Ola Geelmuyden

Ola Andreas Stang Geelmuyden (1858-1944)
Norsk kunstner. Kjente Munch fra Tegneskolen 1880-81.

Tilknyttet

    Les mer

    Brev fra Ola Geelmuyden til Edvard Munch

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

    Munchmuseet, MM K 177.   Brev. Datert 28.04.1921. 
    «Fra en tidligere studiekamerat og ven i Dresden hr. L.W. Gutbier, indehaver av Galerie Ernst Arnold Dresden har jeg nylig mottat en skrivelse, hvori han blandt andet ogsaa anmoder mig om at sætte mig i forbindelse med Dem og bede Dem godhetsfuldt at sende ham en hos Dem gjort bestilling paa tilsammen 43 blade lithografier, raderinger og træsnit, over hvilke en fortegnelse var vedlagt brevet.»