Nasalstrek

Nasalstrek er en abbreviatur (forkortelse) der man lager en strek over m eller n for å markere at tegnet skal dupliseres (gjentas).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2125, bl. 2r
MM N 3209, bl. 1r
MM K 2077, s. 1
MM K 2626, s. 1
MM K 2626, s. 2
MM K 2627, s. 1
MM K 2627, s. 1
MM K 2627, s. 2
MM K 2627, s. 3
MM K 2627, s. 4
MM K 2628, s. 2
MM K 2628, s. 4
MM K 2634, s. 1
MM K 2634, s. 1
MM K 2636, s. 2
MM K 2638, s. 2
MM K 2642, s. 1
MM K 2646, s. 2
MM K 2652, s. 1
MM K 2652, s. 3
MM K 2652, s. 3
MM K 2652, s. 4
MM K 2653, s. 2
MM K 2653, s. 4
MM K 2654, s. 2
MM K 2654, s. 4
MM K 2656, s. 2
MM K 2657, s. 2
MM K 2659, s. 2
MM K 2659, s. 2
MM K 2660, s. 3
MM K 2663, s. 2
MM K 2665, s. 2
MM K 2665, s. 2
MM K 2666, s. 2
MM K 2666, s. 2
MM K 2668, s. 1
MM K 2668, s. 1
MM K 2668, s. 2
MM K 2669, s. 2
MM K 2669, s. 2
MM K 2669, s. 2
MM K 2669, s. 3
MM K 2669, s. 3
MM K 2670, s. 2
MM K 2673, s. 2
MM K 2675, s. 2
MM K 2676, s. 1
MM K 2679, s. 2
MM K 2679, s. 2
MM K 2680, s. 2
MM K 2680, s. 2
MM K 2682, s. 1
MM K 2683, s. 1
MM K 2683, s. 1
MM K 2683, s. 2
MM K 2683, s. 2
MM K 2683, s. 3
MM K 2683, s. 3
MM K 2683, s. 3
MM K 2683, s. 4
MM K 2683, s. 2
MM K 2683, s. 2
MM K 2684, s. 1
MM K 2684, s. 2
MM K 2684, s. 3
MM K 2684, s. 2
MM K 2685, s. 2
MM K 2686, s. 1
MM K 2686, s. 2
MM K 2687, s. 1
MM K 2689, s. 1
MM K 2690, s. 1
MM K 2690, s. 1
MM K 2690, s. 1
MM K 2692, s. 1
MM K 2692, s. 1
MM K 2692, s. 1
MM K 2692, s. 2
MM K 2693, s. 1
MM K 2693, s. 2
MM K 2693, s. 2
MM K 2693, s. 2
MM K 2694, s. 2
MM K 2694, s. 2
MM K 2694, s. 2
MM K 2695, s. 2
MM K 2695, s. 2
MM K 2696, s. 1
MM K 2697, s. 2
MM K 2698, s. 2
MM K 2698, s. 2
MM K 2698, s. 3
MM K 2698, s. 4
MM K 2698, s. 1
MM K 2698, s. 1
MM K 2698, s. 1
MM K 2698, s. 1
MM K 2699, s. 1
MM K 2699, s. 2
MM K 2699, s. 3
MM K 2699, s. 4
MM K 2700, s. 1
MM K 2700, s. 2
MM K 2700, s. 2
MM K 2700, s. 3
MM K 2700, s. 3
MM K 2700, s. 3
MM K 2700, s. 4
MM K 2701, s. 2
MM K 2702, s. 1
MM K 2702, s. 1
MM K 2702, s. 2
MM K 2702, s. 2
MM K 2702, s. 2
MM K 2702, s. 2
MM K 2703, s. 1
MM K 2703, s. 2
MM K 2704, s. 1
MM K 2704, s. 2
MM K 2704, s. 2
MM K 2704, s. 2
MM K 2705, s. 1
MM K 2705, s. 2
MM K 2705, s. 2
MM K 2705, s. 1
MM K 2705, s. 1
MM K 2705, s. 1
MM K 2705, s. 2
MM K 2706, s. 2
MM K 2706, s. 2
MM K 2706, s. 2
