Gamle Aker kirke

Bygning. Oslo, Norge

Les mer

Gamle Aker kirke er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876 . Se s. 2
«Gamle Akers ‹Predihkestol› Gamle Akers ‹K›irke ‹Predihkestol›»
Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876 . Se s. 2
«Gamle Akers ‹Predihkestol› Gamle Akers ‹K›irke ‹Predihkestol›»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gamle Akers Kirke seet fra Grunerly- kken»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 4v
«

Søndag den 7de. Idag var jeg, Papa, An- dreas i Kirken Gamle Akers Kirke. Inger gik med en Krans p til Mam- mas og Sofies Grav. Det er et ny- delig Veir ude. Temperat{ … }\uren/ sik-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 11v
«

Søndag den 11te. Idag var jeg i Gamle Akers Kirke. Det regner meget idag efter at det nu har været tørt i lang Tid.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 17v
«

Søndag den 29de. I Formiddag var Jeg og Papa i Gamle Akers Kir- ke. Tante Roll, K Fætter Ragn- vald Munch og Kousine Elise

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 18v
«

Løndag den 20de. Idag {f}Formiddag var vi i Gamle Akers Kirke

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 735).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 9.1.1912 . Se s. 2
«»