Kunst og Kultur

Tidsskrift. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 7 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 90.    Brevutkast. Datert 1939 . «Jeg må meddele Dem at der ikke kan reproduceres noget af mine malerier eller af grafik uten at jeg gir min specielle tilladelse – Jeg må osså s få teksten hvortil reproduktionerne blir brugt til gjennemsyn og må vite hvordan reproduktionerne blir sat in i texten»
Munchmuseet, MM N 1680.    Brevutkast. Datert 2.5.1939 . «Det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer vil bringe artikeler om mig og min Kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
Munchmuseet, MM N 1681.    Brev. Datert 1939. «Det er mig meddelt at i næste hefte skal komme artikeler om min kunst så må jeg gjøre opmærksom på følgende:»
Munchmuseet, MM N 1682.    Brevutkast. Datert 5.5.1939 . «På grunn af lange tiders sygdom og sygelighet kan jeg ikke foruroliges ved en konferance – Det kan koste mig synet som to gange stærkt er truet og angrebet – Sidst ifjor vår –»
Munchmuseet, MM N 3501.    Brev. Datert 2.3.1911 . «{I}Enda jeg har abonneret på «Kunst og Kultur» { … }har til- { … }ladet en Tegning at re{ … }produceres i Bladet – samt { … }er skjældt ud i Bladet for samme Tegning er Heftet ennu ikke kommet mig i Hænde – Det synes mig at være noget { … }norsk før 1905 –»
Munchmuseet, MM N 3502.    Brev. Datert 8.5.1939 . «De kan la manuskriptet angående mig sendes ud til mig på Ekely enten portionsvis eller helt manuskript hvis det er færdigt»
Munchmuseet, MM N 3503.    Brev. Datert 2.5.1939 . «Da { … }det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer af tidsskriftet vil bringe artikler om mig og min kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»

Brev fra Kunst og Kultur til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 170.   Brev. Datert 26.09.1934 .  
Munchmuseet, MM K 171.   Brev. Datert 04.05.1939 .  
Munchmuseet, MM K 172.   Brev. Datert 23.11.1942 .  
Munchmuseet, MM K 5232.   Brev. Datert 11.12.1943 .  

