Emily Langberg

(1851–1935)
Norsk. Maler.

Les mer

Brev fra Emily Langberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 462.   Brev. Datert 25.03.1916. 
«her 3 ivrige Sam- lere af Deres Kunst» Schiefler, Hudtwalcker og Luycken», og her er sikkerlig mange flere. Forhaabentlig har De været frisk ivinter, saa at Arbeidet skrider raskt fremad i Aulaen i Xiania!»