Munchmuseet, MM T 2794

MM T 2794, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

No-MM_T2794-00-R
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 25v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2794 bl. 37r
No-MM_T2794-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring