Aulautsmykningen

En ny festsal skulle bygges til universitetets 100-års jubileum i 1911, og i 1909 utlystes konkurransen om salens kunstneriske utsmykning. Etter mange diskusjoner og intriger i byggekomite og jury, gikk kun Edvard Munch og maleren Emanuel Vigeland videre i konkurransen. Innleveringsfristen for maleriutkastene til sidevegg og fondvegg ble satt til 1. august 1911. Munch hadde arbeidet intenst i sitt uteatelier i Kragerø med utkast til «Historien» og «Solen» i fullt format. Hverken Munchs eller Vigelands arbeider ble imidlertid antatt, og ved universitetets jubileumsfeiring i september 1911 ble festsalen dekorert med gule silketapeter. Munch kalte galgenhumoristisk avgjørelsen et «seierrikt nederlag» og begynte til tross for avvisningen umiddelbart å male på en ny og endelig versjon av «Solen» i stort format. Utkast til dekorasjonene vakte i 1913 stor oppsikt på utstillinger i Tyskland, noe som trolig førte til at opinionen i Norge snudde, og at universitetetsdireksjonen i 1914 ombestemte seg og gikk til innkjøp av dekorasjonene. Edvard Munch fortsatte å bearbeide enkelte av motivene, og først utpå sensommeren 1916, mens en intens varmebølge skyllet over Kristiania, kunne han endelig henge opp bildene i Universitetets aula, til sammen 11 bilder: «Kjemi», «Historien», «Nye stråler», «Kvinner vendt mot solen», «Våknende menn i lysflommen», «Solen», «Genier i lysflommen», «Menn vendt mot solen», «Høstende kvinner», «Alma Mater», «Kilden»

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 709, bl. 1r
MM N 1253, bl. 1r
MM N 1254, bl. 1v
MM N 1259, bl. 1v
MM N 1719, bl. 1r
MM N 1728, bl. 1r
MM N 1755, bl. 1r
MM N 2005, bl. 1r
MM N 2007, bl. 1r
MM N 2007, bl. 1v
MM N 2015, bl. 1v
MM N 2015, bl. 1v
MM N 2017, bl. 1v
MM N 2021, bl. 1v
MM N 2032, s. 2
MM N 2032, s. 2
MM N 2048, bl. 1v
MM N 2064, bl. 2r
MM N 2067, bl. 1r
MM N 3618, bl. 1v
MM N 3618, bl. 1v
MM N 3631, bl. 1r
MM N 3661, bl. 1r
MM N 3668, bl. 1r
MM T 2703, bl. 13r
MM T 2703, bl. 14r
MM T 2703, bl. 14v
MM T 2703, bl. 16r
MM N 3604, bl. 3r
MM N 3604, bl. 3r
MM N 3604, bl. 3r
MM N 3604, bl. 2r
MM N 3604, bl. 3v
MM N 35, bl. 1v
MM N 35, bl. 1v
MM N 35, bl. 1v
MM N 43, bl. 1r
MM N 45, s. 2
MM N 45, s. 2
MM N 45, s. 2
MM N 47, bl. 1r
MM N 49, bl. 1r
MM N 49, bl. 1r
MM N 50, bl. 1r
MM N 51, bl. 1r
MM N 51, bl. 1r
MM N 51, bl. 1r
MM N 51, bl. 2r
MM N 51, bl. 2r
MM N 51, bl. 3r
MM N 52, bl. 1r
MM N 52, bl. 1r
MM N 52, bl. 1r
MM N 53, bl. 1r
MM N 53, bl. 2r
MM N 56, bl. 1r
MM N 77, bl. 6r
MM N 135, bl. 1r
MM N 136, bl. 1r
MM N 136, bl. 1v
MM N 137, bl. 1v
MM N 143, bl. 1r
MM N 150, bl. 1r
MM N 150, bl. 1r
MM N 150, bl. 1r
MM N 162, bl. 1r
MM N 162, bl. 1r
MM N 248, bl. 1r
MM N 248, bl. 1r
MM N 248, bl. 1v
MM N 284, bl. 1r
