Sophie Munch

Johanne Sophie Munch (1862–1877)
Norsk. Edvard Munchs søster.

Omtalt i følgende kommentarer

Sophie Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4372.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1889. Se s. 1
«– Det er som en Drøm, det er næsten ikke til at fatte det Hele – og dog er det virkeligt og sandt, at Papa er samlet med Mama og Sophie og seer virkelig vor dybe Sorg seer alt hvad der foregaaer i vort arme betyngede Hjerte. – Derfor ette er for os herhjemme en stor Trøst – og vi kan ofte være rolige og hengivne»
Munchmuseet, MM K 4399.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.07.1876. Se s. 1
«Tak skal Du have for Brevet Dit, Du var snil Gut som skrev mig til. – Jeg venter Heggelund iaften, men jeg har desværre intet arbeidet, da jeg vanskeligt har havt Tid, jeg ved ei, hvad han vil sige dertil. – Andreas steller saa pent med Smaapigerne om Dagen. Idag fik jeg Papas Brev og seer jeg deraf, at Pakken er kommen vel op. – Det var saa godt for mig, at Papa synes bedst om at Sophies Reise blev udsat. – Desuden er Sophie selv saa glad derover. – Nu troer jeg det er bedst jeg taler med Valstad (Mælke- manden) – Vel er han dyr – men saa faaer vi Ved og saa ere vi jo 5 Personer, er det et svert stort Værelse kan vi nok for 3 Ugers Tid klare os – og saa bliver Prisen vel om- kring 8 a 9 Spd. – Skulde vi reise til Garde- moen kom Touren frem og tilbage for os paa 5 Spd –      Jeg spurgte Valstad i Løverdags»
Munchmuseet, MM K 4524.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1896. Se s. 3
«Nu har Johanne faaet sig en liden Pige, gamle Kinck meldte os det, Johanne send- te en liden Lok. – Det er noksaa underligt. – – Det skulde være noksaa hyggeligt om hun fik hedde Johanne Sofie; det kunde passe saa godt, da det er et Bedstemodernavn paa begge Sider, – og saa var baade Sofie og Johanne ogsaa opkaldt. –»
Munchmuseet, MM K 4529.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.06.1896. Se s. 2
«– Idag er Inger i Byen og Laura nede og bader, det stunder snart til den Tid, de skal reise til Lillehammer, gid de maatte faa det hyggeligt; det vil jo blive en Glæde for dem at see den lille Andrea Sofie. – Jeg indbilder mig hun ligner Sophie; hun er altsaa opkaldt efter hende ogsaa. – Fru Kinck skrev et hyggeligt Brev forleden, – Inger har vel fortalt Dig derom. –»
Munchmuseet, MM K 4552.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1911. Se s. 2
«– Du har været i Pilestrædet og seet paa gamle Tomter, – – det er især Sofie dette»
Munchmuseet, MM K 4557.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1911. Se s. 4
«mange Erindringer: – Julebagsten, naar alle dere vore optagne., Sofie, Andreas …       Naa jeg faaer nok slutte,»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912. Se s. 3
«Du fik hilse paa Andrea i Bergen, det maatte jo være underlig at see saadan Lighed,n\N/u som voxen, for det er hun jo næsten, træder vel denne ogsaa mere frem, vi synes hun som liten ogsaa mindet stærkt om Sofie og Andreas.»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, som jeg fik idag, og saa Tak igjen for de mange Penge, Du atter igjen har sendt os. De ere ganske rigtig kommen os ihænde. Det var jo hyggeligt Du kom sammen med Andrea. og Du sy- nes, hun lignede Sofie og , mange synes hun ligner Inger og. – Hendes Legeme er godt og kraftigt udviklet»
Munchmuseet, MM K 4641.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1918. Se s. 1
«En hjertelig Lykønsk- ning til din Fødselsdag. Jeg har sendt den gamle kjendte Eventyr- bog af Moe og Asbjørnsen med et lidet Billede af Sofie foran, det er jo ligesom et Eventyr det ogsaa.»
Munchmuseet, MM K 4642.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1918. Se s. 2
«ledes var det og saa for 55 Aar siden, da Sofie kom til Verden, Inger var sammen igaar med Johanne og Meydell»
Munchmuseet, MM K 4666.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1922. Se s. 1
«Vi sender Dig en hjertelig Hilsen idag, Sofies 60 aarige Fødselsdag»
Munchmuseet, MM K 4693.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.[????]. Se s. 1
