Peter Andreas Munch

(1810–1863)
Norsk vitenskapsmann innen flere fagfelt, særlig historie. Edvard Munchs onkel, bror av Christian Munch. Omtales som P.A. Munch.

Les mer

Peter Andreas Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 45.   Brev fra Albert Balchen. Datert 12.12.1933. Se s. 2
«Ibsen, Nietzsche, P.A. og Edvard Munch. Disse fire hjælperne er blit til de fire verdens- hjørner i min tilværelse, og slik blir det sikkert til jeg dør.»
Munchmuseet, MM K 63.   Brev fra Maren Christiansen. Datert 02.07.1902. Se s. 3
«Dem; hvor godt mindes jeg ikke, med hvilken andagt, jeg som barn, læste i min bedstemors bibel, den havde tilhørt profess. And. Munch, som var en fætter af min oldemor eller oldefader; min bedstemor hed Emma Wang. Vil De opfylde min bøn? – Nævn intet af dette, er De snild til nogen af slegten, som kjender mig, De vil le af mig og tro, jeg er blevet gal heroppe i kulden. Min tante fru Pastor Eugène Hanssen vil haane mig saa, naar vi træffes, og hun holder jeg»
Munchmuseet, MM K 335.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.11.1910. Se s. 2
«Den 15 december skal jeg holde en mindetale over P. A. Munch, jeg vet ikke bedre at inspireres av end dit billede, dets knudrete stamme med aarhundreders ringe, dets tungsindige og mægtige gren. Manden som lukker sit ydre øie for at se de henfarne tider stige frem lysende klart for erindringen. Kysten, øene, havet, synsranden – vikingens hjem, Odysseuvs’s. Edda, Edda!»
Munchmuseet, MM K 336.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 19.12.1910. Se s. 2
«Jeg holdt en smuk tale her og undlot ikke at nævne at der er mange store navn paa P.A.M’s slegtstræ. Undskyld dette halvfærdige brev, men jeg sidder opover ørene i stiler og avisartikler og fandenskap.»
Munchmuseet, MM K 342.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 12.03.1914. Se s. 1
«Rom trumfer alt! Sol, støv, ruiner alt er første sort. – Vi har idag gjort pilgrimsfærd til P.A. Munchs grav og sender dig derfra en hilsen.»
Munchmuseet, MM K 903.   Brev fra Jens Raabe. Datert 16.05.1933. Se s. 1
«Må jeg få lov til å si Dem en varm takk for det skjønne billede av P.A. Munchs gravsted i den evige stad; det skal for resten av livet minne mig om den høitids- stund da jeg stod dernede ved vor store nasjonalhistorikers siste hvile- sted.»
Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«Koths tale på det for ham eiendommelige «Kothske mål» var værdig, kundskaprik og varm og satte den store forsker og det store menneske i klar og riktig belysning. Og rektor Sæ- lands takketale efter avsløringen var ikke mindre god, egentlig noet av det beste jeg har hørt av ham. Men det som gjorde det største inntrykk, var egentlig da Hans Jacob Nilsen trådte frem på podiet og med en herlig røst, som trodset alle fri- luftstales\ns/ vanskeligheter og med intelligent og kunstnerisk tolkning fremsa Bjørnsons store minnedikt om P.A. Munch. Sikkert var det mange i forsamlingen som ikke kjente dig det, og jeg hørte i aften at et av \vore/ største blades refer\er/ende journalister var kommet hen til ham og hadde spurt: «Hvem av vore diktere har skrevet dette dikt?» Han trodde \vel/ det var et dikt for anledningen, og tænkte formodentlig på Wildenvey, siden Olaf Bull er for syk til å kunne gjøre det, den arme store dikter som med hele sin ubeseierlige livs- kraft ligger å kjemper mellem liv og død. Hadde han»
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886. Se s. 1
«Hvor vi nu venter svert paa at faa høre lidt fra Dig, – idag, tænkte jeg, da Postbudet havde to Brev til mig, at det ene var fra Dig, – men saa var det Andreas og Inger, – vi have været i meget Frygt for Inger, men nu kommer hun for- haabentlig med Melchior næste Fredag; – hun har havt mange Gjenvordigheder med Fru M – der har de mest ravgale Ideer – Maalet for Reisen har været Fundet af en syg Mand – en Sammensætning af de tre (P. A. Munch EM. og en Mand med sort Maske (Möller) – Dette»
