Deichmanske bibliotek

Kulturinstitusjon. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Deichmanske bibliotek til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 793.   Brev. Datert 22.06.1932 . «I særskilt omslag sender jeg Dem de utkomne numre av vårt husorgan Deichmanbladet. Der skal iår utkomme yderligere 4 numre, hvorav det ene (for november) tenkes viet Haakon Nyhuus, om det lyk- kes oss å få de nødvendige bidrag.» 

Deichmanske bibliotek er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878 . Se s. 16
«

Lørdag den 26de. I Nat gik Papa paa Ro- deløkken, fordi han skulde forandre noget ved en Recept til Heggelunds Barn. I Aften gik jeg og Andreas til det Deik Deichmanske Biblotek forat byt- te en Bog.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 3v
«

Onsdag den {19}20 Idag byttede jeg en Bog paa det Deickmandske Biblothek.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 4r
«

Onsdag den 3die. Idag byttede jeg en Bog paa det Deickmanske Bibleothek. Jeg

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 19v
«

Lørdag den 16{ … }de I Aften var jeg i Byen forat bytte en Bog paa det Deicmandske Biblotek; {J}jeg fik igjen en Aargang af Archiv. Idag er det deiligt Veir.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 21r
«

til Byen vo{r}hvor jeg laante «Archiv» og «Fra alle Lande» paa det Deickmand- ske Biblothek.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 21r
«

{ … }Onsdag den 11te. I { … }Aften gik jeg og An- dreas i Byen; hvor jeg byttede Bøger paa det Deicmandske Bib- lotek, jeg fik igjen en andre Aar- gange af samme Bøger.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 21v
«

Onsdag den 18de. Idag bager Tante Fattigmandsbakkels. I Aften gik jeg til Byen, hvor jeg byt- tede Bøger paa det Deicmandske Biblothek og hentede Papas Guld- uhr. Det er udmerket Føre ude og noget koldt.

»