Herman Nordby

Herman Hansen Nordby (1859-1926)
Norsk landhandler og baker. Driver av Nordstrand landhandleri, hvor han også var husvert for tante Karen og familien fra 1890-92.

Les mer

Herman Nordby er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4384.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1890. Se s. 1
« At Du ikke lader høre fra Dig noget, saa vi kunne vide, om Du er frisk og for- resten om Du har det bra. – – Skulde der være noget Du vil have, saa skriv! – Jeg skal da gjøre Udvei. –      Laura er reist – Torsdag, hun fik følge med Hedvig, som har været i Byen, – Du faaer vel ikke see hende paa Lenge – Andreas reiser til Byen imorgen, har leiet hos Myhrebø – jeg ved ikke om Du husker Navnet. – Vi have nu leiet – hos Norby – 250 for Vinteren, senere bliver det vist 600 Kr Aaret, der er Flere som har seet paa Leiligheden. – Det var ondt at tage Bestemmelsen, Strøget er godt, – baade for Forretning og til at leie bort,»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 4
«Vi have sagt op hos Norby – men har ingen Bestemmelse taget med Logi, – der bygges meget, naar det bare ikke bliver fordyrt. –»
Munchmuseet, MM K 4420.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1891. Se s. 3
«– Er det ikke godt med Ingers Infor- mationer! – jeg troer det kommer godt til at greie sig. – Med Tiden kunde vi kanske opnaa et mere passende Logi; saa vi slap at være saa afhængig af Bortleie. Det er vist bra vi kom her til Nordstrand. – Her hos Norby, er det jo og god Anledning til at blive kjendt. –»
Munchmuseet, MM K 4427.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 1
«Inger og jeg var paa Holmenkollen forleden, overordenligt vakkert, – det var svert Sneveir, derfor mindre koldt, – det var sørgligt at see smaa ihjelfrosne Dum papper, – det har været ual- mindelig koldt. – Vi fik denne Tur gratis af Norby, – men saa havde vi en liden Hest der ikke havde Hastværk, men vi vare godt klædte. –»
Munchmuseet, MM K 4829.   Brev fra Inger Munch. Datert 14.11.1890. Se s. 4
«I søndags vilde modern Nordby have mig med paa en tur; jeg undgik det paa en pen maade. Andreas forarger sig over dette. Jeg holder mig lidt unda.»
Munchmuseet, MM K 4947.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].01.1894. Se s. 4
«Norbys i geburtsdagselskab. Herefter kan jeg reise naarsomhelst op til onkel Edvard. Fru Munch blev saa glad i mig. Til sommeren reiser jeg derop og er der en god stund. Der er netop luft for mig. Jeg skulde bede dig saa instændig om du vilde komme op til Nes og male onkel Edvard til vaaren. Han begynder nu at se skjör ud. Elise staar på din side, naar nogle angriber din maling, hun forstaar dig saa godt siger hun. Hun er svært snil og hjertelig. Til høsten kommer de flyttendes ind til byen.»
Munchmuseet, MM K 5103.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1900. Se s. 3
«ogsaa sat ind før 50 Kr,– og nu har Inger 50 tilgode. nu skjønner Du, vi er svert ovenpaa. Du behøver ikke at tænke paa at til bagebetale mere paa de første Aar. – nylig betalte vi 50 hos Norby.–»