Ragnvald Munch

Peter Andreas Ragnvald Munch (1853–1921)
Norsk lærer. Edvard Munchs fetter, sønn av Edvard Storm Munch.

Ragnvald Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 2
«jeg synes ikke det kan gaa an, nu, Du har saa- meget ellers, og naar det ikke er mere paakrævet. – For de skal have det nok- saa bra, – Alfhild har 100 Kr. i Løn maanedlig og 25 Kr maanedlig i en Gaard, hvor hun har Axier Eva har Gratialie og noget i Banken, de boer billig ved god Bortleie. – Dette er oplyst af Svigerinden Emma Lindboe Munch, der forarget sig svært over at de skulde klage og klynke, saa Inger fast troede at de vare fattige. – Nu har de ogsaa Ragn- vald, hans Datter er gift, – saa Elise er fast ansat hos ham.»
Munchmuseet, MM K 4519.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.03.1907. Se s. 3
«saa daarlig ud havde lagt i 5 Uger, men nu skulde han forsøge at kare sig paa Kontoret trods svere neu- rogaliske Smerter. – Karoline havde lagt i 3 Uger. –      Edvard Næs Munch har det svert daarlig, Forretningen gaar ikke, og nu har han en liden Pige som i over et Aar har lagt af Turbekler i Maven, og stadig har Operation, Aføringen kommer gjennem en Aabning i Maven. Ragnvald er en lidende Mand for den sørgelige Kones Skyld, nu vil hun have Datteren, – men hel- digvis har hun fornærmet hende ved at bede Statsministeren om Pengebidrag for sig og hende. – Hun er naturligvis rusk. – Nu skal hun ligesom være gift med Mathisen, – men nu har hun reist fra ham. – Nei nu kommer jeg ind paa Sladder- historier. – Naar Inger har været ude, faaer hun høre saameget.»
Munchmuseet, MM K 4525.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.03.1896. Se s. 4
«i Søndags, hans gamle Fader er noksaa klein efter Influenca, saa det gaaer vel ned ad Bakke med ham. – – Edvard og Ragnvald Munch vilde overtage AndreassStam Arbeide med Munchs Stamtavle og faa dette udgivet, Indtægterne, der vel ikke kan blive saa store, – vil de skal blive til Fordel for Laura og Inger. – Det er jo noksaa snilt; – det er jo en udstrakt stor Familie, saa kjøber hver sit Exemplar blier det alligevel noget.»
Munchmuseet, MM K 4827.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.02.1890. Se s. 4
«Karl er begyndt paa studeringene, men han er enda ikke bra: hovedpinen kommer igjen. Han bliver saa sinket derved. Bedstemor havde influenza i en sterk grad. Hun havde feber og sov uafladelig; hun ser skrøbelig ud efter den. Juveler Tostrup og kone døde af lungebetændelse efter influenza. C.C. Wang har efter tante Jettes sigende, en deilig liden dreng, men jeg tror det er pige. De skal have det saa hyggeligt. Tante skal nu drive med mere stykker. Tænk tante Mathilde som hænger saa længe i, men hun har vist meget ondt og saa stadig vente paa nyt anfald. Du har set hvor Anna Munch faar ros for sin bog. Vi har læst den; jeg synes ikke den er morsom. Hun har tjent en del ved den. Ragnhvald har et meget useligt ydre; den lille pigen skal være nydelig. Frk. Dørenberger bor vist i Nordstrand,hun er stadig at se paa gaden. Andreas skal veksle, naar franske penge an- kommer, saa du faar skrive naar du behøver.»
Munchmuseet, MM K 4947.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].01.1894. Se s. 1
«3die juledag reiste jeg op til onkel Edvard og var der i 13 dage. Jeg havde det græsseligt morsomt. Jeg fik 10 kr. af ham til jul og 3 kr. til reisepenge. Alle paa Nes var saa grulig hyggelige og snille mod mig, og saa var de saa henrykte over musikken. Onkel Edvard sagde, han var stum af beundring. Jeg maatte spille meget, da gjesterne der ogsaa var saa glad i musik. Ragnvald og Anna var der. Signe er et vidunderligt barn, snil og beskeden helt igjennem. Det er et forskrekkeligt forhold mellem Ragnvald og Anna; han har fuldstændig afsky for hende, men hun er ogsaa umulig. Han har villet skilles, men hans forældre har bedt ham at holde ud. Edvard er nu meget hyggelig. Til»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 7
«

Søndag den 7de.    Igår var det ganske morsomt i Samfundet. Schoug redaktøren for denne uge læste opp a{h}visen der var både mor- som og righoldig hvorfor Schoug lønnedes med velfortjent applaus. Lyche holdt et foredrag om Ca- mille Desmoulins. I formid- dag var jeg og Andreas i vor frelsers kirke og gik fra denne til kunstforeningen. Ragnvald Munch var her til middag; tante Roll kom senere udpå eftermiddagen. Idag godt veir.

»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se s. 1
«Søndag den 21de Idag var min Fætter Rangvald Munch hos os til Aften»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17r
«Gardemoen, af Trondhjems Halse- syge, w var død forrige Man- dag. I Aften var Tante Jette, Tante Kousine Karoline Grøn- vold og Grønvold med Ludvig og Ragnvald Munch hos os»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«

Fredag den 27de. Idag stod der i Avisen, at der er udsprungen nye Blomster paa Auriklerne. TRagnvald Munch og Elise Munch var her til Aften.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«

Søndag den 29de. I Formiddag var Jeg og Papa i Gamle Akers Kir- ke. Tante Roll, K Fætter Ragn- vald Munch og Kousine Elise

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 18v
«

Torsdag den 10de. Idag k gjorde jeg en Boghylde. I Eftermiddag var Tante Roll, Ragnvald Munch og Edvard Munch her, til

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20r
«

Søndag den 24de. Deiligt og klart Veir; Ragnvald Munch og Mühres er her idag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20v
«

Fredag den 29de. Idag er Tante Jette, Kousine Sofie og Ragnvald Munch her til Middag.

»