Jens Raabe

Jens Johan Peter Stibolt Raabe (1861–1939)
Norsk skolemann, historisk forfatter. Lengre opphold i Paris og London slutten av 1880-årene. Ansatt som lærer ved kristiania Borger- og Realskole 1892, deretter Fagerborg og Oslo Handelsgymnasium. Utga lærebøker i historie.

Brev fra Jens Raabe til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 903.   Brev. Datert 16.05.1933. 
«Må jeg få lov til å si Dem en varm takk for det skjønne billede av P.A. Munchs gravsted i den evige stad; det skal for resten av livet minne mig om den høitids- stund da jeg stod dernede ved vor store nasjonalhistorikers siste hvile- sted.»