«Bare et Forsøg at sende Dig en Hilsen, jeg skriver jo saa daarligt; idag er det 7de September, Sofies Fødselsdag, – og saa kommer Minder om gamle Dage»
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1913. Se s. 2
«Det er vist, Andrea har stor Lighed med Sophie og Andreas, – men opdraget i sin Bestemor «Nannas» Principper og ligner meget paa Moren. – Hun er noksaa ja meget lynsnar i Tanke saa der mangler ikke Evne til Udvikling. – Nu kommer den gamle ind til Kristiania fra den 24 til den 28de og da skal disse to farte omkring. Andrea gleder sig saa Beste- morens Komme. – Vi er fornøiet fordi A skal til Nord- land og haaber paa Fru \Dr./ Kincks Indvirkning. –»
Munchmuseet, MM K 4929.   Brev fra Inger Munch. Datert 20.06.1942. Se s. 3
«stenparti har altså hun gravd frem. På grunn av en vannåre er der før hennes tid blit minert bort et stykke, men det er morsomt det som står igjen. Myndigheterne har fotografert stedet. Jeg husker ikke meget ellers fra stedet, har en matt erindring om par- ret Juul. Jeg husker ikke noe til Sofie eller de andre, det var nok fyrværkeriet som har fanget all erindring. Jeg har det svært godt. Håber du er tross vanskeligheter frisk.»
Munchmuseet, MM K 4936.   Brev fra Inger Munch. Datert 27.12.1942. Se s. 1
«Jeg har et lite juletre som jeg har pyntet med de 65 år gamle kurve og flagg. De ser ut som de skulde være lavet til iår, især noen kurve som Sofie har flettet. De har hun gjort det siste år hun har levet. Jeg husker hun lå i sengen og flettet dem med bleke, tynne fingre. Et stort bord stod ved siden av, og der satt vi med vort. Hennes kurve var\er/ pyntet med sløifer og girlander. De ser ut som de ikke er rørt ved, aldeles som nye. Jeg skulde også forsøke å flette en»
Munchmuseet, MM K 5053.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.07.1876. Se s. 3
«
Jeg skal hilse dig fra Tante, og Sophie, og Smaapigerne,»
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906. Se s. 2
«takker.– Og, nu sender vi til AndreaAsbjørnsens Eventyr\de sidste/ og et Album med hendes Fars Portræt i – Vi fik nogle Ord fra hende igaar med et Familie- portrait,– hun er aldeles lig Sophie»
Munchmuseet, MM N 6.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 2
«Han{M}Inger lovet i vores alles navn at vi skulde komme træffes i himmelen med Lau Mama og Sofie – da strålede hans øine. –»
Munchmuseet, MM N 46.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1934. Se bl. 1r
«Min tante der kom til os har vistnok været tuberkuløs. Hun led hele sit liv af forkjølelser med blodspytning samt bronchit. Min søster Sofie døde af tuberkulose»
Munchmuseet, MM N 131.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933. Se bl. 1r
«Min søster Sofie døde af tuberkulos –»
Munchmuseet, MM N 716.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.6.1874. Se s. 1
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1r
«Jeg skulde bede dig fra Papa om du vilde sænde op hans hvide Sommerbuxer og saa kan Sofie paa samme Tid faa sendt op Cigarerne, jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned igjen dertil. Det er svært pent herop- pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen der bor ligeved. ogEr En Lund eller Skov er ligeudenfor. Pladsen er O omringet af Skov og det er flere Saml‹i›nger af Trær der ser ud som Sa Oaser midt paa Pladsen. {d}Den første Dag laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at gjøre Blomsterbord uden\Øx/ Pengene ligger i den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til til Andreas at han maa tage Buen sin me{g}d sig og Snoren til min Bue.»
Munchmuseet, MM N 728.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876. Se bl. 1v
«Hils Andreas, Sofie og Smaapigerne og Emilie fra mig»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«hun staar.  …  Hun ligner i høi Grad Andreas og kanske ennu mer Sofie – Hendes Mor er blit så pudsig {og}hun sat sitter og gaber høit –»
Munchmuseet, MM N 1281.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1943. Se
