Johannes von Ditten

(1848–1924)
Norsk maler. Utdannet translatør, virket også som journalist før han ble kunstner. Malte særlig vestnorsk og nordnorsk natur, det meste ble solgt til Tyskland. I dag huskes han også for sine sammenstøt med Munch i Åsgårdstrand rundt århundreskiftet.

Relaterte personer

Johannes von Ditten er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 1
«Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
Munchmuseet, MM K 859.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].08.1902. Se s. 2
«paa pletten. – Jeg forslog at reise ned alene – men det vil ikke Harald – af hensyn til en vis dame som kunde faa vide det, misfor- staa det og lave kjedelige historier. – Dette er for ferdeligt kjedeligt. Men straks det lar sig gjøre kommer vi og jeg skal telefonere øieblikkelig. Jeg glæder mig til at høre om Ditten. Nu kommer vel sagen frem.»
Munchmuseet, MM K 1131.   Brev fra Jens Thiis. Datert 15.10.1902. Se s. 1
«daglige øvelser med et et mordforsøg på von Ditten for øiet!»
Munchmuseet, MM K 2041.   Brev fra Felix Auerbach. Datert 24.04.1906. Se s. 2
«Wann kommen Sie?       Der Hypnotiseur. Wann kommen Sie?       Das zu signierende       Porträt Wann kommen Sie?       Botho GräfErnst Hardt Wann kommen Sie?       Von Ditten, Landschaftsmaler,       z.Z. bei Auerbachs, die eine Land-       schaft bestellt haben Wann kommen Sie?       Mehrere Frauen mit Kindern im       wallenden Mantel Kommen Sie recht bald!       Im Namen aller Obigen:»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 3
«Du tænker at komme tidligere hjem end sædvanlig, det var hyggelig, det. Du faaer see til at stelle lidt paa Huset og faa Tættet under Kjelderen. Det maatte være godt at faa en ny Kakkelovn (en hiden Magazinovn) i Stuen. – Det er saa godt at Du har dette lille Hus. – V. Ditten averterer «monteret Hus tilsalgs i Aasgaardstrand» – – Jeg skal fryde mig, naar han er kommen afsted. – – Inger fulgte Laura omkring lille Julaften i Butikker, hun havde samlet sig endel Penge, som hun kjøbte op i Bøger, hun var da saa oplivet, fik nogen Underholdning i Julen, og saa fik vi med hende»
Munchmuseet, MM K 5755.   Brev fra Anonymous. Datert 12.08.1902. Se s. 1
«Det er med inderlig glæde jeg af avisnotitser erfarer at De har gjennempryglet von Ditten.»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Der var overfald af Ditten og så tilsidst det { … }farlige renkespil – sammen  …  af mine venner og fiender – D Derefter fulgte hvert år med  … 1905 i hjemlannet overfald og jeg kom blødene fra legeme og sjæl tilbage til Tysk mine venner i Tyskland»
Munchmuseet, MM N 531.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«1902 er det dramatiske år – Du kjenner begivenhederne (Ditten blandt annet – Det var sager værre { … }end det) Jeg kom fra Tyskland hvor jeg havde fåt st{ … }ærk fart fremover – I Norge fik jeg en stærk fart bakover – Jeg malte da { … }barna i Rasmus Meiers samling»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 8r
«Vo Ditten – som jeg længe havde havt utestående med gik omkring og fortalte at jeg havde stjålet 10 kr fra en opvarter. – Jeg havde sagt ham { … }året i forveien at jeg næste gang han kom med denne latterlige løgn vilde jeg slå til ham –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Der var opstyr i byen en dag jeg var en morgen jeg gik ut fra mit hus – Der havde været leven – fortalte folk – man h Ungdom fra Aasgaardstrand havde holdt spetakkel utenfor Ditten – Man havde revet grinden fra porten hujet og båret sig –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Der blev rettergang – Uten I fri luft utenfor retslokalet – kommunelokalet – – Der sad Ditten og øvrigheten på en verandatrap – { … }Ungdom backfischer og gutter og voxne tiltalte sad omkring – ‹Mødrene› var med Gården var fuld av nyskjerrige –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Jeg og Bødtker gik in på pladsen – Der sad v. Ditten og delte ut cigarer – – Der forhørtes –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«En backfisch spørger – Skal { … }jeg få slem straf da Ditten – en annen – Vær snil n{ … }u da Ditten Efter en stund går jeg og Bødtker  …  væk – langs e{n}t smug –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«En backfisch spørger – Skal { … }jeg få slem straf da Ditten – en annen – Vær snil n{ … }u da Ditten Efter en stund går jeg og Bødtker  …  væk – langs e{n}t smug –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Der kommer Ditten sa noen – Vi så Ditten og en skok af ungdom komme – H …  Politi Arnesen var med –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Der kommer Ditten sa noen – Vi så Ditten og en skok af ungdom komme – H …  Politi Arnesen var med –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Vi standset op – Ditten kom lige mot mig»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s.
