Fredrik Stang

(1867–1941)
Norsk professor i rettsvitenskap, formann i Høyre, justisminister. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Fredrik Stang

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2032.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg takker Dem om noget sent meget for det behagelige Samvær sidst og for D … { … }Kantaten som De sendte mig – Det har intresseret mig meget at læse den –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 374 (PN 258).    Brev. Datert 14.7.1915.
«Jeg takker Dem meget (om noget noget sent) for det behagelige Samvær sidst – samt for den tilsendte Kantate – De var intressant at læse den –»

Brev fra Fredrik Stang til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1074.   Brev. Datert 18.07.1915. 
«Tak for Deres elskværdige brev. Det glæder mig meget, at Bjørnsons kantate faldt ind i Deres tanker – for mig har den altid staat som en parallel til Deres egen ide. Og jeg kan ikke tænke mig et vakrere og stoltere sym- bol paa videnskap, end det vort universitet vil faa, naar Bjørnsons kantate kan synges under Deres malerier. Det blir en hym- ne til solen og lyset, værdig et universitet.» 
Munchmuseet, MM K 1075.   Brev. Datert 22.11.1917. 
«Jeg er ganske overvældet over den elskværdighet, De har vist mig ved at sende mig det deilige billede. Det skal faa en hæders- plats i mit hus, og det skal ofte minde mig om den glæde det var at kunne arbeide sam- men med Dem paa at skaffe Deres forviste festsalsbilieder hjem igjen.» 

Fredrik Stang er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 14.   Brev fra Johan Anker. Datert 21.09.1911. Se s. 1
«Jeg venter nu paa professor Broeks underskrift paa opraabet, naar jeg faar den, den skal komme imorgen saa hadde jeg tænkt at gaa igang med opraabet, faa komiteen nedsat, og paa den maate skaffe mig flere medhjælpere. Det gjelder at hænge i saa gaar det nok om end menne- skene er kolde. Stang er desværre i Danmark og Nils Vogt har aldrig været»
Munchmuseet, MM K 751.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 25.08.1911. Se s. 1
« Jeg kommer lige fra min søster, som netop har havt en læn- gere samtale med professor Stang. Han sagde blandt andet, at man nu holdt på at samle navne og penge ind. til Folk vilde blive forbauset, sagde han, når de så, hvem der havde skrevet sig på listen. Alle de bedste navne i landet var med, sagde han. Det skulde vise sig eklatant, at Munchs menighed ikke var så ubetydelig enda. Der vilde blive en almindelig forundring over hele lin- jen. Alle mine bekjendte og slægtninger er Munchianere, sagde han. Og pen- gene vilde strømme ind, derom næred han ingen tvil.»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 2
«Professor Stangs Indlæg blev da vægtigt, det er da en retfærdig Mand. – Han var den eneste i Festen, som talte til Ære for den gamle miskjende forfulgte Hans Nilsen Hauge, han forstod ham, mens de theologiske Professorer gik ham forbi. –»
Munchmuseet, MM N 2035.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sem Sæland. Ikke datert. Se bl. 1r
«Min hjertelige takk til Dem opr. Fredrik Stang og den Weis { … }Rosen- croniske Stiftelse for den elskværdighed der er vist mig ved at sende mig fotografiet af mit billede i stiftelsen –»
Munchmuseet, MM N 2997.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Syg Pike forskjellige tryk tilhører Professor Schreiner 〃 Professor Langfeldt 〃 Professor Stang 〃 { … }Edvard Munch»