyst til sjø og fiskeforetninger som Ellingsens slægt – Det var atter unødige utgifter på Eidsvold – Så blir der talt om nød hos dem – Ja nu har Andrea havt e{n}t slemt år og vi får håbe det blir bedre og at gutterne kommer sig – Men det blir vel ikke godt at vide hva de skal ta sig til –»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1v
«Nu er der udmærkede tider og det vilde være skam om ikke nu Arne Ellingsen kunde skaffe penger til kone og barn»
Munchmuseet, MM N 1385.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tænker Arne får godt betalt i leie af båden og han gjør nok foretninger – Han står nok osså i forbindelse med broren der jo står godt i det – Det er bra at det lysner for Andrea og det vil jo lette mig – Vi får nok ikke vite at det går bedre med dem»
Munchmuseet, MM N 1397.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg ser at dampskibet Hilda af Sigerfjord har tat op noen krigs- forliste sømænd – mon det er Ellingsens baat –»
Munchmuseet, MM N 1443.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«H … DetAndrea har mor og far der må osså kunne bidra med daad og daad og raad Den velstående onkel i Telemark onkel i Drammen og velstående tanter { … }til Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø vil det på en måte bra og det er jo bra han tar sig af Andrea – Han har inflydelse og han kan jo skaffe Andrea hjælp deroppefra blandt Ellingsens store slægt og venner deroppe – Nu sier Kaarbø: det er bare jegmig hun kan stole gjøre regning på. \Kaarbø … { … }og søstre har ingen forståelse af mig – Tvertimod –/»
Munchmuseet, MM N 1456.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«Du må huske på at AndEllingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
Munchmuseet, MM N 1456.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 2r
«Ellingsen er en smart foretningsmand bruger penger og kan reise penger – Han har sine udveie – Du må nu osså ha ro – Du må ikke la Dig besnakke – { … }Jeg kan når det blir lidt mer orden i pengerne kunne sende en liten pengegave og det vil kanske komme godt til –»
Munchmuseet, MM N 1460.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea. Jo, nu skal hun ta i! – Hun har jo stor værdifuld jordeiendom foruten alt det annet – Hun skal nu sier hun stelle med ku og gris og høns – Ja hvorfor har hun ikke gjort det { … }før. Arne har været på fiske og tjent 10 kr. sier hun –»
Munchmuseet, MM N 1464.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Jeg tænker Ellingsen får mange flere penger in om å{ … }ret end jeg –»
Munchmuseet, MM N 1474.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kjenner litet til Andrea.  … { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Ellingsen havde så mange venner at der nok må skaffes fra disse noget»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Nu får Andrea 100 kr { … }om måneden af mig Hvis nu Dr. Kinck og de formuend tanter hjælper så lider { … }de ingen nød Noget må da Ellingesen kunne tjene –»
Munchmuseet, MM N 1489.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea Hun slår an en annen tone nu og takker meget – Hun har nok ifjor høst ikke li{ … }d nød – Dertil er Arne { … }Ellingsen en for flink mand { … }til at reise penge – Han har nok fåt tag i adskilligt blandt sin store foretningskreds og slægt»
Munchmuseet, MM N 1492.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Fisk Fisket har været dårligt men Arne er jo foretningsmand og det er bedre i den branche –»
Munchmuseet, MM N 1492.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Broderen, sa dokteren, { … }stod nu godt i det – Det er nok da bra osså med Arne – De er jo næsten i fællesskab – Nu kommer vel Andrea Vi har set så meget af hende at vi desværre er nødt til at være meget forsiktige – Hun har nok planer –»
Munchmuseet, MM N 1492.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Broderen, sa dokteren, { … }stod nu godt i det – Det er nok da bra osså med Arne – De er jo næsten i fællesskab – Nu kommer vel Andrea Vi har set så meget af hende at vi desværre er nødt til at være meget forsiktige – Hun har nok planer –»
Munchmuseet, MM N 1493.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Takk for brevet – Det er bra Du får hushjælp og at Du er fornøiet med hende – Det er et rigtig slemt katarrhveir – Det er jo ikke særligt bra veir fiske i Lofoten – Et { … }forstår vi nu: {d}Det har de senere år været rigtigt godt fiske i Lofoten – Det var nok dårligt ‹stil› der bragte uføret – Noen flink mand er Arne Ellingsen ikke det er nu klart – Heldigt gift  …  var det ikke –»
Munchmuseet, MM N 1493.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu får de iår ialt 3000 kr af mig – Det vilde nok mange være gla over – Jeg  …  tror nok ikke at det  …  man synes det er noe videre deroppe – Imidlertid med Arnes»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Dette er noe for Andrea – Både Andrea og Arne Ellingsen bør ha denne notis. – Det må være uten vedføiet skrift ellers blir der diskution og tøv – Det er hun flink til – Det er kanske best Du sender Andrea et udklip og så skal jeg sende et –»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kjøb 3 expl. af Tidens Tegn og send mig et nummer til Arne.»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea vil { … }ha penger til gutternes skolegang til artium – Jeg kan nok hjælpe  …  hende ellers med noget skjønt jeg er blit lei af at bortkaste penger – Men jeg vil ikke ha noe med dette studietøv med disse gutter der er bra men helt ubrugbare til stu dette hun absolut vil tvinge gutterne op i. Det er bra sjøgutter  …  slægtende på Ellingsen og skulde sidde på en krak i et kontor eller stå bag en disk. Deroppe vilde de med handelsexamen nok få plads – Men dette vil hun ikke ha no af. Hun passer sig vel forat si fortælle sine planer om gutternes studier ved universitet. Når de bare får artium så vil de kunne få plads deroppe sier den slue dame – Hun kan belægge sine ord»
Munchmuseet, MM N 1499.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Faar hun barna hid har hun ansvaret fra Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1501.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1925–1940. Se bl. 1r
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
Munchmuseet, MM N 1503.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er jo glimrende tider så Arne må kunne tjene.»