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886. Se s. 1
«Hvor vi nu venter svert paa at faa høre lidt fra Dig, – idag, tænkte jeg, da Postbudet havde to Brev til mig, at det ene var fra Dig, – men saa var det Andreas og Inger, – vi have været i meget Frygt for Inger, men nu kommer hun for- haabentlig med Melchior næste Fredag; – hun har havt mange Gjenvordigheder med Fru M – der har de mest ravgale Ideer – Maalet for Reisen har været Fundet af en syg Mand – en Sammensætning af de tre (P. A. Munch EM. og en Mand med sort Maske (Möller) – Dette»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 3
«– Inger var sammen med Mathilde Myhre Munch og en Datter af Chr. Myhre i Lillesand i Bondeungdoms laget i Festen for P A M, hun havde det saa hyggeligt Thorvald Lammers og Klaus Sletten var deres Bordkavallerer»
Munchmuseet, MM K 4524.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1896. Se s. 3
«– Dagbogen til Professor Munch bad Fru Melby om; – jeg har ikke sagt, at Du har den med; men vil Du sende den til os igjen, saa er Du snil, Professor Storm skal have den til Brug, og saa er det jo rettest at den havner hos en af Døttrene. – Hvis der gjordes nogen Indvending dertil, kunde det»
Munchmuseet, MM K 4525.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.03.1896. Se s. 2
«jeg var noksaa red for hende, da den tog noksaa meget paa hende. Nu er hun altsaa bra igjen. – Laura gaaer sin daglige Gang til Lian Væveri-Skole, og gaaer det bra, men vi maa altid være paa Post, da hun naturligvis er meget vanskelig at omgaaes. – Hun seer meget be- dre ud, jeg mener, er kjækkere i Holdning og Gang og mindre generet af sig. – Det var jo meget snilt af Fru Melby, som gav hende 100 Kr til Vævning. Husk paa Prof. P A Munchs Dagbog, Du maa lade Familien faa denne»
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896. Se s. 3
«P A Munchs Dagbog er ankommen, og Fru Melby har allerede faaet den. – Nu ligger Provst E Munch paa sit Yderste, – saa er der bare Tante Jette tilbage af det Gamle. –»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1r
«Min far P.A. Munchs bror var en afgjort kunstnernatur der tiltrods for sin hidsighed og ofte ofte strenghed var en elskeli mand der lå på gulvet og legte med os og gjorde allehånde sp{ … }ilopper – Han var uudtømmeli i sine eventyr- fortællinger der moret ham ligeså meget som os Hele sagaen kunde han udenad og hver nat aften fortalte han os gutter af sagaen»
Munchmuseet, MM N 195.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se s. 1
«– Historikeren P.A. Munch var { … }min Fars Broder og ikke Fætter –»
Munchmuseet, MM N 1016.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1927. Se bl. 1r
«– Jeg har malt en skitse af P.A Munchs grav – Det er de{t}n vakreste kirkegaard jeg har set – lige under Roms gamle mure – Det er underli at være blot en dagsreise fra Afrika – Jeg håber I har det bra –»
Munchmuseet, MM N 1018.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 4.4.1927. Se s. 1
«Jeg har malt en skitse af  … P A Munchs grav – { … }Han ligger lige under den gamle romerske mur hvortil den prote- stantiske Kirkegaard støder – Like ved et gammelt udsigtstaarn – Den protestantiske kirkegaard er den vakreste»
Munchmuseet, MM N 1126.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 12.3.1927. Se bl. 1v
«Min adresse er nu  Hotel de Russie – Her er deili nu – Jeg reiser i morgen ud til Onkel P.A. s grav – Muli tar jeg senere en trip til ‹Neapel› – Reiser så hjem igjen – Håber I har det godt      »
Munchmuseet, MM N 1655.   Brevutkast fra Edvard Munch til Waldemar Christofer Brøgger. Datert 21.12.1910. Se s. 1
