Jette Diriks

Jette (eg. Benedicte Henriette) Diriks (1823–1912)
Norsk. Edvard Munchs tante. Gift med Christian Ludvig Diriks. Mor til maleren Edvard Diriks.

Relaterte personer

Jette Diriks er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4362.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.06.1882. Se s. 1
«Papa lever vel paa Helgelandsmoen – dog har han havt endel Cardialgi. Idag var Edvard Diriks her, han seer meget daarlig ud, mager og vemodig. – Jeg begri- ber ikke paa Tante Jette, som ei gjør alt muligt for at faa ham til Udlandet, han kan jo aldeles gaa under – det var da ikke saa stor Opoffrelse for hende at»
Munchmuseet, MM K 4363.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1882. Se s. 2
«– Jeg har ogsaa seet Professor Munch med sin lille Frue, – de boer nu i Hadeland jeg var en Dag hos Fru Muller paa to Mands Haand er hun gruelig hyggelig og snil og grei – Overalt paa Væggene hænger Edvards Stykker – saa Tante Jette har nok faaet hende»
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 1
«Paa Søndag skal Inger gaa til Tante Jette, da det er hendes Geburts dag – hun skal pynte sig ordentlig med dine Silkeærmer – – nei, nu faaer jeg slutte, en anden Gang et mere ordentlig Brev»
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 2
«med Snelag paa Træer og Jord, Solen gjør nok sin Virkning og taer det bort igjen; men det holder fremdeles ved med Kulde og i Eftermiddag har det igjen sneet. – I Paris har det vel og været koldt, tænker jeg; jeg haaber Du er frisk, og– – Det skal blive hyggeligt at see Dig igjen. – – Alt er ved det gamle her hos os, Inger er idag hos \gamle/Fru (Næs) Munch; jeg sidder saa alene, – iforgaars var hun hos Tante «Jette». – Derfra har hun altid Hilsen til Dig fra Ludvig; ja det er vel en snurrig Fyr sin Moders udtrykte Billede i et og alt; – – hos Tante Jette træffer hun ogsaa Ingeborg Møller, – det er en Gjen- ganger af Faderen med Sladderhi- storier og Fortegnelser over  … »
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892. Se s. 3
«– Jeg ved intet nyt, – Andreas var i Selskab hos Tante Jette, – vi bleve ikke budne, og det faldt os vel til, for der er ingen Hygge for os – Ludvig lever i Dig og dine Affairer, han var derfor tjenstagtig med din Kritik; – nu Andreas blev buden til Middag hos Grønvolds, – Lud vig skulde vise ham Tegningerne sine. –»
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1894. Se s. 1
«Jeg takker Dig for Pengene, gid Du bare ikke sætter Dig selv i Forlegenheder, jeg er ofte saa bange derfor. – I Søndags var Ludvig Grøn vold herude med sin Moder og Tante Jette; – han havde været sammen med Dig, – fortalte han. Andreas var her ogsaa, Mathilde Myhre kom om Formiddagen og blev til Middag, derefter Oline, – saa det var folk somt den Dag. –»
Munchmuseet, MM K 4449.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1906. Se s. 2
«Ludvig havde havt det saa hyggeligt hos Dig, fortalte tante Jette for en Stund siden; da var han i Kjøbenhavn, og havde det der saa selskabeligt. – Jeg ved ikke, om han nu er kommen hjem.»
Munchmuseet, MM K 4456.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.02.1907. Se s. 3
«Vi har det bra, – jeg holder mig inde, naar det er stridt koldt \og aldrig i Byen/ og har derved undgaaet Forkjølelser, som ellers har været saa almindelige blandt Folk i Vinter. Inger har ogsaa været frisk. –      Hun var forleden i Geburtsdagfest hos gamle Tante Jette, – sammen med Melbyes og Grams og de øvrige af Familien, Ludvig har hun ikke truffet siden han var i Berlin, – det er da sørgeligt, at han ikke sætter i»
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se s. 3
«Nu sidder jeg ganske alene, – Inger er hos gamle Tante Jette, jeg tør ikke komme til Byen i det skarpe Veir. – Grønvold seer daarlig ud, og klager svert, ellers er alt ved det gamle der, – han er vist- nok svert nervøs; – han har nu mistet sin bedste Ven Skoleb. Paus. –»
Munchmuseet, MM K 4466.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1908. Se s. 4
«Nu er da gamle Asta Han- steen død, hun havde sit Ophold paa Lovisenberg Sygehus. – og saa er der vel neppe flere igjen end Tante Jette fra den Tid, – hun er ikke værst, men hører daarligt – Inger er utrættelig med sine Elever, – er svert interesse- ret i . – –»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 2
