Munchmuseet, MM N 3736

MM N 3736, Munchmuseet. Datert 1943. Notat.
Filologisk kommentar: Dette er ifølge Inger Munch Edvard Munchs avskrift av Karen Bjølstads opptegnelse om Sophie Munchs død slik opptegnelsen ble trykket i bladet til "Kristelig forening for unge kvinner" (KFUK) i krigsårene.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring