Christiania Kunstforening

Kunstforening. Oslo, Norge (Rådhusgaten 19; St. Olavs pl. 5).

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • wikipedia.en (http://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Kunstforening)

Brev fra Christiania Kunstforening til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 177.   Brev. Datert 28.04.1921 . «Fra en tidligere studiekamerat og ven i Dresden hr. L.W. Gutbier, indehaver av Galerie Ernst Arnold Dresden har jeg nylig mottat en skrivelse, hvori han blandt andet ogsaa anmoder mig om at sætte mig i forbindelse med Dem og bede Dem godhetsfuldt at sende ham en hos Dem gjort bestilling paa tilsammen 43 blade lithografier, raderinger og træsnit, over hvilke en fortegnelse var vedlagt brevet.» 
Munchmuseet, MM K 1428.   Brev. Datert 16.12.1923 . «Med dyp anerkjendelse av det banebrytende arbeide for kunsten i vort land tillater jeg mig paa kunstforeningens vegne at frem- sende vor varmeste lykønskning i anledning 60-aarsdagen.» 
Munchmuseet, MM K 1429.   Brev. Datert 02.05.1929 . « Vi tillater oss aa spørre, om De kunde være villig til aa holde en utstilling av Deres billeder i løpet av høsten 1930, først i Stockholm og derefter i Oslo, formidlet av Kunstfor- eningen i Oslo og Sveriges Almänna Konstförening, uten utgift for Dem.» 
Munchmuseet, MM K 1430.   Brev. Datert 03.01.1939 . «På generalforsamling den 20 des. 1938 gjorde Kunstforeningen i Oslo vedtak om å utnevne Dem som æresmedlem av foreningen. Til grunn for dette henviste formannen til det store verd De har hatt for norsk kunst ved Deres geniale ar- beider, som har gjort Norge og norsk malerkunst kjent verden over. Vi ber dem derfor motta denne vår heders- bevisning.» 

Christiania Kunstforening er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 737.   Brev fra Rasmus Meyer.
«De var begge enige i, at Deres Billeder hang meget godt hos mig – enda bedre end i Kunstforeningen. Jeg har arangeret det saa, at Deres Billeder hænger for sig selv paa to Vægge, der kan slaaes op.»
Munchmuseet, MM K 774.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Kunstforeningen er optaget»
Munchmuseet, MM K 1232.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Vi regner sikkert på at du deltager med et udvalg af Dine bedste billeder. Send mig snarest mulig et par ord til svar, thi vi skal afgjøre hvorvidt vi vil kunne ta imod en ind- bydelse eller ei. Kunstforeningen blir i tilfælde indbyder; vi forudsætter fri fragt og assurance.»
Munchmuseet, MM K 1381.   Brev fra Ola Geelmuyden, Bildende Kunstneres Styre.
«Idet man tilstiller Dem reglement for kunstutstillingen i Brighton der aapnes lørdag den 1ste mars 1913, skal man tilføie, at anmeldelse og indlevering av arbeiderne samt indsendelse av stemmeseddel paa jury finder sted 23de januar til og med 31te januar 1913 (mellem kl. 10 form. og 5 efterm.) i Kunstforeningen St. Olafs plads 5, Kristiania.»
Munchmuseet, MM K 1389.   Brev fra Helga Reusch, Malerindeforbundet.
«Som De måske har seet av avisen tænkes en por- trætutstilling avholdt hos Blomqvist i Sept–Oktbr– «Malerindeforbundet» vil påta sig at ordne med ut- stillingen. I avertissement som stod i avisen i Januar mdn, var det vel, var indbydelse utsedt til alle malere, men da fristen var utløpet hadde kun ganske få meldt sig. Utstillingen var oprindelig tænkt avholdt i Kunstfore- ningen, men da man ved en misforståelse kun kunde»
Munchmuseet, MM K 1428.   Brev fra Albert von Hanno, Christiania Kunstforening.
«Med dyp anerkjendelse av det banebrytende arbeide for kunsten i vort land tillater jeg mig paa kunstforeningens vegne at frem- sende vor varmeste lykønskning i anledning 60-aarsdagen.»
Munchmuseet, MM K 1429.   Brev fra Andreas Junge, Christiania Kunstforening.
« Vi tillater oss aa spørre, om De kunde være villig til aa holde en utstilling av Deres billeder i løpet av høsten 1930, først i Stockholm og derefter i Oslo, formidlet av Kunstfor- eningen i Oslo og Sveriges Almänna Konstförening, uten utgift for Dem.»
Munchmuseet, MM K 1430.   Brev fra Per Kviberg, Christiania Kunstforening.
«På generalforsamling den 20 des. 1938 gjorde Kunstforeningen i Oslo vedtak om å utnevne Dem som æresmedlem av foreningen. Til grunn for dette henviste formannen til det store verd De har hatt for norsk kunst ved Deres geniale ar- beider, som har gjort Norge og norsk malerkunst kjent verden over. Vi ber dem derfor motta denne vår heders- bevisning.»
Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943 . Se bl. 1r
«Roser ‹{ … }Zü› Aufträge meiner Schwagers Dr Carl Georg Heiss  …  Heisse (früher Museumsdirektor in Lübeck) H. M. Neumann Ingenieur Per Munch Juleglæde Nationalgalleriet Juleglæde Kultur og Folkeoplysnings- departement. R … . Fuglesang Juleglæde Kunstforeningen Stor Juleglæde med stor sløife»
Munchmuseet, MM N 464.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se s. 4
«Jeg var på Kunstforeningen. Kl. var 2 hun var endnu ikke kommen – Mine øine havde i en halv time ikke veget fra døren – der var frelsen. – \Jeg ser på kl.    { … }2 præcis/»
Munchmuseet, MM N 507.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Var det for at straffe ham hun var kommen op i kunstf hadde sat stævnemøde i Kunstforeningen den – for den tiden hun pleide at træffe ham – Men så de øvrige gange – da hadde hun skjult det –»
Munchmuseet, MM N 517.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892 . Se s. 1
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892 . Se s. 3
«– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr { … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgs ho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
Munchmuseet, MM N 1645.   Brevutkast fra Edvard Munch til Carl Wilhelm Bøckmann Barth. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg sender med det første en {s}Skrivelse til Kunstnerforeningen hvor jeg udmelder mig af {f}Foreningen på {g}Grund af Dittens brutale Optræden –»
Munchmuseet, MM N 2422.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann, Johnny Roosval. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har modtaget Deres elskværdige Brev og Deres artikel i Aftonbladet – og takker Dem hjertelig for begge Dele – Deres varme Artikel i Anledning mine Billeder i Kunstforeningen i Kristiania glædede mig meget – men»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908 . Se bl. 4r
«En Bombe sendtes i Kunstforeningen to fordækte til Gierløff Dagbladet 10 frygtelige Granater til Verdens Gang og så J{ … }ohannes den Døber og Grossererfrøkenen i Blomquists Lokale –»
Munchmuseet, MM T 184.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Kunstforeningen Kasser fra Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891 . Se bl. 30r
«sat stævnemøde med ham – dengangen i Kunstforeningen – sa han h{ … }ardt –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 7
«