Munchmuseet, MM N 1505.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hvor meget Arne tjener er umuligt at vite men det er greit at deroppe hvor der er fisk og de har hus og ku og gris og vel høns vil de greie sig med litet istedetfor at holde flot extrahjem i { … }Lillehammer – Jeg vet hvor billig det var at leve i Aasgaardstrand og i Sigerfjord er det enda vakrere – Selv om de som så mange skylder på husene er de dog stedets viktigste folk – Det som er det slemmeste er Andrea’s hensynsløse måte at optræde på det er farligt»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Det er kjedeligt – Jeg har tilovers for Andrea og Elling …  bra trods letsind – Men som Andrea har det med krav må jeg holde mig unda –»
Munchmuseet, MM N 1507.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«at Arne intet tjener –»
Munchmuseet, MM N 1507.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Vi kan ikke la { … }os tvinges op i familien slig at vi skal ha ansvarsfølelse for alt hva hænder – Andrea og Arne er voxne folk { … }og med { … }hva jeg sender og de ellers skaffer må de greie sig – Men da må ikke kastes penge bort som hidentil.»
Munchmuseet, MM N 1509.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun har af mig fåt siden jul 3000 Kr – Det var 1{ … }200 kr extra til gutterne – Så må vel Arne sende noget – Ja hun bruker penger!»
Munchmuseet, MM N 1521.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Arne Ellingsen får selv sørge for sine børn og ikke lægge dem på mig –»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Jeg blir kje af Kaarbø – Jeg skal nu gjøre noget forat Ellingsens slægt skal bidrage sit – Det er Ellingsens slægt der er nærmest til at hjælpe barna – Kaarbø kan osså hjælpe lidt. Faren var Ellingsens ven»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Jeg blir kje af Kaarbø – Jeg skal nu gjøre noget forat Ellingsens slægt skal bidrage sit – Det er Ellingsens slægt der er nærmest til at hjælpe barna – Kaarbø kan osså hjælpe lidt. Faren var Ellingsens ven»
Munchmuseet, MM N 1528.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Det vilde nok være letvindt for Andrea og Arne Ellingsen om de kunne få læsset ansvaret på børnene på mig –»
Munchmuseet, MM N 1531.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg er svært optat med skatte- ligningen og skal skrive igjen – lidt om Andrea – Guttene er bra og P.A. Kinck går på ski – Det var vist heldigt at jeg skrev til Kinck – Han gav mig beskjed om guttene – Jeg tænker Arne tjener»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Jeg skal sende et til Arne»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Jeg har git hende altfor meget og jeg vil lidt efter lidt la hende få hva hun oprindeli fik 200 kr måneden – Det er en arbeidsmands gage – Det er Kaarbø som fik drevet summen op – Jeg tænker Arne tjener ganske bra – Han har jo alt til en slig fiskerforetning –»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det blev jo omtrent det samme forhold vi begge står i til hver af brødrene og Deres familie – Det vil si: Adv. Corneliussen er jo nærmere Dag familien end jeg står til Arne Ellingsens familie – Det er jo hans søster og jeg har en Niece –»
Munchmuseet, MM N 1565.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tænker Ellingsen tjener mer om året jeg end jeg og han har lettere forat greie sig i foretninsspørsmål»
Munchmuseet, MM N 1567.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord. Kaarbø{f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
Munchmuseet, MM N 1574.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea og barna kunde været til hygge men hun er blit en truende sky – Når hun nu pludselig bryter op fra hjemmet så får vi håbe at g hun mener at reise tilbage til våren – Ligeså må vi tro at Arne tjener godt – Det får vi aldrig vide men det må antas –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Første gang jeg talte med Kaarbø fortalte han så meget nedsættende om Andrea og Arne at jeg blev fælen – Han fraraadet hjælp – Han sa at han aldrig havde havt nytte af sin studenterexamen og fandt det meningsløst at de skulde studere –»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Gutter Barna skulde absolut på mig – men de er jo Ellingsens børn og har mange andre til { … }at hjælpe – Dette kunde Kaarbø indset – Men nei! blot jeg – Det er let at skjære remmer af andres hud»
Munchmuseet, MM N 1626.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) dajeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Men sagen er jeg tror hun let og kanske Ellingsen vil stole på milionerne – og la det skure (Ellingsen skal drikke lidt {)}eller meget) Jeg kan imidlertid ikke forstyrres i mit arbeide der altid har været mig hovedsagen –»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Men sagen er jeg tror hun let og kanske Ellingsen vil stole på milionerne – og la det skure (Ellingsen skal drikke lidt {)}eller meget) Jeg kan imidlertid ikke forstyrres i mit arbeide der altid har været mig hovedsagen –»
