C. C. Wang

(1806–1892)
Norsk kontrollør. Fetter til Edvard Munchs far.

C. C. Wang er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4362.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.06.1882. Se s. 1
«Hvor Du dog er lei som ikke lader høre fra Dig, jeg venter og venter, det er over 3 Uger siden Du skrev. – Du har vel da faaet mit Brev og Bancoseddel? Jeg haaber dog Du er frisk – men hvor Du er, det er ikke godt at vide. Imid- lertid addresserer jeg dette Brev til Wang, saa kommer det vel frem. –»
Munchmuseet, MM K 4827.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.02.1890. Se s. 4
«Karl er begyndt paa studeringene, men han er enda ikke bra: hovedpinen kommer igjen. Han bliver saa sinket derved. Bedstemor havde influenza i en sterk grad. Hun havde feber og sov uafladelig; hun ser skrøbelig ud efter den. Juveler Tostrup og kone døde af lungebetændelse efter influenza. C.C. Wang har efter tante Jettes sigende, en deilig liden dreng, men jeg tror det er pige. De skal have det saa hyggeligt. Tante skal nu drive med mere stykker. Tænk tante Mathilde som hænger saa længe i, men hun har vist meget ondt og saa stadig vente paa nyt anfald. Du har set hvor Anna Munch faar ros for sin bog. Vi har læst den; jeg synes ikke den er morsom. Hun har tjent en del ved den. Ragnhvald har et meget useligt ydre; den lille pigen skal være nydelig. Frk. Dørenberger bor vist i Nordstrand,hun er stadig at se paa gaden. Andreas skal veksle, naar franske penge an- kommer, saa du faar skrive naar du behøver.»
Munchmuseet, MM N 463.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«
CC. Wang»
Munchmuseet, MM N 463.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 4
«Hun fandWang hadde lavet sig en stor kikkert – han påstod han studerte astronomi – men hans konen opdagede { … }at det var noglenøgne fruntimmer han de badende damer i badehuset han iagtog med spændt opmærksomhed – det passer sig ikke for en alvorlig mand sa hun –»
Munchmuseet, MM N 463.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 4
«Wang var engang oppe hos os på en visit – der var ‹de› nogle {b}olietryk med { … }nøgne figurer på væ{k}ggen – Værten var ude et øieblik – da han kom ind { … }igen var alle billeder vændte – Man må ikke friste gamle adam  …  gamle {a}Adam er i kjødet»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 4
«begynde på et nyt. Ja det er sandt jeg havde nær glemt at fortæle dig om min visit hos Wang. Jeg traf fru Wang i kjøkke{ … }net; naturligvis holdende på noget vask eller hvad det var. Du kan tro hun blev bli da hun hørte at det var søn af doctor Munch; jeg vil nu slet ikke tale om { … }Wang selv. Nei  …  …  jeg  …  …  …  jeg  …  …  …  …  …  …  har jeg  …  dette øieblik  …  på dig  …  Da jeg spurgte hvordan det stod til gjorde han en spræt bortover gulvet. Fru Wang ser ikke dårlig ud enda, og at det er let at se at forholdet mellem dem er blevet godt. Wang fortæller at doctorerne nu spørger ham tilråds og vilde strax curere Bjarne da jeg fortalte ham om hans døvhed. Jeg skulde hilse så meget fra ham han kommer nok til byen til Someren. Ja nu får det være nok for denne gang mere siden. Hil»
Munchmuseet, MM N 768.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1891. Se s. 3
«med spiritus – { … }når jeg koger kaffe lugter det så godt i værelset det minder mig om C C Wang og Løkeberg –»
Munchmuseet, MM N 1281.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1943. Se bl. 1r
«Ja så var det selve schackbrættet { … }hvor jeg og C C Wang sad overfor hinanden og spilte – Jeg vandt engang over ham. Det blev han ikke blid over –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 31
«

Lørdag den 16de    I forgårs var vi sammen med C. C. Wang{,}(der nu er her i byen{,}) ude på Sandvigen. Reiste didop me{g}d «Anna» ved middagstider og vendte om aftenen tilbage med Jernbanen. Havde det meget hyg- geligt. Igår var jeg hos doctor Grøn der undersøgte mig. Han fandt intet og syntes ikke jeg behøvede at reise til noget bad, hvilket først var bestemt.

»