Universitetet i Oslo

Utdanningsanstalt. Oslo, Norge

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3662.    Brevutkast. Datert 24.2.1939 . «Jeg tillader mig herved varmt at der oprettes en ny kunstnergage til fordel for maleren Rudolf Thygesen»
Universitetet i Oslo, PN 1128.    Brev. Datert 1917 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Universitetet i Oslo, PN 1129.    Brev. Datert 16.11.1917 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Universitetet i Oslo til Edvard Munch

Det finnes brev fra Universitetet i Oslo til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Universitetet i Oslo er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 333.   Brev fra Sigurd Høst.
«Saa du alt er kommen saa langt med «historien». Jeg kan ikke sige hvilken fest det skulde være at se universitetets festsalsmykket med det billede. Naar skal det være færdig? Er det til 2 sept. iaar?»
Munchmuseet, MM K 462.   Brev fra Emily Langberg.
«her 3 ivrige Sam- lere af Deres Kunst» Schiefler, Hudtwalcker og Luycken», og her er sikkerlig mange flere. Forhaabentlig har De været frisk ivinter, saa at Arbeidet skrider raskt fremad i Aulaen i Xiania!»
Munchmuseet, MM K 733.   Brev fra Rasmus Meyer.
«Jeg vilde gjerne se Universitetets Billeder en Dag sammen med Dem. Maaske kan vi gaa der en Dag før Aabningen for det store Publikum – maaske kan De ordne det slig, at vi kan være der Dagen efter at det er lukket for Andre.»
Munchmuseet, MM K 1139.   Brev fra Jens Thiis.
«Jeg skriver disse linjer for at spørge dig om du har nogen farveskisse eller færdige utkast til billedene for universitetssalen. I så fald burde du vistnok utstille dem offentlig.»
Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis.
«Universitetets ledende folk og dem jeg har talt med av Munch- slekten var meget fornøiet med St. Fredriksens verk. Jeg tænker det vil gå denne statue, som det har gått med Middelthuns ofte utskjelte, men i virkeligheten meget værdifulle monument, «denne utrolig kjedsommelige buksemann»! Efter at den blev frigjort fra den den avskylige sokkel og den pretensiøse plas\s/ering, er det begynt å gå opp for bevisstheten, at Schweigaard-statuen er et fornemt og ulastelig verk i norsk kunst, og at Middelthun var en fin kunstner. Jeg undlater da heller ikke i den bok som jeg har under arbeide, å sette ham på plass som Edv. Munchs virkelige lærer.»
Munchmuseet, MM K 1162.   Brev fra Jens Thiis.
«Så kommer vi til «boken». Jeg har arbeidet meget med den og under høipress. Jeg har lagt den stort an, med l slekts- historie og kunstnerisk tidsmiljø, kanskje for stort. Men jeg hadde store ambisjoner med denne bok, som jeg lenge har foresat mig å skrive. Det skulde bli «boken om Munch». Desværre er tiden blitt så knapp at det henger på dagene å få den ferdig. Jeg har avsagt alt annet, fåt fritagelse fra forelesinger ved Universitetet, og Nat. Gal. administrerer jeg med min kjære ven og pligt- opfyldende sekretær Johan Langaard pr. telefon. Jeg går i det hele tatt ikke ut, avsier selskaper og lar som Harald Hårfager skjegget vokse, inntill jeg blir færdig med mitt verk.»
Munchmuseet, MM K 1173.   Brev fra Jens Thiis.
«Tomten er Statens, d.v.s. Universitetets. Men den bør absolut esles til museumsbygg og intet annet. Som også uttalt i Stortinget for mange år tilbake.»
Munchmuseet, MM K 1178.   Brev fra Jens Thiis.
«Nå skal jeg 1. juli gå av fra min stilling som Nasjo- nalgalleriets direktør og dermed også som Universitets- lærer. Dermed synker jeg økonomisk ned fra en an- stendig lønn til en fattigmands-pensjon, som ikke er tredjedelen av hvad jeg har hatt å leve av, og med min syke datter, Eva, som nå i to år har ligget på hospital!»