Kunst og Kultur er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1941.   Brev fra Naum Kaufmann.
«Könnten Sie mir vielleicht sagen, ob über Ihr Schaffen in norwegischer Sprache außer der Nummer von „Kunst og Kultur” neulichst vielleicht noch irgend etwas erschienen ist? – Wo wäre Ihr Katalog „Over grafisk konst” zu haben?»
Munchmuseet, MM K 2305.   Brev fra Curt Glaser.
«sagt, mit einer Fotografie zufrieden, die ich sehr gern noch für das Buch hätte. Ich füge diese Bitte den anderen, in meinem letzten Briefe ausgesprochenen an und hoffe bestimmt, daß ich Sie nun das letzte Mal belästigt habe, denn das Buch wird wohl bald hergestellt sein. Auch Herrn Thiis hatte ich noch um einige Gefällig- keiten in Kristiania gebeten und auch von der Zeitschrift Kunst og Kultur eine Anzahl Abbildungen entliehen.»
Munchmuseet, MM K 2725.   Brev fra Albert Kollmann.
«Herzlich danke ich Ihnen für das schöne Heft „Kunst og Kultur” Es freut mich sehr, einen Teil Ihres Werks in Reproduction und mit viel gutem Text, (auch von Ihnen selbst geschrieben) zu haben. Hoffentlich haben Sie den 12 December 1913 gut überstanden und sind gesund! Diese ganze Woche habe ich hier in Rom sehr viel von Ihnen gesprochen und erzählt wie Sie jetzt leben und arbeiten Hier ist nämlich Dr Rathenau sehr freundlich zu mir»
Munchmuseet, MM K 2726.   Brev fra Albert Kollmann, Walther Rathenau.
«Ich freue mich sehr an der Jubel Nummer von „Kunst og Kultur” Das ist schön; ich kann auch vom Text genug verstehn u. studiere fleissig. Umstehend sehn Sie eine gute Römische Milch Kur Anstalt Kommen Sie her, es wird Ihnen gut thun.»
Munchmuseet, MM K 2727.   Brev fra Albert Kollmann.
«Er hat ein sehr schönes Buch geschrieben „zur Mechanik des Geistes” schenkte es mir zu Weihnachten Ihr Jubil:Heft „Kunst og Kultur” ist jetzt im Vatikan, dem Palast des Papstes! Nun wird bald der Papst auch Gemälde von Munch haben wollen! – Der Comm Kommentarandant der päpstl Garde hat eine Cousine von mir geheiratet. Da bin ich öfter zu grossen und prachtvollen Gesellschaften Cardinäle, Monsigniori, Fürsten Grafen u.s.w. Ich bin nun ganz in sehr vornehmen Kreisen Auch aus Weimar sind»
Munchmuseet, MM K 2837.   Brev fra Max Linde.
«Für die freundliche Übersendung der Zeitschrift „Kunst & Kultur danke ich Ihnen bestens. Sie haben mir damit eine grosse Weihnachtsfreude bereitet. Viele von den vorzüglich gelungenen Abbildungen von Gemälden noch kannte ich noch nicht. Wenn man alles, was Sie gemacht haben, überschaut, so kommt doch schon eine Fülle des Guten und Schönen heraus. Vor allem ist es eine Freude zu sehen, dass Sie in Ihrer Kunst nicht»
Munchmuseet, MM K 5084.   Brev fra Karen Bjølstad.
«« Kunst og Kultur» sendte jeg idagmorges til Laura. Hun har været optaget med et Lureteppe, som skulde være Geburtsdags gave til Dig, skriver hun, – det var godt og hyggeligt. –»
Munchmuseet, MM N 89.   Notat av Edvard Munch. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Jeg forstår ikke hvorledes Kunst og kultur har fåt tag i fotografiet til arbeiderbilledet (såkaldt raadhusdekoration) Jeg har altid nægtet at reproducere de billeder der er under arbeide – Dette er jo osså selvsagt. Det kan jo benyttes af andre og et påbegyndt billede er ikke morsomt at ha reproduceret –»
Munchmuseet, MM N 234.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1940 . Se s. 1
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
Munchmuseet, MM N 309.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det stod noget merkeligt i Kunst og Kultur min omkring tiden for min 70 års dag der osså var værd at snakke lidt om og som nok kunde ha med løgnkampagnen at gjøre –  …   …   … »
Munchmuseet, MM N 418.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der stod noget mærkeligt i Kunst og Kultur der udkom omkring min 70 års dag – Det er osså noget at snakke om – Det synes at have noget med løgnkampagnen at gjøre»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933 . Se bl. 1v
«Dette må jeg på en måte få korigeret i K{ … }. K. Det har intresseret mig meget at lese «Frits» P.A. Munch begynner at  …  male i min underbevidsthed. Det kunde bli mig en farlig rus at ta fat på disse det historiske hos mig.»
Munchmuseet, MM N 1680.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 2.5.1939 . Se bl. 1r
«Det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer vil bringe artikeler om mig og min Kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
Munchmuseet, MM N 1688.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1934 . Se s. 1
«De spurte mig om hva jeg syns om Kunst og Kulturs sidste hæfte – Jeg syns det som er værdig dette Nordens bedste kunstblad –»
Munchmuseet, MM N 1689.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1934 . Se s. 1
«Tilbage til portrætterne i Kunst og Kultur»
Munchmuseet, MM N 2078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«På min 70 års dag optrådte Kunst og Kultur med skumlerier»
Munchmuseet, MM N 2113.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja Kunst og Kultur havde den frækhed at ta in in skumlerier i anledning af episoden i 1905 – Den gemeneste form for løgne»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vil nødig at disse løgne skal bli historie – Det er jo tiden herfor nu da man uten sky laver historie af krøniker og kalder kr det m det norske folks historie af idag og når en sekretæren i Kunst og Kultur laver en {v}bok om norsk monumentalkunst og fortæller den usandhet at mine billeder måtte taes ned og restaureres – De blev som alle mine bilder ferniseret»
Munchmuseet, MM N 2116.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Samtidig s{å}\å/ jeg i Kunst og Kultur en skummel antydning der skulde støtte disse løgne –»
Munchmuseet, MM N 2118.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«På min 70 års dag stod der skumlerier i Kunst og Kultur der var vel at lægge mærke til»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«I 1905 havde jeg osså den første store udstilling i Prag – Den blev arangeret af Kunstnersam- menslutningen Manes og blev beskrevet i Kunst og Kultur»
Munchmuseet, MM N 2144.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kunst og Kultur kom med nogle besynderli tvetydige ting som syntes at sigte mot de ovennævnte begivenheter – Det vil jeg osså gjerne tale om – Det var omkring min 70 års dag –»
Munchmuseet, MM N 2791.   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kunst og Kultur glæder mig altid høili – Virkeli et under under disse bræddegrader – og hva Sverige og Danmark ikke magtet – Ord og Bild er jo noget helt annet (lidt kjedeli)»
Munchmuseet, MM N 3501.   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 2.3.1911 . Se bl. 1r
«{I}Enda jeg har abonneret på «Kunst og Kultur» { … }har til- { … }ladet en Tegning at re{ … }produceres i Bladet – samt { … }er skjældt ud i Bladet for samme Tegning er Heftet ennu ikke kommet mig i Hænde – Det synes mig at være noget { … }norsk før 1905 –»
Munchmuseet, MM N 3503.   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 2.5.1939 . Se bl. 1r
«Da { … }det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer af tidsskriftet vil bringe artikler om mig og min kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
Munchmuseet, MM T 186.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 63v
«Jeg {r}\t/alte noen ord med Dem anledning den besynderlige titel på et selvportræt i Kunst og Kultur – malt 1905 – Er Vår og syg pi{ … }\k/e osså malt før 1905? »
, .    av Edvard Munch.
«Jeg talte med Harry Fett der vilde intreserte sig at få gjengivet tegninger i Kunst og Kultur!»