«Som en af de to nærmeste Repræsentanter for den Gren af Munchslægten hvortil Historikeren P.A Munch hørte og som hans Brorsøn tillader jeg mig herved at bede Profesoren godhedsfuldt at meddele mig hvor{ … }hen min Indbydelsen til Deltagelse i Festligholdelsen af min Hundredeaarsdagen for min Farbrors Fødselsdag blev sendt – Indbydelsen er ikke kommet mig i hænde»
Munchmuseet, MM N 1659.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1902–1903. Se s. 1
«Denne komiske Kamp mellem en Slægtning af P.A Larsen og og af P.{ … }A. Munch måtte jo ende {S}slig – dertil var Krigs- materi{ … }alet for ulige»
Munchmuseet, MM N 1660.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Ikke datert. Se s. 3
«og P A Munchs Slægtninger måtte jo gå denne Vei – dertil var Krigs- materialet for ulige –»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Dette må jeg på en måte få korigeret i K{ … }. K. Det har intresseret mig meget at lese «Frits» P.A. Munch begynner at  …  male i min underbevidsthed. Det kunde bli mig en farlig rus at ta fat på disse det historiske hos mig.»
Munchmuseet, MM N 1743.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933. Se bl. 5r
«Jeg skal villig indrømme at jeg kan iritere folk og Mit væsen der ligner lidt på P.A. Munchs med hensyn til småpudsigheter – Ellers var jo han en rolig behersket mand»
Munchmuseet, MM N 1990.   Brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934. Se bl. 1r
«{ … }Jeg har som jeg sa i telefon altid holdt på at kunstnerne skul i Norge skulde søge samkvæm med sine frænder i det store Tyskland – Det var osså P.A Munchs mening – Jeg Såvidt jeg forstår Deres antydede plan må de{t}n altså principiel være mig sympathisk – Personlig har jeg jo aldrig været med i en sammenslutning af den art og har { … }altid arbeidet i ensomhed – Jeg lever som De vet her ganske isoleret {–}og ser intet menneske»
Munchmuseet, MM N 1991.   Brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg har været længe syg og havde feber da jeg fik Deres brev – Jeg har først idag så nogenlunde læst brevet igjennem – Det er en skjøn tanke De har båret frem og jeg har altid, som min Onkel, P A Munch holdt på at vi skulde holde forbindelse med vort Frændefolk Tyskland – Især tænker jeg da på kunstnerne – Ja det er vist at i den retning kunde noe storartet kunne frembringes –»
Munchmuseet, MM N 1992.   Brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg har altid holdt på som P. A Munch at vi skal søge forbindelse med {h}vort store frændefolk og jeg har nydt stor forståelse og gjæstefrihed der – Det har altid glædet mig når jeg efter fattig ævne har kunnet gjøre lidt gjengjæld. Principielt er ideen storartet»
Munchmuseet, MM N 2054.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1906. Se s. 2
«Jeg vilde gjerne af have rettet { … }Fætterskabet med P-A M – { … }der jo er min Onkel – Det er jo en Slags god Arv – og {det}Feilen ødelægger Stamtavlen – Hvordan skal det gjøres? – Jeg husker ikke rigtigt hvilke Gravurer Du ønsker mest    Jeg sender en»
Munchmuseet, MM N 2060.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
« Der forberedes vist forskjellige bo biografiske bøker – blandt annet et der snart kommer ut – Du har tidligere skrevet at A Munch er min onkel istedetfor P.A Munch – Ligeledes at jeg havde en snæversynt far og en føielig mor – – Det Du har vistnok rettet senere dette med A Munch – men dette med min mor og far er slåt»
Munchmuseet, MM N 2153.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 5r
«Jeg skal villig indrømme at kan iritere folk og Mit væsen der ligner lidt på P.A Munchs med hensyn til småpudsigheter – Ellers var jo han en rolig behersket mand»
Munchmuseet, MM N 2232.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 1927. Se bl. 1v
