Josephine Roll

Født 1824. Dødsår ukjent
Norsk. Edvard Munchs tante. Gift med Wilhelm Gottlieb Roll i 1854. Roll var tidligere gift med Josephines søster, Johanne Sophie, som døde av tuberkulose i 1853.

Relaterte personer

Josephine Roll er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4564.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1912. Se s. 3
«– Du skal reise til Köln, det er vel godt at faa noe Hvile derved fra Arbeidet. – Jeg synes ogsaa det er saa deilig, at Du kan igjen komme til Kragerø og faa Fisk Levemaade, – og Du har vel ogsaa der mange kjendte «Busser» som Tante Roll altid sagde, Søfolk paa Bryggen. –»
Munchmuseet, MM K 4985.   Brev fra Christian Munch. Datert 02.08.18[82]. Se s. 1
«Jeg haaber Du med Guds Hjælp lever vel og at Du ikke plages af hovepine. Det var da godt at I traf Thingstad i Hamar, intet kun de være heldigere. Igaar var jeg, Tante Roll og Emilie oppe i Maridalen og havde det meget hyggeligt. Tante og Smaapigerne leve vel og har det godt deroppe. Folkene ere saa inderlig snille der. Fra Sofie har Tante havt Brev, hun har det meget mor-»
Munchmuseet, MM N 1253.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 7.12.1942. Se bl. 1r
«Tante Josefine Roll var gift med { … }Roll efter at søsteren Sofie Roll som først var gift med Roll var død (Jeg tror det var slig) Edvard Roll var søn af Sofie Roll og ligeledes en ældre bror der var embedsmand nordpå – Roll var doctor og god ven af vår far (Ja dette har jeg hørt)»
Munchmuseet, MM N 1254.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1v
«Tante Josefine Roll var jo gift med { … }doctor Roll (tror jeg doctor) og han havde vist tidligere været gift med en søster af hende, Sofie?»
Munchmuseet, MM N 1259.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1r
«Sig mig – Hvordan havde det sig med tante Roll? – Hun var jo gift med doctor Roll som tidligere havde gi været gift med en annen tante – Det var jo en god ven af vor far og han arvet pelsen af efter ham har jeg troet – Det var mulig dr. Solberg»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 6
«12 Desember 12de Edvard Munch 20de Tante Josefine Roll»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 7
«

Søndag den 7de.    Igår var det ganske morsomt i Samfundet. Schoug redaktøren for denne uge læste opp a{h}visen der var både mor- som og righoldig hvorfor Schoug lønnedes med velfortjent applaus. Lyche holdt et foredrag om Ca- mille Desmoulins. I formid- dag var jeg og Andreas i vor frelsers kirke og gik fra denne til kunstforeningen. Ragnvald Munch var her til middag; tante Roll kom senere udpå eftermiddagen. Idag godt veir.

»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se s. 1
«Torsdag den 18de. Idag havde Pappa sin slemme Hovedpine. Tante RollTante Jette og Kusine Natalia Møller kom paa en Visit om Eftermiddagen.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Mandag den 18de Idag Aften kom Tante Roll, Karoline Grønvold og Ludvig Grønvold som nu er 7 Aar. og

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4r
«

Fredag den 29de. Idag var Mathilde og Magga Myhre og Tante Roll her til Mid- dag. Med Tante Roll og Edvard Roll, Myh- res var allerede gaaet, spildte vi Gna Gnav.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4r
«

Fredag den 29de. Idag var Mathilde og Magga Myhre og Tante Roll her til Mid- dag. Med Tante Roll og Edvard Roll, Myh- res var allerede gaaet, spildte vi Gna Gnav.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10v
«

Lørdag Tirsdag den 23de. Idag er Tante Roll og Tante Elise, Karoline Munch og Ed Pro- fess Kommentaror Mühre med Mathilde og Maga her.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14v
«

Søndag den 22de. Idag var Tante Roll her til Middag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«

Søndag den 29de. I Formiddag var Jeg og Papa i Gamle Akers Kir- ke. Tante Roll, K Fætter Ragn- vald Munch og Kousine Elise

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 18r
«

Onsdag den 2den. Idag var Trine Sunde her til Middag; senere Tante Roll.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 18v
«

Torsdag den 10de. Idag k gjorde jeg en Boghylde. I Eftermiddag var Tante Roll, Ragnvald Munch og Edvard Munch her, til

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«og mildt Veir. Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/ Grønvold med Karoline og Ludvig {var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante Jette en Bog med Kopier efter de større { … }nordiske Malerier»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«

Lørdag den 28de. Idag var vi i Selskab hos Grønvolds. Foruden os var Tante Jette, Sofie Dir{ … }iks og Tante Roll der. Laura Larsen med Andreas og Klaus Larsen kom til Aftenen. Til Middag fik vi blandt andet Ribben steg og blev ud paa Eftermiddagen trakterede med Mjød og Bakkels. Om Aftenen hændte mig noget der kunde blive {været af stor fare}blevet farlig. Jeg skulde til et vist Sted som var uden- for paa Gangen. Ludvig sagde at jeg skulde gaa ligefrem; som jeg gjorde dette følte jeg mig pludselig fare nedover noget og

»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 6r
«Fredag den 13de var jeg hos tante Roll og lånte to  …  engelske bøger. I Eftermiddag lød to brandskud. Jeg Andreas og Laura skyndte os til Balke- løkken, hvor ilden var brudt løs. Da næsten alle husene vare af træ greb il- den om sig med utrolig hurtighed. Ilden brød ud kl. 4 og i mindre end tre timer vare 51 gårde nedbrændte. Da Balkeløkken var et af de fattigste strøg i Kristianiagreb er nøden stor blandt de brandlidte. Flere fik nogle brandsår og en mand er savnet. Man tror at have fundet h{ … }\a/ns forkullede ben.»