Caroline Grønvold

Caroline Wilhelmine Grønvold (1846–1924)
Norsk. Mor til Ludvig Ravensberg, kusine til Edvard Munch.

Caroline Grønvold er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 1
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –»
Munchmuseet, MM K 4476.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.04.1909. Se s. 2
«– Nu har Du jo havt det noksaa spendende og uroligt en lang Tid, endnu holder man paa i Aviserne med Redegjørelser og Und- skyldninger, de vil ikke være med i Forfølgelsen. Bjørnson glemmer, aa ja, han er jo gammel. Karoline Grønvold paastaar, Du har ikke været forfulgt, det synes jeg er bedst.»
Munchmuseet, MM K 4519.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.03.1907. Se s. 3
«saa daarlig ud havde lagt i 5 Uger, men nu skulde han forsøge at kare sig paa Kontoret trods svere neu- rogaliske Smerter. – Karoline havde lagt i 3 Uger. –      Edvard Næs Munch har det svert daarlig, Forretningen gaar ikke, og nu har han en liden Pige som i over et Aar har lagt af Turbekler i Maven, og stadig har Operation, Aføringen kommer gjennem en Aabning i Maven. Ragnvald er en lidende Mand for den sørgelige Kones Skyld, nu vil hun have Datteren, – men hel- digvis har hun fornærmet hende ved at bede Statsministeren om Pengebidrag for sig og hende. – Hun er naturligvis rusk. – Nu skal hun ligesom være gift med Mathisen, – men nu har hun reist fra ham. – Nei nu kommer jeg ind paa Sladder- historier. – Naar Inger har været ude, faaer hun høre saameget.»
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896. Se s. 1
«Nu er der igjen gaaet lang Tid hen, siden jeg skrev, – og længere siden vi havde Brev fra Dig. Men til vori Beroligelse, hørte vi om Dig gjennem Wilhelm Krag, – ved Fru Grønvold, som havde truffet ham paa Gaden. Han fortalte, at Du havde indrettet Dig hyggeligt, og at Du havde det bra. – Dette var saa godt at faa høre, – for saa er Du vel frisk og. Nu ere vi komne op i vort nye vakkre Logi. – De gamle Møbler ere igjen pladserede, og de tager sig godt ud her paa de grønmalede Vægge. – Det er godt at faa Forandring, – det er noget nyt igjen»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«Inger hørte igaar af Fru Grønvold, at en Dame, som havde været hos Eriksen i 3 Aar havde udtalt sig saa rosende om Fru Eriksen; saa vi kan være sikker i den Henseende. –»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 4
«9 April Tænk nu har mit Brev lagt i over 8 Dager igjen og ventet paa din Adresse,– men nu forstaar vi, at Du mener at vi \skal/ sende til den gamle Adresse 82 Berlin, og saa faaer jeg da endelig faa mit Brev afsted – Alt er ved gamle; Inger var hos tante Jette forgaars. – Du har vel seet at Fru Nathalie Møller er død, hendes Datter Ingeborg forlovet med en Løit- nant fra Bergen– Tante Jette og Karoline var svert opskjørtet, da Ludvig havde en dansk Maler i Besøg. Nu er der en saadan overvæltes Henrykkelse over alleEdvard Diriks Kritikker,– og det er jo godt for den gamle, hun har gjennemgaaet saameget ondt, – men vi kan dog ikke fri os fra den Tanke at de kan være komne frem gjennem Paavirkning fra en eller anden Kant. – ialfald for en Del.– Han skal have et elegant Atelie til 1100 Kroner blev der fortalt, der blir stærkt besøgt.– Dette er iallefald Hjælpemidler og Reklamevæ- sen. –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 11
«

Onsdag den 24de. I formiddag var jeg på skøitebanen. Kl 4 omtrent begyndte vi at pynte juletræet. Jeg fik af papa «Halte Hulda Kommentar» og af Karoline {k}Grønvold digte af Karl Andersøn smukt indbunden. Papa blev uheldigvis hentet ud til en syg, men kom dog igjen tålelig snart igjen. Vi havde til middag bare hvidkål men til af- ten medisterkager, og risengrød – Mjød fik vi ikke på grund af mis- forståelser; men forsynedes os derimod rigeligt af juletræet, der bugnede af æbler, figener, nødder o.s.v. Senere ud- på aften bares frem sherry og bakkels.

»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se s. 16
«

Fredag den 25de. I Eftermiddag hentede vi Natron paa Sagens Apotek til Papa. I Aften kom Tante Roll og Kus Kousine Karoline Grønvold, som var her til Aften.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Mandag den 18de Idag Aften kom Tante Roll, Karoline Grønvold og Ludvig Grønvold som nu er 7 Aar. og

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 9v
«

Mandag den 8de. I Aften var Karoline Grøn- vold med Ludvig her.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17r
«Gardemoen, af Trondhjems Halse- syge, w var død forrige Man- dag. I Aften var Tante Jette, Tante Kousine Karoline Grøn- vold og Grønvold med Ludvig og Ragnvald Munch hos os»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 22v
«og mildt Veir. Tante Roll, Tante Jette, Sofie Diriks, \og/ Grønvold med Karoline og Ludvig {var}er her { … }idag. Jeg fik af Tante Jette en Bog med Kopier efter de større { … }nordiske Malerier»