MM N 284, bl. 1v
MM N 285, bl. 1r
MM N 285, bl. 1r
MM N 286, bl. 1r
MM N 286, bl. 1r
MM N 287, bl. 1r
MM N 287, bl. 1v
MM N 288, bl. 1r
MM N 288, bl. 1v
MM N 291, bl. 1v
MM N 291, bl. 1v
MM N 297, bl. 1r
MM N 297, bl. 1v
MM N 308, bl. 1r
MM N 315, bl. 1v
MM N 315, bl. 1v
MM N 317, bl. 0r
MM N 319, bl. 1r
MM N 319, bl. 2r
MM N 319, bl. 2r
MM N 320, bl. 1r
MM N 325, bl. 1r
MM N 331, bl. 1r
MM N 334, bl. 1v
MM N 336, bl. 1r
MM N 336, bl. 1r
MM N 336, bl. 1v
MM N 339, bl. 1r
MM N 340, bl. 1r
MM N 340, bl. 1r
MM N 344, bl. 1r
MM N 344, bl. 1r
MM N 344, bl. 1r
MM N 387, bl. 3r
MM N 403, bl. 1r
MM N 403, bl. 1v
MM N 403, bl. 1v
MM N 404, s. 1
MM N 415, bl. 5r
MM N 415, bl. 5r
MM N 417, bl. 1r
MM N 425, s. 1
MM N 441, bl. 1r
MM N 441, bl. 1r
MM N 448, bl. 1r
MM N 448, bl. 1v
MM N 448, bl. 1v
MM N 450, bl. 1r
MM N 545, bl. 2v
MM N 564, bl. 1r
MM N 564, bl. 1r
MM N 565, bl. 3r
MM N 565, bl. 3r
MM N 570, s. 18
MM N 578, s. 6
MM N 1139, s. 3
MM N 1165, bl. 1r
MM N 1411, s. 4
MM N 1461, bl. 8r
MM N 1471, bl. 3v
MM N 1686, s. 1
MM N 1686, s. 3
MM N 1688, s. 1
MM N 1690, s. 2
MM N 1963, bl. 1r
MM N 2113, bl. 1r
MM N 2116, bl. 1v
MM N 2147, bl. 1r
MM N 2160, bl. 1v
MM N 2160, bl. 1v
MM N 2166, bl. 1r
MM N 2227, bl. 1v
MM N 2244, bl. 1r
MM N 2256, bl. 1v
MM N 2643, s. 4
MM N 2723, s. 1
MM N 2786, bl. 1r
MM N 2786, bl. 1r
MM N 2946, bl. 1r
MM N 2946, bl. 2r
MM N 2946, bl. 2r
MM N 2954, bl. 1r
MM N 2954, bl. 1v
MM N 2954, bl. 1v
MM N 2956, bl. 2r
MM N 2960, bl. 2r
MM N 2975, bl. 1v
MM N 3106, bl. 1v
MM N 3106, bl. 1v
MM N 3116, bl. 3r
MM N 3242, bl. 2r
MM N 3242, bl. 2v
MM N 3247, bl. 1r
MM N 3247, bl. 1r
MM N 3247, bl. 2r
MM N 3248, bl. 1v
MM N 3248, bl. 1v
MM N 3293, bl. 3r
MM N 3391, s. 2
MM N 3424, s. 4
MM N 3445, s. 2
MM N 3546, bl. 1r
MM N 3546, bl. 2r
MM N 3591, s. 1
MM N 3591, s. 2
MM N 3591, s. 3
MM N 3592, bl. 1r
MM N 3593, bl. 1v
MM N 3595, bl. 1r
MM N 3597, bl. 3r
MM N 3597, bl. 3r
MM N 3597, bl. 4r
MM T 2797, s. 7
MM T 2797, s. 7
MM T 2797, s. 9
MM T 2797, s. 16
MM T 2797, s. 19
MM T 2797, s. 19
MM T 2797, s. 38
MM T 2797, s. 47
MM T 2797, s. 67
MM T 2797, s. 68
MM T 2797, s. 78
MM T 2797, s. 85
MM T 2797, s. 99
MM T 2797, s. 100
MM T 2797, s. 101
MM T 2797, s. 102
MM T 2797, s. 107
MM T 2797, s. 107
MM T 2797, s. 107
MM T 2797, s. 109
MM T 2797, s. 111
MM T 2797, s. 111
MM T 2797, s. 113
MM T 2797, s. 114
MM T 2797, s. 123
MM T 2797, s. 184
MM T 2797, s. 185
MM T 2797, s. 185
MM T 2797, s. 204
MM T 2797, s. 205
MM T 2797, s. 235
MM T 2797, s. 247
MM T 2797, s. 259
MM T 2797, s. 279
MM T 2797, s. 291
MM T 2797, s. 299
MM T 2797, s. 313
MM T 2703, bl. 19r
MM T 2703, bl. 19v
MM T 2703, bl. 30r
MM T 2703, bl. 30v
MM T 2703, bl. 32r
MM T 2703, bl. 35r
MM T 2703, bl. 40r
MM T 2794, bl. 34r
MM K 4077, s. 2