Elise Munch

(1857–1934)
Norsk. Edvard Munchs kusine, datter av Edvard Storm Munch. Ugift.

Brev fra Elise Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5065.   Brev. Datert 01.09.1921. 
«Straks jeg hadde modtat dit elskværdige brev med løfte om den storartede gave, skrev jeg og opga dig min adresse.» 

Elise Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 2
«med Snelag paa Træer og Jord, Solen gjør nok sin Virkning og taer det bort igjen; men det holder fremdeles ved med Kulde og i Eftermiddag har det igjen sneet. – I Paris har det vel og været koldt, tænker jeg; jeg haaber Du er frisk, og– – Det skal blive hyggeligt at see Dig igjen. – – Alt er ved det gamle her hos os, Inger er idag hos \gamle/Fru (Næs) Munch; jeg sidder saa alene, – iforgaars var hun hos Tante «Jette». – Derfra har hun altid Hilsen til Dig fra Ludvig; ja det er vel en snurrig Fyr sin Moders udtrykte Billede i et og alt; – – hos Tante Jette træffer hun ogsaa Ingeborg Møller, – det er en Gjen- ganger af Faderen med Sladderhi- storier og Fortegnelser over  … »
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 2
«jeg synes ikke det kan gaa an, nu, Du har saa- meget ellers, og naar det ikke er mere paakrævet. – For de skal have det nok- saa bra, – Alfhild har 100 Kr. i Løn maanedlig og 25 Kr maanedlig i en Gaard, hvor hun har Axier Eva har Gratialie og noget i Banken, de boer billig ved god Bortleie. – Dette er oplyst af Svigerinden Emma Lindboe Munch, der forarget sig svært over at de skulde klage og klynke, saa Inger fast troede at de vare fattige. – Nu har de ogsaa Ragn- vald, hans Datter er gift, – saa Elise er fast ansat hos ham.»
Munchmuseet, MM K 4947.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].01.1894. Se s. 4
«Norbys i geburtsdagselskab. Herefter kan jeg reise naarsomhelst op til onkel Edvard. Fru Munch blev saa glad i mig. Til sommeren reiser jeg derop og er der en god stund. Der er netop luft for mig. Jeg skulde bede dig saa instændig om du vilde komme op til Nes og male onkel Edvard til vaaren. Han begynder nu at se skjör ud. Elise staar på din side, naar nogle angriber din maling, hun forstaar dig saa godt siger hun. Hun er svært snil og hjertelig. Til høsten kommer de flyttendes ind til byen.»
Munchmuseet, MM N 963.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910. Se s. 1
«Jeg har sendt 200 Kroner til Eder {hvoraf}til Indkjøb til Julen til Eder og de vanlige. Kanske Elise og Eva osså skulde { … }få som sidst – rigtignok blir det da et fast Budget – men de er jo snille og trænger lidt – Jeg har så meget at gjøre at jeg kanske først mellem Jul og Nytaar»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«

Fredag den 27de. Idag stod der i Avisen, at der er udsprungen nye Blomster paa Auriklerne. TRagnvald Munch og Elise Munch var her til Aften.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«

Søndag den 29de. I Formiddag var Jeg og Papa i Gamle Akers Kir- ke. Tante Roll, K Fætter Ragn- vald Munch og Kousine Elise

»