Johan Storjohann

Johan Cordt Harmens Storjohann (1832–1914)
Norsk prest, skolemann. Grunnla Sjømannsmisjonen.

Les mer

Johan Storjohann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 723.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 20.8.1878. Se s. 1
«Jeg har kun af de Bøger du kommerskal bruge Forklaringen, den tydske Stileøvelser tog jeg ikke de med; Resten er nogle naturhisto- riske og engelske Bøger og en fransk Bog. Pap Pakken er kommen hid for to Dage si- den. Vi ere endnu ikke flyttet ind paa Sy- gehuse{n}t, hvortil Papp Pakken og dit Brev er adress Kommentareret; vi bor i Intendanterboligen og og skal først komme paa Sygehuset den 22de. Vi spiser Middag hos Thronsen sammen med Storjohan med Familie og en Neveu fra England samt Leutnant Broch og Kone. Veiret er surt, skyet og med stærk Vind o ialfald i den sidste Tid og lig- ner meget ifjor; jeg holder mig derfor mest inde og læser. Doctor Lie har sagt at jeg kan laane hans Hest saameget jeg vil; men jeg har ikke benyttet mig af Tilladel- sen mer enn to Gange; sidste Gang red jeg og Lies Oppasser til Nannestad Kirke, der ligger en halv Mil fra Gardemoen – of- te i stry stærkeste Gallop og da der Hesten er svært snil er der ingen Fare. Du vil vel gjerne høre noget om Trofast tænker jeg;»
Munchmuseet, MM N 3676.   Notat av Edvard Munch. Datert 1943. Se bl. 1r
«Det var om aftenen den 8 November 18787Storjohan var hos Johanne Sofie og gav hende absolutionen – Da talte hun så godt med ham. Han forundret seg over hendes klare svar – Hennes far og jeg våket hos henne om natten som synlig ble hennes sidste. «La mig få være god mod Dig papa» sa hun engang. Hun havde da ingen smerte og vilde ofte skifte leie men hun talte så rolig med os. Hennes far spurte om hun kunde ønske at leve længer sammen oss: «Ja pappa for det er så hyggeligt. Å hvor det svaret gjorde os godt for det er jo så meget at angre på – Da hennes far sa henne at n{ … }å skulde ære sitt egentlige»
Munchmuseet, MM N 3736.   Notat av Edvard Munch. Datert 1943. Se bl. 1r
«Det var om aftenen den 8 November 187{8}7Storjohan var hos Johanne Sofie og gav hende absolutionen – Da talte hun så godt med ham. Han forundret seg over hendes klare svar – Hennes far og jeg våket hos henne om natten som synlig ble hennes sidste. «La mig få være god mod Dig papa» sa hun engang. Hun havde da ingen smerte og vilde ofte skifte leie men hun talte så rolig med os. Hennes far spurte om hun kunde ønske at leve længer sammen oss: «Ja pappa for det er så hyggeligt» Aa hvor det svaret gjorde os godt for det er jo såmeget at angre på – Da hennes far sa henne at nå skulde ære sitt egentlige»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12r
«

Lørdag den 17de. Idag fik jeg laant en Hest af Doctor Lie{ … }og red læn- ge sammen med en Soldat, Oppass Kommentareren til Lie. Doctor Lie er 79 Aar, er Oldefader og rider al- ligevel hvert Aar  …  til Gar- demoen fra Kristiania. Idag Middag sist spiste {v}i hos Ma{ … }dame Thronsen sammen med Pastor Storjohan og Fami- lie.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Søndag den 25de. Idag hørte jeg og Papa paa Pastor Storjohan præke. I Eftermiddag var jeg med Papa

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 13v
«

Søndag den 1ste. Idag gik jeg og Halvard Holmboe, Søn v af Mægler Holm- boe i England, op i «Byen» og hørte paa Storjohan.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14r
«

Torsdag den 5te. I Aften viste Pastor Storjohan ved {L}laterna magica frem Billeder over Jødeland. Jeg hjalp med at sætte ind Pladerne.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14v
«

Tirsdag den 10ede {i}Idag fremviste atter Storjohan Lysbillederne, atter hvorved jeg atter hjalp med.

»