Munchmuseet, MM K 1238.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Jeg vil opfordre Dig til ikke at opgi dekorationen av festsalen og overlate den til Emmanuel Vigeland. Det vilde være en skandale om denne upersonlige imitateur skulde dekorere universitetet. Synes Du betingelsene er dumme – og det synes jeg de er – så foreslå andre, f.ex. at den som vinder får 15000, den som taper får 2500; hvis ingen blir antat får begge 2500. Men si ikke nei! Undersøk Ostwalds pastelteknik, som er brugt i Jena av Sascha Mayer, den vilde kanske passe for Dig. Gruppen Din er god, men er Dit format rigtig?»
Munchmuseet, MM K 1240.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Harriet Backer var begeistret over Dine skisser til universitetet. Det glæder mig.»
Munchmuseet, MM K 1242.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Jeg ønsker Dig tillykke med Dine Festsal-billeder. Særlig med «Historien», som jo er det færdige: det er ren- stilet, stor og fornem kunst, og jeg begriper ikke at ikke universitetet griper det med begge hænder. Der er nu ingen tvil om at det allikevel snart kommer der; for arkitekterne har jo ingen magt, og Schibstedklikken, som nu regjerer universitetet, har jo i virkeligheten bare den halvblinde gamle professor at støtte sig på. Tar kunstnerne ordentlig fat, som jeg allerede vet at en hel del»
Munchmuseet, MM K 1246.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Nu er jeg blit hindret hver dag i at skrive til Dig, men nu skal det bli alvor endda det er sent på kvelden. Jeg var nemlig oppe og så på Dine dekorationer i aula’en, og jeg vil ønske Dig hjertelig tillykke. Det er åndfuldt og festlig, og universitetet kan være fornøiet: denne middelmåtige sal har Du omskapt til en festsal.»
Munchmuseet, MM K 1460.   Brev fra Norske Grafikere.
«NORSKE GRAFIKERES medlemmer innbys til åpningen av den britiske grafikkutstilling i kunstforeningen onsdag ds kl: 12. Likeledes innbys de til det foredrag (med lysbilleder) som den kjente engelske kunst- historiker og grafikksamler Mr. Campell Dodgson holder om britisk grafikk i Universitetes gamle festsal mandag 20. ds. kl. 20.»
Munchmuseet, MM K 1470.   Brev fra Jens Thiis, Universitetet (Aula-dekorasjonene).
«Endelig har komiteen for utsmykningen av Universitetssalen git efter og gåt ind på at ta dine skisser i betragtning, ifald du vil indsende dem sammen med: Werenskiold, Munthe, Eilif Peterssen og Emanuel Vigeland inden lørdag! næste uke. (adresse: Universitetssekretæren).»
Munchmuseet, MM K 1492.   Brev fra Georg Brøchner.
«Som Medarbeider ved et Par ansete udenlandske Tids- skrifter vilde jeg være Dem taknemlig for Fotografier af Deres arbejder, be- stemt for Universi- tetets Festsal.»
Munchmuseet, MM K 1563.   Brev fra Linke Jørgensen.
«Sig mig en Gang – at sejre i Konkurrencen om Universitetets Festsal – er det det samme, som at De selv skal til Kristiania og udføre Arbejdet? Hvem skal dog laase alle Tigrene – baade Hanner og Hunner – inde i et forsvar- ligt Bur saalænge? Mener De selv, at nu er»
Munchmuseet, MM K 1568.   Brev fra Linke Jørgensen.
«Maaske har De nu travlt med Deres Universitets Dekoration,»
Munchmuseet, MM K 1571.   Brev fra Linke Jørgensen.
«De lever vel Deres Liv stille og roligt, arbejdende paa at be- fæste og sikre den Berømmelse, Deres Kunst i de sidste Aar har naaet, og maaske er De endnu ikke færdig med de saa meget omdebatterede Universitets- billeder, et saadant Minde i Deres eget Land kan jeg tænke mig De ofrer al Deres kunsts Udholdenhed og Energi! Det, der forekom mig mest slaaende»
Munchmuseet, MM K 1573.   Brev fra Linke Jørgensen.
«Allerede for fire Aar siden, da jeg saa Universitetsbillederne i Christiania, forekom det mig, at det, at staa Ansigt til Ansigt med »Historien« i en saadan Form, var at komme op i en højere renere og enklere Luft, end man var vant til! Historie betyder jo dog tusinder og atter tusinder af Menneskers Skæbne, og den Tanke at gengive noget saa stort i saa simpel og ædel en Form, det var, som strøg en stærk og dog saa varsom Haand alt det»
Munchmuseet, MM K 2310.   Brev fra Curt Glaser.