«Jeg fandt et brev fra Laura hvor hun ivrer for min idé med gravsten – Det blir for vor far, mor og sofie, sier hun. – Vor far var en uhyre beskeden mand og har vel ikke tenkt på dette. – Men jeg synes det vilde være svært hyggeligt. –»
Munchmuseet, MM N 3676.   Notat av Edvard Munch. Datert 1943. Se bl. 1r
«Det var om aftenen den 8 November 18787Storjohan var hos Johanne Sofie og gav hende absolutionen – Da talte hun så godt med ham. Han forundret seg over hendes klare svar – Hennes far og jeg våket hos henne om natten som synlig ble hennes sidste. «La mig få være god mod Dig papa» sa hun engang. Hun havde da ingen smerte og vilde ofte skifte leie men hun talte så rolig med os. Hennes far spurte om hun kunde ønske at leve længer sammen oss: «Ja pappa for det er så hyggeligt. Å hvor det svaret gjorde os godt for det er jo så meget at angre på – Da hennes far sa henne at n{ … }å skulde ære sitt egentlige»
Munchmuseet, MM N 3736.   Notat av Edvard Munch. Datert 1943. Se bl. 1r
«Det var om aftenen den 8 November 187{8}7Storjohan var hos Johanne Sofie og gav hende absolutionen – Da talte hun så godt med ham. Han forundret seg over hendes klare svar – Hennes far og jeg våket hos henne om natten som synlig ble hennes sidste. «La mig få være god mod Dig papa» sa hun engang. Hun havde da ingen smerte og vilde ofte skifte leie men hun talte så rolig med os. Hennes far spurte om hun kunde ønske at leve længer sammen oss: «Ja pappa for det er så hyggeligt» Aa hvor det svaret gjorde os godt for det er jo såmeget at angre på – Da hennes far sa henne at nå skulde ære sitt egentlige»
Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876. Se s. 1
«Julaften den 1876 fik jeg af Papa en Almanak og et Ark Tonepapir. Af Tante et Ark Tonepapir af Sofie en Lakstang af Andreas 4 Skilling til at kjøbe en Blyant»
Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876. Se s. 1
«Papa fik af mig Andreas Laura og Inger og Sofie 14 Cigarer til 3 Skilling Stykket af Tante et Par broderede Tøfler.»
Munchmuseet, MM T 118.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se bl. 3r
«Sofies fugl. Polly.»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Sofie fik af Papa en Sølvfingerbøl af Tante en Pesinikniv og en Sæbe af Papa mig en Eske og e{n}t Blyant- Viskelær af Andreas en Forundrinnspakke»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Andreas fik af Papa en Fugl og et Farveskrin af Tante to Ark  …  til at klippe ud af Sofie en Lakstang af mig e{n}t Blyant-Viskelær,af»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 6
«9 September 6deSofie Munch 19de Papa»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 46r
«Engang hadde jeg hørt den unge Petersen – si frøken til Sofie og og hadde buk hilst så dybt samtidig –»
Munchmuseet, MM T 2794.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 19r
«Min tante der kom til os har vistnok været tuberkuløs. Hun led hele sit liv af { … }forkjølelser med blodspytning samt bronchit. Min søster Sofie døde af tuberkulose»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2r
«Vi var alle bronchittiske og svagelige – Min søster {s}Sofie døde 10 i 10 årsalderen Jeg havde stærke bronchitter og  …  en gang stærk blodstyrtning –»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 17r
«Sofie fik blodspytn Sofie havde skrantet om våren og sommeren – { … }Hektisk i kinderne opfarende og småhostende { … }Høsten kom    blodspytning Hun lå tilsengs og hanglet oppe af og til.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4v
«

Søndag den 7de. Idag var jeg, Papa, An- dreas i KirkenGamle Akers Kirke. Inger gik med en Krans p til Mam- mas og Sofies Grav. Det er et ny- delig Veir ude. Temperat{ … }\uren/ sik-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 19v
«

Fredag den 15{ … }de er Aarsdagen efter {Sofies}at Sofie blev begravet og Charlotte Mühre døde. Idag stygt Veir { … }med Storm og Hagel.

»
Riksarkivet , RA/PA - 1299 (PN 1248).   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Datert 20.5.1914. Se s. 4
«Jeg forstaar nok at man forstod Du var min Brors Datter i Hadsel – Ligheden med Din Far og Din Tante Sofie da hun var i Din Alder var svær –»