Ingeborg Møller

Ingeborg Katharina Elisabeth Storm Møller (1878–1964)
Norsk forfatter. Datterdatter av P. A. Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ingeborg Møller

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 682.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det har været mig en kjært at få Din sidste bok og jeg takker hjerteli –»

Brev fra Ingeborg Møller til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 693.   Brev. Datert 14.01.1934.  

Ingeborg Møller er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4375.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1890. Se s. 1
«Vi sidder nu samlet med Elisa beth Møller, der er paa nogle Dages Be- søg– i den store Stue, Inger spiller – vi vare paa Veien til Kirken i for middag, men maatte vende tilbage fordi der ingen Gudstjeneste var. –»
Munchmuseet, MM K 4376.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 3
«– Her er alt ved det gamle – – vi lever aldeles for os selv – Elisabeth Møller er reist. – Det skal blive hyggeligt og godt at faa Dig igjen – det bliver vel altid lidt ondt for Dig i Førstningen»
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.02.1891. Se s. 2
«vi have Arbeide nok – Maaske faar vi to smaa Logerende, moderløse Børn – Smaapiger 4 – 7 Aar. – Det synes jeg svert godt om – jeg fik Brev fra Elisabeth Møller, og Spørgsmaal derom igaar. – Jeg troer det kommer til at gaae for os, – men ved snille Folks Indflydelse – alt gjennem Bekjendtskaber. –»
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.12.1891. Se s. 2
«Igaar var Carl, Andrea og Elisabeth Møller her. – Jeg fik solgt til 10 Kroner et \Mos/eBillede til Andrea, hun skulde have til Foræring og saa fik jeg 15 Kr atpå, det skulle vel være til Jul. Jeg har kjøbt ind noget Juleslagt. – Det byer jo altid lidt imot at tage mod Penge, – saaledes – – men saa gaaer det snart over, – og saa er det godt at have gode Sager i Huset. Andreas vil være her hele Dagen nu, naar han ikke behøver at reise til Byen. – I Løverdags tænkte vi \meget/ paa Dig, det var din»
Munchmuseet, MM K 4407.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1891. Se s. 1
«Her er alt vel – Benene er noget bedre – Elisabet Møller er her i Besøg, – reiser idag igjen. – Varmt, felt varmt fremdeles, – Aftenerne som sædvanlig deilige. – Du glemte Opium, men Du fik jo noget av Frøken Samuel. – Lev vel»
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 2
«med Snelag paa Træer og Jord, Solen gjør nok sin Virkning og taer det bort igjen; men det holder fremdeles ved med Kulde og i Eftermiddag har det igjen sneet. – I Paris har det vel og været koldt, tænker jeg; jeg haaber Du er frisk, og– – Det skal blive hyggeligt at see Dig igjen. – – Alt er ved det gamle her hos os, Inger er idag hos \gamle/Fru (Næs) Munch; jeg sidder saa alene, – iforgaars var hun hos Tante «Jette». – Derfra har hun altid Hilsen til Dig fra Ludvig; ja det er vel en snurrig Fyr sin Moders udtrykte Billede i et og alt; – – hos Tante Jette træffer hun ogsaa Ingeborg Møller, – det er en Gjen- ganger af Faderen med Sladderhi- storier og Fortegnelser over  … »
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 4
«9 April Tænk nu har mit Brev lagt i over 8 Dager igjen og ventet paa din Adresse,– men nu forstaar vi, at Du mener at vi \skal/ sende til den gamle Adresse 82 Berlin, og saa faaer jeg da endelig faa mit Brev afsted – Alt er ved gamle; Inger var hos tante Jette forgaars. – Du har vel seet at Fru Nathalie Møller er død, hendes Datter Ingeborg forlovet med en Løit- nant fra Bergen– Tante Jette og Karoline var svert opskjørtet, da Ludvig havde en dansk Maler i Besøg. Nu er der en saadan overvæltes Henrykkelse over alleEdvard Diriks Kritikker,– og det er jo godt for den gamle, hun har gjennemgaaet saameget ondt, – men vi kan dog ikke fri os fra den Tanke at de kan være komne frem gjennem Paavirkning fra en eller anden Kant. – ialfald for en Del.– Han skal have et elegant Atelie til 1100 Kroner blev der fortalt, der blir stærkt besøgt.– Dette er iallefald Hjælpemidler og Reklamevæ- sen. –»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Chr. Gierløff Ingeborg Møller»