«Es ist heut ein geschäftlicher Brief geworden. Ich schreibe bald einmal mehr und per- sönliches. Malen Sie schon in der Universität?»
Munchmuseet, MM K 2442.   Brev fra Eberhard Grisebach.
«Nun würde es mich interessieren zu hören, was Sie zur Zeit unter dem Pinsel haben, ob Sie an den grossen Weltanschauungsgemäl- den weiterarbeiten, welche Freude Ihre Kunst in den letzten Jah- ren gewann, wie es in Oslo und seiner Universität aussieht.»
Munchmuseet, MM K 2839.   Brev fra Max Linde.
«Erinnern Sie sich noch Ihrer alten Freunde? Unter ganz veränderten Umständen leben wir hier jetzt in Ihrem „zweiten Vaterland”, wie Sie es einst nannten. Schon lange wollte ich Ihnen schreiben, um zu erfahren, wie es Ihnen geht und was Sie jetzt schaffen. Die grossen Wandgemälde der Christian- ia-Universität, das war das letzte, was ich – allerdings in Reproduction von Ihnen gesehen hatte; ich fand, dass Sie noch gewachsen waren. Es ist hier in Deutschland immer noch viel Interesse für Kunst und hohe Preise werden bezahlt. Oft kommen Kunstfreunde von fern und nah, um Ihre Werke bei mir zu bewundern. Ich habe noch alle Rodins und Gemälde von Ihnen (mit Ausnahme des Erdsegen). Ich werde auch sehen, alles zu behalten, da ich mit meinen Kunstwerken verwachsen bin. Leider musste ich mich von den französischen Gemälden trennen. Denn die furchtbare Teuerung zwang mich, zu verkaufen. Den Garten habe ich noch unverändert. Meine Frau ist seit Jahren bettlägerig; Theodor, (der zweite) aus dem Kriege mit Tuberkulose zurückgekehrt. Die anderen Jungen sind heil geblieben. Lothar war Fähnrich zur See (der Jüngste), als die Revolution aus- brach. Seitdem sind schwere Zeiten über Deutschland herein- gebrochen. Es ist erschütternd, wie mir Reisende erzählten, wenn man über die Grenze kommt, die Veränderung zu sehen, welche das einst so fleissige, ordentliche und strebsame Volk, durchgemacht hat. Überall sieht man sorgenvolle Menschen, abgehärmte Gesichter, blasse Kinder und Frauen.»
Munchmuseet, MM K 2959.   Brev fra Gerhard von Mutius, Deutsche Gesandschaft.
«Von Niemandem in der Welt hätte ich weniger eine Ant- wort erwartet als von Ihnen und von Wenigen hätte sie mir mehr Freude machen können. Namentlich haben Sie mir mit dem Bild Ihrer Freiluftmalerei eine sehr grosse persönliche Freude ge- macht. Ich sehe Sie ordentlich in Ihrem Anwesen in Sköien vor mir und gedenke der sehr anregenden Stunden, die ich dort bei Ihnen verbringen durfte. Ich verstehe sehr gut Ihre Sätze. Sie malen nicht, wie Sie die Natur sehen, sondern wie Sie die Natur gesehen haben. Man sieht verschieden in verschiedenen Augen- blicken, wenn man aufgeregt ist anders als wenn man kühl ist. Wenn Sie die Farben, die Sie in der Leidenschaft gesehen haben, wiedergeben, werden Sie auch die Leidenschaft wiedergeben. Genau so habe ich Ihre Malerei immer empfunden. Sie geben ihr den Einschlag des „Erlebnisses”, was Ihre Kunst auf einen ganz an- deren Boden stellt als was sonst die Galerien in der Regel füllt. Ich bedauere sehr, dass Sie im hiesigen Museum nicht besser ver- treten sind und würde sehr gern einmal wieder in Christiania in unmittelbaren Kontakt mit Ihrer Kunst treten. Ich werde nie vergessen, wie ich nach meiner Ankunft dort im Jahre 1918 ein Konzert in der Aula der Universität hörte. Aber ich passte gar- nicht auf die Musik auf, sondern lebte in Ihren Farben und For-»
Munchmuseet, MM K 3171.   Brev fra Gustav Schiefler.
«Wie sollte es uns freuen, wenn Sie die Malereien in der Universi- tät bekämen! Und sicher ist keiner da, der das so gross und fein könnte, wie Sie. Wir wollen alle für Sie den Daumen halten.»