MM K 2706, s. 2
MM K 2707, s. 1
MM K 2707, s. 2
MM K 2707, s. 2
MM K 2707, s. 2
MM K 2708, s. 1
MM K 2708, s. 2
MM K 2708, s. 2
MM K 2708, s. 3
MM K 2719, s. 1
MM K 2719, s. 2
MM K 2719, s. 2
MM K 2722, s. 1
MM K 2722, s. 2
MM K 2723, s. 1
MM K 2723, s. 2
MM K 2723, s. 2
MM K 2723, s. 2
MM K 2724, s. 1
MM K 2725, s. 2
MM K 2725, s. 4
MM K 2727, s. 2
MM K 2727, s. 2
MM K 2727, s. 3
MM K 2727, s. 4
MM K 2728, s. 2
MM K 2728, s. 2
MM K 2728, s. 2
MM K 2729, s. 2
MM K 1966, s. 1
MM K 1966, s. 1
MM K 1966, s. 1
MM K 1966, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1967, s. 1
MM K 1968, s. 1
MM K 1968, s. 1
MM K 1969, s. 1
MM K 1969, s. 1
MM K 1969, s. 1
MM K 1969, s. 1
MM K 1970, s. 1
MM K 1970, s. 1
MM K 1972, s. 1
MM K 1972, s. 1
MM K 1972, s. 2
MM K 1972, s. 2
MM K 1972, s. 2
MM K 1972, s. 2
MM K 1973, s. 1
MM K 1973, s. 1
MM K 1973, s. 1
MM K 1973, s. 1
MM K 1973, s. 1
MM K 2769, s. 3
MM K 2796, s. 1
MM K 2796, s. 1
MM K 2941, s. 1
MM K 2948, s. 2
MM K 3096, s. 3
MM K 3361, s. 4
MM K 3362, s. 3
MM K 3546, s. 2
MM K 3781, s. 1
MM K 3781, s. 2
MM K 3519, s. 1
MM K 3569, s. 1
MM K 3569, s. 1
MM K 3569, s. 1
MM K 3569, s. 1
MM K 3569, s. 1
MM K 3569, s. 2
MM K 3573, s. 1
MM K 3573, s. 1
MM K 3573, s. 2
MM K 3574, s. 2
MM K 3575, s. 1
MM K 3575, s. 2
MM K 3575, s. 3
MM K 3575, s. 4
MM K 3600, s. 1
MM K 3822, s. 1
MM K 3823, s. 1
MM K 3836, s. 2
MM K 3850, s. 1
MM K 2496, s. 2
MM K 3375, s. 2
MM K 3783, s. 1
MM K 3784, s. 1
MM K 3784, s. 1
MM K 3784, s. 1
MM K 3786, s. 1
MM K 3786, s. 1
MM K 3786, s. 1
MM K 3940, s. 1
MM K 3940, s. 3
MM K 3940, s. 4
MM K 3940, s. 1
MM K 3940, s. 3
MM K 2417, s. 2
MM K 2423, s. 2
MM K 2481, s. 1
MM K 2503, s. 1
MM K 3183, s. 3
MM K 3203, s. 2
MM K 1945, s. 1
MM K 1945, s. 1
MM K 1945, s. 1
MM K 1946, s. 1
MM K 2057, s. 2
MM K 2057, s. 2
MM K 2057, s. 1
MM K 2057, s. 1
MM K 2065, s. 1
MM K 3450, s. 2
MM K 3450, s. 2
MM K 3450, s. 2
MM K 3452, s. 1
MM K 3452, s. 1
MM K 3452, s. 2
MM K 3452, s. 3
MM K 3552, s. 2
MM K 3554, s. 1
MM K 3554, s. 1
MM K 3554, s. 1
MM K 3554, s. 1
MM K 3554, s. 1
MM K 3554, s. 1
MM K 3554, s. 2
MM K 3554, s. 2
MM K 3554, s. 2
MM K 3554, s. 2
MM K 3554, s. 2
MM K 3649, s. 1
MM K 3788, s. 2
MM K 3949, s. 2
MM K 3949, s. 2
MM K 3949, s. 3
MM K 3949, s. 4
MM K 3949, s. 4
MM K 3949, s. 4
MM K 3949, s. 4
MM K 3949, s. 4