«Før skuddet (fortsættelse fra foregående Ditten havde vist troed jeg var anstifteren»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 11
«Så fik jeg trudselbreve – anonyme Jeg fik vite at Ditten havde leiet folk til at overfalde mig»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 11
«Tiltrods for at «hun» var på afstand samledes hos mig mer og mer spændstof – Hun Hun havde udspredt at jeg havde brukt hennes penger (Det var med fuldt  …  overlæg jeg brugte {s}circa 5000 kr i løbet af 2 år med { … }de mange kostbare reiser – Blot for at rædde { … }hende og med den stadi motvilie – { … }Jeg vilde osså at hun derved fik sit ansvar bevidst at hun forstod hun ødelagde mig osså økonomisk) Der var oppgjør med Ditten – {t}Trudsler om overfald fra hans venner betalte venner –»
Munchmuseet, MM N 850.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1902. Se s. 1
«Jeg havde tidligere skrevet om Begivenheden her hvis ikke jeg vidste I havde læst det i Avisen og seet at det hele løb udmærket af. { … }Ditten fik et Par Ørefikener og han tør ikke engang anlægge Proces – Det var en ustyrtelig Komedie forresten»
Munchmuseet, MM N 1645.   Brevutkast fra Edvard Munch til Carl Wilhelm Bøckmann Barth. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg sender med det første en {s}Skrivelse til Kunstnerforeningen hvor jeg udmelder mig af {f}Foreningen på {g}Grund af Dittens brutale Optræden –»
Munchmuseet, MM N 1645.   Brevutkast fra Edvard Munch til Carl Wilhelm Bøckmann Barth. Ikke datert. Se s. 4
«da blir jeg heftig – { … }Men før Ditten‹verbalt› truede mig med at hive mig ned over Trapperne havde jeg intet { … }Skældsord brugt mod {noget}ham Medlem ({Jeg}Den { … }neste Gang jeg i min Heftighed forløb mig var { … }lige overfor Skari som betegnede som Bonde V …  han opførte sig i høieste Grad uhøflig mod mig)»
Munchmuseet, MM N 1713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, SchieflerKollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
Munchmuseet, MM N 2878.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.11.1909. Se s. 3
«Her går Tiden jævnt og roli – Jeg var en Trip i Aasgaardstrand hvor jeg såes på med Skræk \tror jeg/ – for det er naturligvis mig der skjældte mig ud for en Tyv og ikke Ditten, det var mig der lav{d}et det hint Complot og ikke Bødtker, det var»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 3
«Jeg ser aldrig Landsmænd – – Jeg har været meget ængsteli for at mine Fiender skulde få erklæret mig sindsyg – hvilket jeg jo aldri har været – Intet er vel rimeli{ … }gere \end/ at jeg efter de Rækker Overfald er bleven ophidset og nervøs – – At jeg tror mig forfulgt er heller ikke urimeligt – Allerede før jeg pryglet Ditten havde han sendt om til Underskrift en Erklæring om at jeg var gal og farlig – og denne blev blandt andre underskrevet af Uchermann og Maleren Heyerdahls Søn – { … }Dengang lo jeg»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 2
«to fuldstændig søvnløse År til 1902 i hvilket År jeg var kommet mig en Del – Da begynner: Ditten { … }(eller rettere han havde holdt på dermed i et År) at arbeide for at få mig erklæret gal (Han får Uchermann og den nye Maler Heyerdahl til at skrive under herpå) Han skræmmer Aasgårdstrands Befolkning med at jeg er sindsyg og udbreder den Løgn at jeg har stjålet 10 Kroner – Samtidig gj …  går han overalt omkring og vil kjøbe op min Gjæld»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 1
«blot Et par { … }Bemerkninger Ditten lod mig på et Karneval af en Konstabel kaste nedover Trappene fordi jeg vilde have Rede på en af mig fra en Op{ … }varter stjålet Tikroner – Senere skjældte han mig ud mens jeg taler med en Dame (efter  …  at jeg have skaffet mig ind) – Jeg kastes ud av Ditten! på et Kunstnerkarneval!! Derfor min {S}spøgefulde Hævn med Portrættet – Men Liste gå om med Liste forat få mig erklæret Gal –  …  fortælle til alle jeg har stjålet 10 Kr. – Ødelegge mig  …  ved at tilbyde at kjøbe min Gjæld!! er noget annet!»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 3
«Kan disse Mennesker ikke ramme mig på annen Maade skal Du nok få se de finner på at få mig erklært utilregnelig – – Du ved Heyerdahls Søn var med i sin Tid på hin Erklæring v. Ditten fik i stand –»