Munchmuseet, MM K 3179.   Brev fra Gustav Schiefler.
«zu sehen, was Sie für Entwürfe für die Decorationsbilder der Universität gemacht haben. Das ist gewiss etwas ganz feines, und es wäre ein Jammer, wenn es nicht zur Ausführung käme. Aber Sie mögen wohl recht haben, dass die Menschen nicht den nöthigen Muth haben. Machen Sie nicht auch graphische Bearbeitungen der leitenden Ideen für den Cyclus, dass man sich eine Vorstel- lung machen kann?»
Munchmuseet, MM K 3181.   Brev fra Gustav Schiefler.
«Mit grossem Interesse haben wir die kleinen Fotografien betrach tet. Meine Frau freut sich, dass Sie an das Modelliren gegangen sind und erwartet immer noch dass Sie herrliche Medaillen und Plaketten machen werden. Das Bild für die Universität muss ja ganz fein und grossartig sein.»
Munchmuseet, MM K 3183.   Brev fra Gustav Schiefler.
«Sie müssen bald einmal schreiben, wie es Ihnen geht und was Sie machen. Wie ist es mit dem Uni versitätsbi1d geworden? Haben Sie noch weiter als Bildhauer gearbeitet? Haben Sie neue Graphicen gemacht? Wir sind sehr begierig, von Ihnen und über Sie zu hören.»
Munchmuseet, MM K 3190.   Brev fra Gustav Schiefler.
«Ich habe ein sehr schlechtes Ge- wissen, dass ich beinahe ein Vierteljahr gewartet habe, ehe ich Ihren letzten Brief beantwortet habe. Er wurde mir nach Paris nach geschickt, wo ich über Ostern war. Liesel, unsere ältste Toch- ter ist jetzt dort und ich hatte sie besucht. Auf der Hinreise, im Schlafwagen zwischen hier und Cöln, traf ich mit einem norwegischen Studenten zusammen, der direct von Christiania kam. Ich dachte, ich würde von ihm über Ihr Gemälde für die Universität etwas hören können, aber er wusste nichts davon, und so freute ich mich, aus Ihrem Briefe etwas zu erfahren.»
Munchmuseet, MM K 3191.   Brev fra Gustav Schiefler.
«Riesig gespannt sind wir auf den Ausgang der Universitäts- Conkurrenz. Wenn etwas entschie- den ist, lassen Sie es uns doch wissen.»
Munchmuseet, MM K 3193.   Brev fra Gustav Schiefler.
«Ich ärgere mich wirklich zu sehr, dass die Entscheidung über die Universitäts- gemälde nicht zu Ihren Gunsten aus- gefallen ist. Wir haben immer mit so»
Munchmuseet, MM K 3194.   Brev fra Gustav Schiefler.
«schön, dass Sie nun doch en die Aus- führung der grossen Bilder gehen können. Ich hoffe, dass das doch der Weg ist, der zur Universität selbst führt. Wir haben uns zu sehr geärgert dass Sie den Auftrag nicht erhalten haben. Vor 2 Wochen waren Noldes hier und Frau Nolde hat uns die Jury- gutachten übersetzt. Wie thöricht ist das von dem Kunstprofessor. Nur war es ein Trost, dass die bei Ihnen ebenso sind, wie oftmals bei uns.»
Munchmuseet, MM K 3323.   Brev fra Luise Schiefler, Ottilie Schiefler.
« was haben wir nicht alles erlebt! In allem Geschehen haben wir viel Ihrer gedacht, wie es Ihnen geht, wie Ihrer Kunst. Ob die Universität und Freia unbeschädigt sind und die Bilder in Ihren Ateliers? Lassen Sie uns doch einmal hören, wie Sie alles überstanden haben. Ein Neffe von mir Ulrich Noack Neffe Otto Erich Hartlebens ist bei»
Munchmuseet, MM K 3351.   Brev fra Hans Joachim Soltau.
«Mein erster Weg in Oslo führte mich zur Universität. Wie groß war mein Bedauern, als ich hören mußte, daß die „Sonne” fortgeschafft wurde, dieses Werk, das für uns Deutsche die höchste Offenbahrung nordi- schen Geistes bedeutet? Man sagte mir noch, daß auch die Nationalgalerie zum großen Teil geräumt sei und ich weiß nicht, was tun?»
Munchmuseet, MM K 3473.   Brev fra Richard Reiche, Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Kuenstler zu Düsseldorf.