«Inger var sammen med Ludvig hos Tante Jette og han synes det var saa overordenligt prægtigt for Dig. – – O, ja du skal da blive tilkomne alle disse X. – Nu nylig stod der i en Kritik over Blomqvist Udstilling over forskjellige Kunstnere, – jeg troer det var en Juleudstilling – en hel Del Ros over en ung begavet Kunstner der valgte den «slagne Landevei.» – X under. Det var i Aftenposten. – –»
Munchmuseet, MM K 4519.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.03.1907. Se s. 2
«Mandag. – Det var hos gamle Tante Jette Inger var igaar, hun er frisk og rørig trods 84! – Grønvold derimod»
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896. Se s. 3
«P A Munchs Dagbog er ankommen, og Fru Melby har allerede faaet den. – Nu ligger Provst E Munch paa sit Yderste, – saa er der bare Tante Jette tilbage af det Gamle. –»
Munchmuseet, MM K 4536.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1896. Se s. 4
«Idag skal Laura Inger og jeg til Tante Jette til Middag. Familien er mere hyggelig nu. – – Vi har nylig faaet et morsomt Brev fra Stud. Bernhard Kinck en «Andrea Epistel» nu sendte vi til Johanne og Andrea en Pakke med Smaating til Julaften. – Brødrene Kinck er ganske optaget af Interesse for den lille Andrea, hun er et Solskin for dem Alle skriver de – og de vilde nok for alt i Verden ikke være hende foruden. – Udover Vaaren faaer baade Du og jeg tage en Tur derop og see hende. – Saa nu blier vel dette Brev»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«Inger er hos Tante Jette, og sidder jeg saa alene iaften. Vi har havt en straalende Vinterdag. Solen har varmet saa godt, ja nu lider det jo ogsaa udovor mod Vaaren. –»
Munchmuseet, MM K 4827.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.02.1890. Se s. 4
«Karl er begyndt paa studeringene, men han er enda ikke bra: hovedpinen kommer igjen. Han bliver saa sinket derved. Bedstemor havde influenza i en sterk grad. Hun havde feber og sov uafladelig; hun ser skrøbelig ud efter den. Juveler Tostrup og kone døde af lungebetændelse efter influenza. C.C. Wang har efter tante Jettes sigende, en deilig liden dreng, men jeg tror det er pige. De skal have det saa hyggeligt. Tante skal nu drive med mere stykker. Tænk tante Mathilde som hænger saa længe i, men hun har vist meget ondt og saa stadig vente paa nyt anfald. Du har set hvor Anna Munch faar ros for sin bog. Vi har læst den; jeg synes ikke den er morsom. Hun har tjent en del ved den. Ragnhvald har et meget useligt ydre; den lille pigen skal være nydelig. Frk. Dørenberger bor vist i Nordstrand,hun er stadig at se paa gaden. Andreas skal veksle, naar franske penge an- kommer, saa du faar skrive naar du behøver.»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 2
«det glatte haaret og øinene mine sagde hun. Hun vilde gjerne have et billede af sig og spurgte hvad Werenschold havde givet for mig. Jeg maatte endelig til sommeren bede dig male hende i legemstørlse ude i haven. Jeg har faat 12 lomme- tørklæder at brodere og tante en friser- kaabe at sy for Hjorths. For det faar vi 2 kr 20. Tante har været i byen idag og tegnet nydelige, nye monogram mer paa industriudstillingen. Jeg var hos Hjorth igaar og blev meget hyggeligt behandlet. Jeg maatte spille og blev trak- tert med kaffe og hjembagt kage. Ret som det er faar vi de samme epistler fra tante Jette. Spørgsmaal efter bogen og: «det lader til at du ikke interesserer dig for din gamle tante» og skyld paa hoften, medens hun farer omkring andre steder. Vi var paa Hauketo en dag, en saadan luft som den er vanskelig»
Munchmuseet, MM K 4883.   Brev fra Inger Munch. Datert 31.10.1933. Se s. 2
«trenger kraftigere kost enn vegetarmaten. De som har bronkitt å katarher må styrke sig med en allsidigere kost; jeg føler jeg må det. Nu har jeg en sterk mave, tåler alt. Igår hadde jeg lutefisk, å den smakte utmerket. Tante Jette var så gla i lutefisk; når hun hos os blev traktert med den om aftenen, var hun strå- lende. I disse skarpe, stormende høstdage har jeg følt nytten av å ha spist godt å kraftigt.»
Munchmuseet, MM K 4947.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].01.1894. Se s. 3
«folk. Til jul fik vi en kasse fra tante Jette med forskjelligt godt, nedi laa en deilig fleskeskinke fra fru Mellbye. Fra bedstemor fik Laura og jeg et par nydelige brune handsker hver og broderte lommetørklæder. Den sorte silkekjolen min er bleven berømt paa Nes. Jeg havde den desværre ikke med derop, da jeg havde bestemt ikke at bruge den. Frøken Lystad som jeg traf i selskabet hos Gundersenvar bleven saa begeistret for silkekjolen. Hun fortalte onkel Edvards, at hun havde truffet mig og at jeg havde havt en saa nydelig silkekjole paa. Jeg tror næsten jeg blev buden derop af den grund. Paa mandag skal jeg til Grønbecks, paa tirsdag skal tante, Laura og jeg til»