Søndag den 7de.    Igår var det ganske morsomt i Samfundet. Schoug redaktøren for denne uge læste opp a{h}visen der var både mor- som og righoldig hvorfor Schoug lønnedes med velfortjent applaus. Lyche holdt et foredrag om Ca- mille Desmoulins. I formid- dag var jeg og Andreas i vor frelsers kirke og gik fra denne til kunstforeningen. Ragnvald Munch var her til middag; tante Roll kom senere udpå eftermiddagen. Idag godt veir.

»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 27
«

Fredag den 4de var jeg i byen kunst- foreningen. Regnveir. Fik idag et nyt sæt klæder af grå{far}brun farve.

»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878 . Se s. 2
«

Søndag den 28de. Idag var jeg paa Kunstforeningen med Andreas og Smaapigerne Sofie var i Barsel hos Onkel Anthon

»
Munchmuseet, MM T 2915.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877 . Se bl. 14r
«Engang som En Dag havde jeg fri, og som jeg udtænkte, hvorledes jeg bedst skulde nyde Dagen, faldt det mig netop ind, at jeg burde gaa pa til Kunstforeningen og se paa de mange  …  nye Billeder, som skulde være komne did. Som tæn{g}\k/t, saa gjort. Jeg tog strax min LHue paa, og i en Fart var jeg nede paa Gaden. Jeg ji gik ned ad Th{a}\o/rvaldme{ie}\ye/rsgaden og Stor- gaden til Torvet, og snart var jeg paa Kunstforeningen, i de og  …  godt oplyste Saler overalt paa Væggene behængt med Malerier.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 7v
«

Torsdag den 2{‹8›}3de. Idag var jeg paa Kunstfor- eningen. Anna Stausland var her til Middag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 11r
«Torsdag den 1ste. Idag var jeg i Byen og kjøbte Fiskekroger. ‹Tj› Jeg tog Maal af mig hos Thronsen og var paa Kunstforeningen, hvor der blandt andet er et stort, vak- kert Maleri af Gude til 8,000 Kr. Det er det største Billede som har været paa Kunstforeningen.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 11r
«Torsdag den 1ste. Idag var jeg i Byen og kjøbte Fiskekroger. ‹Tj› Jeg tog Maal af mig hos Thronsen og var paa Kunstforeningen, hvor der blandt andet er et stort, vak- kert Maleri af Gude til 8,000 Kr. Det er det største Billede som har været paa Kunstforeningen.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 17v
«

Torsdag den 26de. Idag saa var jeg paa Kunstforeningen, hvor jeg blandt andet saa paa et meget om- talt og om skrevet Billede af Carl Hansen «Konfrontationen».

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 18v
«

Søndag den 13de. Idag var jeg paa Kunst- foreningen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 21r
«

Mandag den {8}9de I Formiddag var {J}jeg i Byen med nogle Breve paa Post- kontoret for Papa; Jeg var paa Kunstforeningen hvor jeg traf min forrige Lærer, Storm. I Aften er Jensen her; vi holder nu paa at spille Firkort.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 23r
«

{Ons}Tirsdag den 30te. I Formiddag gik jeg, Andreas { … }og Smaapigerne i Byen. Jeg var paa Kunstforeningen og kjøbte en Bog som jeg skal bruge til Dagbog fra begyndelsen af det nye Aar. I Aften spillede vi halv tolv med om Peper- nødder. Senere fik vi Mjød og Bakkels. Dette er den sidste Dag af dette Aar og derfor en- der nu ogsaa denne Dagbog.

»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879 . Se bl. 15v
«Søndag den 24de. I formiddag var jeg i {g}\G/arnisonskirken, – derefter på kunstforeningen. Klart veir.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).   Brev fra Edvard Munch til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884 . Se s. 3
«Jeg synes i det heletaget man ser meget sjelden noget som rigtig kan begeistre – som kan rive ordentlig i en. Eilif Petersen har udstilt i Kunstforeningen to ting et portræt samt et lidet interieur. Portrættet er med respeckt at sige dårligt Interieuret derimod rigtigt vakkert. –»