«Wegen der Grösse des Raumes, den wir Ihnen zur Verfügung stellen kön- nen, kann ich Ihnen erst in etwa einer Woche eine bestimmte Mitteilung ma- chen, Sie können aber sicher mit etwa 30 Meter Wandfläche, also mit ca. 25 Gemälden rechnen. Ob es sich ermöglichen lässt, den grossen dekorativen Karton in der Grösse von 11,50 m × 4,50 m unterzubringen, weiss ich augen- blicklich noch nicht, werde Ihnen aber auch darüber Nachricht geben. Zu- nächst bitte ich um freundliche Mitteilung, ob dieser für die Universität Christiania bestimmt gewesene Karton derselbe ist, der in der Ausstellung der Berliner Sezession im vorigen Jahr zu sehen war.»
Munchmuseet, MM K 3792.   Brev fra Frankurter Kunstverein.
«derer „advocat Haugen” erwerben. Weiter werden wir gefragt, ob Sie eventuell die grosse Skizze der „Geschichte” für Christiania (Universitaet) verkaufen würden die ihm so ausserordentlich gefaellt.»
Munchmuseet, MM K 4094.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Härmed tager jag mig friheten an- hålla att herr Munch skulle vilja hos Göteborgs Konstförening under november månad utstäfla sina kartonger och skisser till de nyss avtäckta väggmålningarna i Kri- stiania Universitet.»
Munchmuseet, MM K 4095.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Utom kartongerna till dekorationerna i Uni- versitetsbyggnaden vore naturligtvis kärt även få en del andra målningar samt gravyrer.»
Munchmuseet, MM K 4138.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.
«dig, om det finns möjlighet till det. Herrligt om du får göra dekoreringen i Uni- versitetet! Det gläder vi oss alla åt här –»
Munchmuseet, MM K 4140.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.
«Jag har känt mig förfärligt frestad att resa till Kristiania dessa dagar för att få se dina färdiga målningar i Universitetet, men jag har inte kunnat komma loss härifrån just nu. Jag skall emellertid resa så fort jag kan. Af hela mitt hjerta lyck- önskar jag dig till din seger, som måste ha varit fullständig och öfverväldigande.»
Munchmuseet, MM K 4603.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Saa Du skal nu igjen til med det store Arbeide i Universi- tetet, maatte det ikke blive for slidsomt i Sommermaanederne. –»
Munchmuseet, MM K 4632.   Brev fra Karen Bjølstad.
«frosset, blier de dobbelt kjære. – Stolen som er bestilt hos Steen & Strøm vil komme til at blive mig kjær Haaber Du er frisk, – i denne Tid er man udsat for Forkjølelse og maa være forsigtig, saa vexlende som Veiret er. Inger var hos Oline for et Par Dage siden, hun skal bo gratis paa samme Sted, saalænge Bolignøden er, og saa tyr hun som sædvanlig for Steen & Strøm. – Du har vel læst Talen af Frederik Paaske ved Lutherfesten i Universitetet. –»
Munchmuseet, MM K 4688.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Takker Dig hjertelig for begge dine Kort, og saa for Indbydelseskortet fra Rector til Overleverin gen af dine Billeder til Universitetet. –      Hvor det har været glædeligt og stort, at Du har sei- ret saa fuldstændig; hvilken Lettelse efter et saadant overmenneske- ligt Arbeide, hvor det maa have været mangengang en Lidelse. – Det har artet sig anderledes nu, end for 6 Aar siden, da vi var i»
Munchmuseet, MM N 183.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913 . Se s. 2
«Jeg tar nu fat på et af de store Billeder til Universitetet som et jeg maler i Moss – Jeg får nu svært meget at gjøre –»
Munchmuseet, MM N 284.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940 . Se bl. 1r
«Til sammenligning kan fortælles at bare nedtagningen rens{ … }ning og ferniseringen af billederne kom Universitetet på 10,000 kr – Jeg fik 80,000    Udgifterne havde vel været over { … }det halve – Dertil kom a{ … }t til utgifterne va havde jeg brugt mine egne penger med førkrigsværdi – Medens jeg blev en fik honoraret efter efterkrigsværdi –»
Munchmuseet, MM N 502.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892 . Se s. 1
«Han hilste på alle sine bekjendte {–}som han nu ikke hadde set på så længe – Stod på på ved universitetet og så på alle damerne – han så næsten udfordrende på dem – smilte lidt til noen –»
