Sem Sæland

(1974–1940)
Norsk professor i fysikk ved Norges tekniske høyskole (NTH). Sæland ble den første rektoren ved høyskolen (1910-1914). Fra 1923 var han professor ved Universitetet i Kristiania/Oslo, universitetsrektor 1928-1936. Sæland var en av de mest betydningsfulle institusjonsbyggerne i norsk vitenskap i mellomkrigstiden.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Sem Sæland

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2035.    Brevutkast. Ikke datert.
«Min hjertelige takk til Dem opr. Fredrik Stang og den Weis { … }Rosen- croniske Stiftelse for den elskværdighed der er vist mig ved at sende mig fotografiet af mit billede i stiftelsen –»

Sem Sæland er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«Koths tale på det for ham eiendommelige «Kothske mål» var værdig, kundskaprik og varm og satte den store forsker og det store menneske i klar og riktig belysning. Og rektor Sæ- lands takketale efter avsløringen var ikke mindre god, egentlig noet av det beste jeg har hørt av ham. Men det som gjorde det største inntrykk, var egentlig da Hans Jacob Nilsen trådte frem på podiet og med en herlig røst, som trodset alle fri- luftstales\ns/ vanskeligheter og med intelligent og kunstnerisk tolkning fremsa Bjørnsons store minnedikt om P.A. Munch. Sikkert var det mange i forsamlingen som ikke kjente dig det, og jeg hørte i aften at et av \vore/ største blades refer\er/ende journalister var kommet hen til ham og hadde spurt: «Hvem av vore diktere har skrevet dette dikt?» Han trodde \vel/ det var et dikt for anledningen, og tænkte formodentlig på Wildenvey, siden Olaf Bull er for syk til å kunne gjøre det, den arme store dikter som med hele sin ubeseierlige livs- kraft ligger å kjemper mellem liv og død. Hadde han»