Helga Reusch

Helga Marie Ring Reusch (1865-1944)
Norsk kunstner.

Les mer

Brev fra Helga Reusch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1389.   Brev. Datert 04.03.1910. 
«Som De måske har seet av avisen tænkes en por- trætutstilling avholdt hos Blomqvist i Sept–Oktbr– «Malerindeforbundet» vil påta sig at ordne med ut- stillingen. I avertissement som stod i avisen i Januar mdn, var det vel, var indbydelse utsedt til alle malere, men da fristen var utløpet hadde kun ganske få meldt sig. Utstillingen var oprindelig tænkt avholdt i Kunstfore- ningen, men da man ved en misforståelse kun kunde»