Munchmuseet, MM N 596.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Han hilste smilende overlegent som om intet var hændt ham – han fulgte hu vendte om – fulgte hendte – Ved Universitet gik hun over gaden gik et stykke indover m – så hun ble væk for ham men så kom hun pludseli frem gik mod ham – Goddag Hvorfor kom de ikke –»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Han var igen ved universitet – svingte. –»
Munchmuseet, MM N 1051.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916 . Se s. 1
« Jeg var i Kristiania forat prøve Dekorationerne til Universitetet – og forsøgte atter at finde en passende Leilighed eller Gaard – Det er meget vanskeligt – og alt er dyrt nu – Nu skal jeg se efter i Nærheden af Larvik»
Munchmuseet, MM N 1131.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.11.1927 . Se bl. 1r
« »
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Prof. Schreiner mente at hun ikke havde no greie på det. Det har hun nok og hun har vel osså rådført sig med Dr KinckDr Kinckene er ligeglad med hva { … }der lægges på mig – Andrea har intet mot at guttene læser går  …  så længe ved universitetet – Hun beregner at de da blir der underholdt af mig Så b forstår hun at det blir vanskelig for dem at få en annen vei – Dertil har de forlidet ævner – Hun mener at de nok»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea vil { … }ha penger til gutternes skolegang til artium – Jeg kan nok hjælpe  …  hende ellers med noget skjønt jeg er blit lei af at bortkaste penger – Men jeg vil ikke ha noe med dette studietøv med disse gutter der er bra men helt ubrugbare til stu dette hun absolut vil tvinge gutterne op i. Det er bra sjøgutter  …  slægtende på Ellingsen og skulde sidde på en krak i et kontor eller stå bag en disk. Deroppe vilde de med handelsexamen nok få plads – Men dette vil hun ikke ha no af. Hun passer sig vel forat si fortælle sine planer om gutternes studier ved universitet. Når de bare får artium så vil de kunne få plads deroppe sier den slue dame – Hun kan belægge sine ord»
Munchmuseet, MM N 1891.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rasmus Meyer. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg holder fremdeles på med de Dekorationer som var tiltænkt Universitetet – – men er osså beskjæftiget med annet –»
Munchmuseet, MM N 2299.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 20.10.1910 . Se s. 4
«dekorationen fur die Universitet – Diese sind doch nicht bestellt aber man sagt ich habe gute Chansen»
Munchmuseet, MM N 2691.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«– Hier ist ein grozse Partei whelche die Dekorationen fur das Universitet haben wollen»
Munchmuseet, MM N 2721.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 4
«fur der Universitet – und { … }denn kleinere Staffelei- malereien –»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909 . Se s. 1
« Vil Du være så snil at få vide om Dioramalokalet (eller Blomquist) er ledig ifra 2{8}7de Februar – Eller når. – Jeg tænkte kanske at have en Udstilling og de mest dekorative Arbeider – Hvis det blev Blomquist så vilde jeg have to først Dekorative og derpå Oliebilleder – Han burde da betale 1{0}500 Kr. for det blir jo opsigtsvækkende Sager – Ud 10 Udkast til Universitetet – – Jeg er blit anmodet om  …  den 1ste Martz at {se}indsende et Udkast til Fondvæggen – – I Tilfælde det antages får»
Munchmuseet, MM N 2946.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 3r
«Men alle andre var trætte –  …  Man vilde ikke ha mer { … }vrøvl Universitetet { … }var kje og træt vagtmesteren var kje og træt og der var ingen støtte at få –»
Munchmuseet, MM N 2946.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 3r
«Du vet bare ferniseringen kostet Universitetet 10,000 kr –»
Munchmuseet, MM N 3091.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 19.12.1909 . Se s. 1
«Jeg har fået Anmodning om at indsende Skitse til Universitetet den 1ste Mars – Man vil kjøbe Skitsen for 1000 kr. – Dette kan jo lade sig høre hvis notabene jeg ikke dermed sælger Ideen – For den må jeg jo jeg senere have Ret til at benytte»
Munchmuseet, MM N 3091.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 19.12.1909 . Se s. 2
«Si mig et Ord om at jeg forstår Sagen slig at jeg ikke sælger min Ide til Universitetet»
Munchmuseet, MM N 3214.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1912 . Se s. 4
