Rolf Jørgen Fuglesang

(1909–1988)
Norsk jurist og politiker. Sentral i kretsen rundt Quisling. Kultur- og folkeopplysningsminister 1942-45.

Tilknyttet