H. M. Neumann

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. Svoger til Carl Heise.

Brev fra H. M. Neumann til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 2486.   Brev. Datert 11.12.1943. 
«Im Auftrage meiner Schwoger, Dr Carl Georg Heise, Berlin (früher Museumsdirektor in Lübeck) übersende ich Ihnen zu Ihren achtzig- sten Geburtstage beifolgen- de Blumengruß.» 

H. M. Neumann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 1r
«Roser ‹{ … }Zü› Aufträge meiner Schwagers Dr Carl Georg Heiss … Heisse (früher Museumsdirektor in Lübeck) H. M. Neumann Ingenieur Per Munch Juleglæde Nationalgalleriet Juleglæde Kultur og Folkeoplysnings- departement. R … . Fuglesang Juleglæde Kunstforeningen Stor Juleglæde med stor sløife»