Munchmuseet, MM N 1638.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kan Arne Ellingsen intet eller litet gjøre for sin families underhold må da virkelig farslægten gjøre no for familien. – Der er mange velstående folk af den nære slaegt og det er jo en selvfølge at de må hjælpe – Min bror havde osså mange venner deroppe hvor han døde i sit kald –»
Munchmuseet, MM N 1779.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvis Arne Ellingsen ikke kan sørge for sin familie må der foranstaltes en hjælpeaktion blandt barnas farslægt – De kan jo ikke være bekjendt at støtte sin nærmeste slægt»
Munchmuseet, MM N 1783.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1939–1940. Se bl. 1v
«Jeg er klar over at der er andre på Kinckesiden og på Ellingsens side der kan hjælpe og først da og ve{ … }d en organisation vil det monne. Præsten vil kanske hjælpe hermed –»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Dette må Ellingsen helst forstå fuldtud så de kan indrette sig herefter»
Munchmuseet, MM N 2003.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1v
«Så godt det er at kunne hjælpe ved jeg ikke længer raad – Jeg fuldstændig rives op og blir arbeidsudyktig og syg af alt det der i denne vanskelige tid kræves af mig – Det er fortvivlet med al elendighed og jeg vet ikke heller hvor hjælpen virkeli trænges – – { … }Til mi{ … }n forbauselse og sorg hørte jeg osså Andrea Ellingsen har det vanskeli – Jeg hører at Ellingsen er helt ødelagt pecuniært – – Det er ikke godt at vide med slike foretningsfolk der ofte er konkurs uten egentlig at behøve lide nød –»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 3r
«Andreaharog Ellingsen har nok andre kilder osså og tiderne er bedre Vi får håbe at at vi blir så»
Munchmuseet, MM N 3278.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
« Når nu Ellingsens foretagender stadig går overstyr så får han sandeli ta fat på noget sikrere og  …  beskjednere Andrea er jordmor og han kan søge en post selv om beskjeden»
Munchmuseet, MM N 3290.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
« Jeg har netop hørt af en af slægtning af disponent E.h at han er en  …  snil mand men ingen foretningsmand. Der har vi det. Han får ta i med noget ordentligt»
Munchmuseet, MM N 3290.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«For mig står det som at min slægt disponent E. burde ta sig noget mer sikkert nu end beskjednere for – Men for mig er det jo ikke så godt at vide –»
Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
«Heler ikke hvordan det står sig med sildefisket nordpå eller hva Ellingsen skylder for skuta»
Munchmuseet, MM T 186.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 25r
«Omkring midten af 20de December fik Andreaaf mig 450 k (Kinck 200)       650 kr med 400 kr sendt 1ste September har hun fåt – 2400 2800 kr + 450 kr + 400 + 200 af Kinck       2800       450       400       200       3800 kr næsten 4000 kr på 9 måneder – 400 kr pr – ‹når› Andrea skulde slite når hun af mig har fåt dette har en arbeidsdygtig mand der har vist sig at ha mange foretningsforbindelser og kan bruge dem har en stor tildels velstående slægt lige ind på sig i ‹slægt› der står vel så nær Arne Ellingsens børn som jeg forstår»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6r
«EEllingsen antas har lettere forat skaffe kontanter end jeg og jeg antar han tjener om året meget mer end jeg»
Munchmuseet, MM T 232.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1937. Se bl. 3v
«Vil Kan {a}\A/rne Ellingsen ikke underholde sin familie må farslægten hjælpe – Sl Det må arangeres en hjælpeaktion deroppe i Lofoten blandt den nære slægt blandt Ellingsens gamle venner og osså min brors venner »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 213).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 1
«Når sagerne er slig at Ellingsen selv ikke kan sørge for undervisning og ophold i Oslo for børnene er det ingen annen vei at ta»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 213).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 1
«Der kommer jo en sag til. Man sier hanEllingsen er sygeli {d}Det kan jo genere hans gjerning hvis han vil drive fiske»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 229).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 10.12.1934. Se s. 1
«Jeg kan ikke binde mig til at betale mer end et år ad gangen. Jeg vil ub …  udtrykkelig bemærke at beløpet ikke kan blive så stort på grund af de dårlige økonomiske udsigter Samtidig er betingelsen at distriktslæge Kinck og tanterne  …  til Ellingsen går med på at give mindst det samme som jeg»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 230).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 12.1934. Se s. 3
«Jeg syns Ellingsen måtte greie sig ved at ta tingene på en mer forsigtig og beskjeden måte»