Ellen Falk

Født 1862. Dødsår ukjent
Norsk. Søster til Bjarne Falk. Munch besøkte familien Falk på Hamar sommeren 1882.

Relaterte personer

Ellen Falk er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 168.   Brev fra Bjarne Falk. Datert 06.02.1884. Se s. 2
«meget forandret, hvis du saa mig nu. Jeg holder endnu Diæt, men naturligvis ikke længer saa strængt som før. Doctoren mener, at jeg til Sommeren faar kan komme til at spise al Slags Mad. Til Sommeren skal jeg sende ind Tegninger, saa du kan faa se noget af mig; hvis du har Lyst dertil. Du har vel hørt, at Ellaer gift og bosat i England, paa forskjellige Steder. Han er Stifts- kappellan og maa reise omkring. Jeg er buden at besøge Dem i London i Juli og August, men meget uvist om jeg kommer til at reise, jeg tror neppe, jeg kan rive mig løs fra Naturstudiet i Sommer. I Kjøbenhavn var der da meget at se, kan du tro, jeg fik Indtrykket af, at vi vare nogle Sinker mod Danskerne. Danskerne ere meget mere færdige Kunstnere»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 1
«Ja nu er det nok på tide at skrive nogle ord    I har vel ventet på brev men du ved hvordan jeg er den retning – Hyggeligt har jeg det heroppe det er vist. Allesammen er rigtig elskværdige. Falck selv er noget indesluttet. Tvende døtre Ella og Sigrid er den personificerede elskværdighed, en tante som styrer huset (Falcks {H}hustru er død) er også meget hyggelig {E}Den ene af ovennævnte døtre Ella er en skjøn brunette, jeg og Bjarne har den fornøielse at male hende»
Munchmuseet, MM N 730.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1882. Se s. 1
«Ja nu er det nok på tide at skrive nogle ord    I har vel ventet på brev men du ved hvordan jeg er den retning – Hyggeligt har jeg det heroppe det er vist. Allesammen er rigtig elskværdige. Falck selv er noget indesluttet. Tvende døtre Ella og Sigrid er den personificerede elskværdighed, en tante som styrer huset (Falcks {H}hustru er død) er også meget hyggelig {E}Den ene af ovennævnte døtre Ella er en skjøn brunette, jeg og Bjarne har den fornøielse at male hende»