Munchmuseet, MM K 4983.   Brev fra Christian Munch. Datert 06.02.18[89]. Se s. 2
«og der vil det være godt for Dig. Vi er Dørnbergers Familie uhyre taknemmelige, fordi de har været saa snille mod Dig. Igaar var det Ingers Geburts- dag; Vi undrede os meget over, at Du erindrede den, Du som ofte ikke erindrer din egen Fødselsdag. Til Middag var hos os Aagot Olsen der er en sjælden tækkelig og brav Pige. Inger læ- rer nu Regning af hende og be- gynder at drive dygtig paa med Forberedelse til Lærerindeskolen, siden kom Tante Jette og Inge- borg Jansen. Vi havde en me- get hyggelig Dag. Inger fik et Album, og et Shawlet – samt et»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 4
«9 April Tænk nu har mit Brev lagt i over 8 Dager igjen og ventet paa din Adresse,– men nu forstaar vi, at Du mener at vi \skal/ sende til den gamle Adresse 82 Berlin, og saa faaer jeg da endelig faa mit Brev afsted – Alt er ved gamle; Inger var hos tante Jette forgaars. – Du har vel seet at Fru Nathalie Møller er død, hendes Datter Ingeborg forlovet med en Løit- nant fra Bergen– Tante Jette og Karoline var svert opskjørtet, da Ludvig havde en dansk Maler i Besøg. Nu er der en saadan overvæltes Henrykkelse over alleEdvard Diriks Kritikker,– og det er jo godt for den gamle, hun har gjennemgaaet saameget ondt, – men vi kan dog ikke fri os fra den Tanke at de kan være komne frem gjennem Paavirkning fra en eller anden Kant. – ialfald for en Del.– Han skal have et elegant Atelie til 1100 Kroner blev der fortalt, der blir stærkt besøgt.– Dette er iallefald Hjælpemidler og Reklamevæ- sen. –»
Munchmuseet, MM K 5147.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Vi ere friske– Inger er plaget af Cardialgi, men det er jo en Sygdom som ikke er farlig, men slemt, at hun maa holde Diæt.– Hun var nylig i Geburtsdagsgilde hos Tante Jette, der nød hun alslax farlige Sager for en Cardialgi. – Der i dette Selskab var adskilligt Tale om Dig da dine Axsier er naturligvis steget, – et fuldt Omslag fra før. Grønvold bad at hilse Dig og sige at det Billede Doctor Arentz har faaet kjøbt, er noget af det deiligste han har seet. – Nu er dette kommen fra Berlin og sendt ham (Dr A) Varekassen har vi faaet tilbage og er her.»
Munchmuseet, MM K 5274.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.[??].1943. Se s. 1
«Tusen takk for den deilige sending, kål, epler og torsk. Torsken ser så inbydende ut, og eplene er aldeles utmærkete. At du har enda så gode epler er rart. – Jeg har lånt det havnebillede som Laura har, og latt Væring foto grafere det. Jeg skal sende det til dig så snart jeg får det. Det er ikke noe rart; at fyrdirektør Diriks var begeistret over det, «om han hadde sat i 100 år, kunne han ikke ha gjort maken.» Til min over- raskelse fant jeg forleden i mine gjemmer en nydelig akvarell av fyrdirektøren. Jeg har skrevet med en nylært, stygg hånd, at jeg har fått den av tante Jette, julaften 1875. Tante Jette har skrevet at fyrdirektøren har malt den. Det er et sjøbillede med båt.»
Munchmuseet, MM N 936.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1908. Se s. 3
«Mange Hilsener til alle – Håber I har det bra – Tænk hvor gammel Tante Jette er –»
Munchmuseet, MM N 2836.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 28.11.1905. Se bl. 3r
«Det er virkelig ærgerligt at jeg ikke fik hilse på Tante Jette. Næste Gang tar jeg en Sviptur op – Hils Din Far og Mor og Tante Jette»
Munchmuseet, MM N 2836.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 28.11.1905. Se bl. 3r
«Det er virkelig ærgerligt at jeg ikke fik hilse på Tante Jette. Næste Gang tar jeg en Sviptur op – Hils Din Far og Mor og Tante Jette»
Munchmuseet, MM N 2842.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906. Se bl. 2v
«Jeg ber Dig at hilse så meget Dine Forældre og Tante Jette»
Munchmuseet, MM N 2856.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1908. Se s. 2
«– Du fortæller mig om hvordan Verden går deroppe og mange hjertelige Hilsener til Dig Gierløff – og andre gode Venner – { … }Du må endelig osså hilse Din Far og Mor samt Tante Jette»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 6
«1 Januar 3deLaura Munch 18 Tante Jette Diriks»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 12
«