«Haben { … }Ihre Karte bekommen Viele Dank – Habe jetzt  …  zuletzt wirklich Freude von Italien – Sehr schön – Sollte vieleicht doch früher hier gereist – Bin in Arbeit die { … }schöne protestantische Kirchhof zu malen – Dort ruht mein Onkel P. A Munch – – Michelangelo – und auch Raf{ … }ael! Gehe ein Paar Tage nach Neapel –»
Munchmuseet, MM N 2706.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«eigene Vis Familienverhaltnisse in Biografien gewohnlich unkorekte unkorek{te}t geschrieben werden – – Ich glaube nicht in Glaser wo er wenig darauf kommt – – Es sind stammt von mein gute Freund Direktor Thiis – – Er hat nur kurz in seinen erste Norwegische Kunst angegeben das ein Dichter A Munch Bruder meines Vater war – Es ist nicht Zufall – Dagegen war unsere grozste Geschichtsschreiber P. A Munch Bruder meines Vaters – Er hat die erste und bedeutendste Norwegische Geschichte geschrieben – E{ … }r schreibt denn um mein Vater das er eng war – Mein vater war kranklich religiös und sehr ne»
Munchmuseet, MM N 2779.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
«Thiis schreibt das ein nicht sehr bedeutende Dichter war Bruder meines Vaters warDer Mein Onkel war P.A Munch der der berühmteste grözste norg norwegische»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Det intreserte mig mig meget at læse «Fritz» set gjennem et temperament – Det vilde blive en farli rus for mig at vække P. A. Munch op i min underbevidsthed –»
Munchmuseet, MM N 3086.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 9.11.1907. Se bl. 1r
«Skal intressere mig at læse hvad Du skriver har ved flygtig Gjennemsyn seet at Du reducerer min ægtefødte Onkel og Farsbroder P. A Munch til blot Fætter – dette vil hverken han eller jeg la sitte på os – Er artikkelen for Cassirer bestemt antat – Har nemlig uheldigvis holdt krangel med Bruno Cassirer – hvilket vel skal hævnes – Berømmelsen er stigende min Lykke har lidet dermed at si»
Munchmuseet, MM N 3103.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1v
«Familien ellers var dybt bekymret – De syns de havde nok med Diriks De  … 4 velsituerede og vakre og søte døtre af P.A Munch var fyldt med medlidenhed mot onkel Kristian som de elskede over alt og stadig bedyret sin kjærlighed – Stakkels onkel Kristian\!/ nu fik han dette med Edvard –»
Munchmuseet, MM N 3647.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.1.1927. Se bl. 1r
« Vil Du være så snil at huske på i tilfælde der skrives biografisk om mig at min Onkel{i}erindre at P. A Munch var bror af min far – A Munch fætter – Ligeledes at min M mor Laura Munch døde fra os af brystsyke da min ældste søster»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«P.A Munchs nærmeste mandlige Slægting og { … }\den/ Grens nærmeste Representanter»
Munchmuseet, MM T 1863.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917-1920. Se s. 2
«Det gjorde jo osså tante Elise i selve ‹hjemmet› –  …  … P. A Munch Dette  …  han sig naturligvis ikke i og Det er sørgelig for hende selv »
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2v
«P.A. Munch var sønnen – Maleren Kaptain Munch hans fætter var der med sine 4 skjønne døtre – (Fru Thaulow Fru Heiberg, Fru Rosenberg, Fru Halkier)»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 2
«Det interesserte mig meget at læse «Fritz»  … set gjen- nem et temperament – Det vilde blive en farlig rus for mig at vække P. A. Munch op i min underbevidshed –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1334).   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Bødtker. Datert 2.5.1908. Se s. 1
«Har De skaffet Dem og Deres en ny «Dame» til at betale Deres Pjolter og Drøbaksregninger? – og som kan hjælpe Dem til en Pariser- reise? – og lidt af P. A. (M) L’s Munkelikør? (Professor P. A M?)»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1336).   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Bødtker. Datert 8.5.1908. Se s. 2
« P A M»