Munchmuseet, MM T 2924

MM T 2924, Munchmuseet. Datert 1878. Skissebok.

No-MM_T2924-00-R
No-MM_T2924-01-n
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 3v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 4v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 6v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 7v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 9v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 10v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 11v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 12v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 13v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 14v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 17v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 18v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 19v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 20v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 21v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 22v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2924 bl. 23r
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring