Bjarne Falk

Bjarne Sejersted Falk (1866–1911)
Norsk maler. Kjente Munch fra Tegneskolen.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3510.    Brevutkast. Datert 1882.
«Du har vel ventet på brev; men sagen er den at jeg ikke har havt nge …  noget egentligt at skrive om. De fleste f tegneskole- kammerater er borte og i kunst- udstillingerne ere har været temmelig tomme. Wentzel er jo reist igjen Jeg var oppe hos ham flere gange men han han var desværre ikke hjem- me. Jeg havde havt megen interresse af at tale med ham. Efter hvad Hansen siger skal han være akkurat den samme blot mere befæstet i sine»
Munchmuseet, MM N 3511.    Brevutkast. Datert 1883.
«Mange tak for brevet.»

Brev fra Bjarne Falk til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 168.   Brev. Datert 06.02.1884. 
«Det er nu en god Stund siden vi hørte fra hinanden, jeg har jo været syg hele Tiden, saa jeg intet har kunnet bestille; du deri- mod har jo allerede vundet Aner- kjendelse og Ros. – Jeg er nu saa næsten bra, men har endnu ikke begyndt, men det bliver nu ikke længe til. Det skal rigtig blive morsomt, at faa begynde at tegne igjen, naar Som- meren kommer kan du tro jeg skal være flittig. Jeg gaar hele Dagen og ser efter mine Tegninger og holder alt Materialie iorden; jeg l vil begynde hver Dag, men Dagene gaar, uden at jeg har begyndt. Du vilde finde mig» 
Munchmuseet, MM K 169.   Brev. Datert 06.03.1909. 
« Hr. Kunstmaler Edv. Munch Norstrand st. Smålensbanen» 

Bjarne Falk er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4362.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.06.1882. Se s. 2
«Kan Du tage et Mønster af Bjarne Falks Fodsaale. Jeg tænkte at faa broderet et Par smukke Tøfler som Du kunde forære ham, de skulde blive extra pene seer Du broderet med Silke \og Guld/. – Ja hvis Du synes det da! – han l Skriv nu bare nogle Ord paa et Brevkort. –»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 1
«Ja nu er det nok på tide at skrive nogle ord    I har vel ventet på brev men du ved hvordan jeg er den retning – Hyggeligt har jeg det heroppe det er vist. Allesammen er rigtig elskværdige. Falck selv er noget indesluttet. Tvende døtre Ella og Sigrid er den personificerede elskværdighed, en tante som styrer huset (Falcks {H}hustru er død) er også meget hyggelig {E}Den ene af ovennævnte døtre Ella er en skjøn brunette, jeg og Bjarne har den fornøielse at male hende»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 3
«hos en Leutnant Dahl der et nylig har bygget en rigtig storarted gård i nærheden med af Hamar; Igår gik jeg og husets damer samt en frøken Hals op til Oberstleutnant Seiersteds Det er en der bo har en stor gård i nærheden af {W}Vangs kirke Her spillede vi qroquet sammen med husets tvende døtre, hvoraf den beså kirken med den præg- tige altertavle af Eilif Petersen f en foræring af Selboe. Du kan tro det var aldeles nydelig herom kring især nu i løvsprættet, {V}især henimod WVangs kirke. Jeg og Bjarne Falk er hver dag ude at tage skitser vi har endnu blot malt et lidet landskab men skal nu»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 4
«begynde på et nyt. Ja det er sandt jeg havde nær glemt at fortæle dig om min visit hos Wang. Jeg traf fru Wang i kjøkke{ … }net; naturligvis holdende på noget vask eller hvad det var. Du kan tro hun blev bli da hun hørte at det var søn af doctor Munch; jeg vil nu slet ikke tale om { … }Wang selv. Nei  …  …  jeg  …  …  …  jeg  …  …  …  …  …  …  har jeg  …  dette øieblik  …  på dig  …  Da jeg spurgte hvordan det stod til gjorde han en spræt bortover gulvet. Fru Wang ser ikke dårlig ud enda, og at det er let at se at forholdet mellem dem er blevet godt. Wang fortæller at doctorerne nu spørger ham tilråds og vilde strax curere Bjarne da jeg fortalte ham om hans døvhed. Jeg skulde hilse så meget fra ham han kommer nok til byen til Someren. Ja nu får det være nok for denne gang mere siden. Hil»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 4
«skulde bare se { … }hvilken mærkelig klarhed der er over hele billedet. Middelthun som jeg for en stund siden traf på gaden vilde gjerne få det kjøbt til galleriet men pengene rak nok ikke til – Ja nu fåer jeg vel fortælle dig hvad jeg bestiller om dagen; Af{d}Din billett som jeg modtog kom mig først i hænde for nogle dage siden da jeg nemlig har været på en fodtur til Ringerike. Men kjære Bjarne! elsk men forelsk dig ikke hvilket du gjør når du af sam- me årsag bliver doven. Ellers er nok frøken H. { … }K en som kan fordreie hovedet på unge herrer. – Jeg er nu såmen ganske flittig om dagen. Jeg har flere  …  mindre stykker under arbeide Om formiddagen holder jeg på at male et studiehoved og om eftermiddagen maler er jeg beskjæftiget med at tage et partie fra Akerselven sammen med Strøm og Hansen nok de eneste jeg har truffet af bekjendte fra tegneskolen. Vi har det imidlertid meget hyggeligt sammen. Vi sidder nok s{ … }å koseligt alle tre i en båd midt i Akerselven og arbeider en 4 timer i træk. Derefter kan vi når det»