Søndag den 28de var vi hos Grønvolds Foruden os var indbuden tante Jette, Sofie og Edv. Diriks, Melby med Frue, Natalia Møller og Paus. Til mid- dag fik først suppe, derpå skinke pølse, fuglesteg og forskjellige deserter.

»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se s. 1
«Torsdag den 18de. Idag havde Pappa sin slemme Hovedpine. Tante RollTante Jette og Kusine Natalia Møller kom paa en Visit om Eftermiddagen.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17r
«Gardemoen, af Trondhjems Halse- syge, w var død forrige Man- dag. I Aften var Tante Jette, Tante Kousine Karoline Grøn- vold og Grønvold med Ludvig og Ragnvald Munch hos os»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20v
«

Fredag den 29de. Idag er Tante Jette, Kousine Sofie og Ragnvald Munch her til Middag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«og mildt Veir. Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/ Grønvold med Karoline og Ludvig {var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante Jette en Bog med Kopier efter de større { … }nordiske Malerier»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«og mildt Veir. Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/ Grønvold med Karoline og Ludvig {var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante Jette en Bog med Kopier efter de større { … }nordiske Malerier»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«

Lørdag den 28de. Idag var vi i Selskab hos Grønvolds. Foruden os var Tante Jette, Sofie Dir{ … }iks og Tante Roll der. Laura Larsen med Andreas og Klaus Larsen kom til Aftenen. Til Middag fik vi blandt andet Ribben steg og blev ud paa Eftermiddagen trakterede med Mjød og Bakkels. Om Aftenen hændte mig noget der kunde blive {været af stor fare}blevet farlig. Jeg skulde til et vist Sted som var uden- for paa Gangen. Ludvig sagde at jeg skulde gaa ligefrem; som jeg gjorde dette følte jeg mig pludselig fare nedover noget og

»