Andreas Grøn

Andreas Fredrik Schroeter Grøn (1819–1905)
Norsk lege.

Brev fra Andreas Grøn til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 181.   Brev. Datert 19.10.1915.  

Andreas Grøn er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4374.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Papas Billede var en nydelig Present til Grøn; – men var det ikke hyggeligt for Eder nu at beholde det, for det er jo saa uhyre ligt. – Dertil kommer at Grøn, da han var herude talte om, at han selv havde lignende Mindelser, som Papa havde havt, Næseblødning – og Troede selv, at der forestod ham ogsaa alvorlige Ting. – «Vi gamle kan ikke vente os andet» sagde han. –»
Munchmuseet, MM K 4375.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1890. Se s. 3
«ude i Luften. – Vi vil bede Dr Grøn anbe fale os. – Han er saa deltagende. – Vi hører endnu intet fra Familien, godt var det om vi kunde greie os selv. – Andreas maa vel kanske tage et Laan – han siger det selv. – Jeg havde jo sto- let paa den rige Familien i denne Hens- seende – Muligens kommer der senere Tilbud. – Vi have ingen Bekym- ringe fortiden. – Andreas er stille, men han er optaget af Savnet – han er meget omsorgsfuld for mig, som ogsaa Inger er. – Vi have ikke taget nogen egentlig Bestemmelse for Som- meren – Gud vil nok sørge godt for os alle, i Hans Ord er alene Kraft og Trøst det erfarer vi alle nu. – –»
Munchmuseet, MM K 4377.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 16.01.1890. Se s. 2
«Vi tænker svert paa at faa Smaa- piger, – men har endnu ikke averteret, Referenser maa der jo til, – Doctor Grøn faaer vi vist dertil – (jeg har vistnok skrevet til Dig derom før) – Du faaer saa undskylde, – jeg veed Du er vant til at høre flere Gange samme Ting – Fik vi 3 a fire Smaapiger, der kunde dele Værelser, kunde der blive lidt Fortjeneste – Huset, Beliggenheden passet vist nettop herfor – bedre end nede ved Station, troer vi. – Inger troer jeg ogsaa passet til at være om dem, – haaber hun har Taalmodig- hed. –»
Munchmuseet, MM K 4436.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.03.1894. Se s. 2
«– Gamle Dr. Grøn spørger altid saa venlig efter Dig, naar jeg møder ham, on Du ikke snart kommer x»
Munchmuseet, MM K 4493.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.11.1901. Se s. 3
«– Inger traf forleden gamle Doctor Grøn, der som sædvanlig spurgte efter Dig. – og bad at hilse. – Han vilde nok gjerne Du skulde have besøgt ham. – Kanske Du engang kunde sende ham dit Visitkort med Tak for Hilsenen, han vilde sætte Pris derpaa.»
Munchmuseet, MM K 4528.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.06.1896. Se s. 1
«Doctor Grøn var her paa Visit i Søndags med sin Datter, det var da i Anledning Dig, – hans hele Ansigt straaler, naar han taler om Dig; det var morsomt, at Du fik gjøre dette med Mappen. Datteren var ogsaa saa straalende, de sætter»
Munchmuseet, MM K 4547.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1896. Se s. 1
«Tak for Brevkortet, vi længtede nu efter at høre fra Dig, og derfor kom det saa vel- komment. – Vi har læst Willy Pastors Kunstartikler og det om Dig, forresten har der vel ogsaa været mere, som er gaaet os forbi. Vi har ikke seet Morgenbladet. – Vi faaer forresten mange Aviser nu, da Herseth er saa opmærksom at sende ned til os, og de holder mange. – Inger har været hos Doctor Grøn»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 3
«Skulde det ikke være passende at give doctor Grøn det {P}portræt af {P}papa som jeg malte efter Ingers.»
Munchmuseet, MM N 841.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1901–1902. Se s. 3
«Jeg skulde sendt Grøn et Visitkort – men hvad heder han til Forn{ … }avn og hvilken adresse?»
Munchmuseet, MM N 842.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1902. Se bl. 1v
«Jeg skulde kanske sendt et kort til Grøn – men jeg er ikke sikker på Fornavnet – Fredrik?»
Munchmuseet, MM N 1101.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.4.1896. Se bl. 1r
«Vil Du gå op til Grosserer H. HolmboePrindsensgade 3og og spørge efter en Mappe Raderinger – Han har nemlig nogle Mapper tilsalgs – Denne Mappe kan Du give Dr. Grøn fra mig (eller fra Dere) En liden Bog som ligger indeni må absolut ikke følge med –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 31
«

Lørdag den 16de    I forgårs var vi sammen med C. C. Wang{,}(der nu er her i byen{,}) ude på Sandvigen. Reiste didop me{g}d «Anna» ved middagstider og vendte om aftenen tilbage med Jernbanen. Havde det meget hyg- geligt. Igår var jeg hos doctor Grøn der undersøgte mig. Han fandt intet og syntes ikke jeg behøvede at reise til noget bad, hvilket først var bestemt.

»