«{ … }Es ist nicht abgemacht das die Dekorationen zur Universitet kommt. – Die meisten meine es bestimmt aber erst in einige Jahre – wenn der der grozse Scharfrichter verschieden alte Herrn hingerichtet hat –»
Munchmuseet, MM N 3311.   Brev fra Edvard Munch til Kristian Schreiner. Ikke datert. Se bl. 2r
«Kan jeg bry Dem med at komme ned til konferance på mit kontor v …  v foran universitetet»
Munchmuseet, MM N 3595.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«II Jeg behold{ … }er f ex {r}Ramme utelukkende af hensyn til mit maleri – Jeg har { … }motiver der der netop har vært sælgelige – og { … }‹hvorfor› jeg solgte m til store summer – og jeg gjør studier til Alma mater i Aulaen Kommentar – Jeg har her funnet motivet – og jeg arbeider gratis for universitete på dette – forat forb{ … }edre { … }dekorationerne –»
Munchmuseet, MM N 3595.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Klæer Opbygninger af { … }de høie gj ‹trævægge› til ophængning af de til 11m x 5m svære dekorative billeder – Af der Der { … }blev af { … }billeder solgt Dekorationer malt fra disse solgt for { … }40,000 kr til Universitete og 80,000 kr til Freia»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Da Uni{t}versitetet in{ … }dtog Aulabillederne Kommentar og lod dem fernisere kostet bare dette 10,000 kr –»
Munchmuseet, MM T 167.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 20r
«Jeg skal la  …  gi la Universitetet Frist i 1 Måned til at kjøbe Billederne – dog på følgende Betingels »
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891 . Se bl. 51r
«Så skvat han op – o …  han gik hurtig opover gaden efter hende – han ga sig til at løbe – løb og løb – som gal puffede folk til side – hilste ikke på kjendte der st{ … }o og så efter ham – op forbauset han stirret ret  …  fors sig om han ikke skulde o …  få se den lille skikkelsen igjen – og Han standset træt og anpusten først opp ved universitetet – hun var ikke at se – hun var vel svinget ind en sidegade – Han var skamfuldHan Ærgerli – Hvorfor fløi de sån – idiot – det var ikke efter hende nei da – sån for  …  skyld –»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 99
«Da billederne for noen år siden skulde  …  ferniseres blev de tat ned og lagt på gulvet – Arbeidet med at ta dem op og ned og fernisere dem k{ … }ostet Universitetet 10,000 kr – Jeg fik ingenting ‹forat› ta dem op og ned 20 gange – Koste lærred farver og arbeide!»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 9
«Ja det vidunderlige er sked Jeg har intet tjent på de verdensberømte Aulabilleder Kommentar blot skattevæsenet 20,000 kr og dog! Jeg har faktisk i flere år betalt forat have fåt lov til at male billederne gratis for universitetet»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 187
«Tænk så på at universitetet måtte betale 10,000 kr forat ta dem ned og rense og fernisere.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 19v
«

Søndag den 10de. I Formiddag var {J}jeg og An- dreas i Trefoldighedskirken, gik der- fra til Universitetet og saa paa den Zoologiske Samling, derefter var vi paa Nationalgalleriet. – Jeg fik idag laan{e}te { … }Papas Sølvuhr { … }til Brug. Dette Aars Grøde sees af Aviserne at blive meget godt – ‹T›Vi spillede i Aften Gnav.

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 98 (PN 194).   Brev fra Edvard Munch til Erik Werenskiold. Datert 18.3.1916 . Se s. 2
«let at beseire – Hvis der ikke nu ved Universitetet og  …  og i Aftenposten sad farligere Drager end hans –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 331).   Brev fra Edvard Munch til Thorolf Holmboe. Datert 31.12.1926 . Se s. 2
« »
Riksarkivet, PA 1322 (PN 1072).   Brev fra Edvard Munch til Det Norske Studentersamfund. Datert 4.4.1889 . Se s. 2
«Jeg anbefaler herved paa det varmeste Munchs Ansøgning om Laan af Lokale i Universitetet til at afhol- de en Udstilling af denne lige saa interressante som orginale og overordentlig talentfulde unge Kunstners samlede Arbeider»
Ukjent, PN 1304.   Brev fra Edvard Munch til Juryen for Aula-konkurransen. Datert 13.5.1909 . Se s. 1
«Undertegnede tillader sig at melde sig som Deltager i Konkurencen om den maleriske Udsmyk- ning af Universitetets nye Festsal –»