Kalle Løchen

Kalle (eg. Karl) Løchen (1865–1893)
Norsk maler og skuespiller. Ungdomsvenn av Munch. Bror av Thorvald Løchen. Elev hos Léon Bonnat høsten 1889.

Relaterte personer

Les mer

Kalle Løchen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 58.   Brev fra Sigurd Bødtker. Datert 01.12.1893. Se s. 3
«Hvis du endnu engang skulde tvinges til at skrive til mig formedelst vigtige forretninger, så sig mig også lidt om, hvorledes det forholder sig med Kalles død. Skudt sig? – Stakkars fyr, han var uvornt livs- glad i sin første ungdom, nu har da livet fåt ham ynkelig ribbet tilslut. Godt for ham, at han er færdig med det hele. Det vilde»
Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 1
«Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
Munchmuseet, MM K 144.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 15.12.1939. Se s. 2
«Skidt op og Lort in mente det hele, og jeg stunner mod den evige ro – kun ro og uden håb – slutt. Ja Du vet vel at Thomas Bodum også er død. Vi to snakket så ofte om den gamle tid, om Hans Jeger Calle LøkenDedikenguttaSivert og alle de andere. Det var i åttiårne – levelige vilkår omend smådt stell! men det gik da, nu er det såmend andre boller! – Jeg hører ifra Finland af og til. WikströmWellerhoff- Asp og andere Gallén og er begge borte – – jo det blir ensomt – sikkert det.»
Munchmuseet, MM K 365.   Brev fra Chr. L. Jacobsen. Datert 11.12.1943. Se s. 1
«Det er mange aar siden vi drog opover avenue de l’Opéra med Kalle i spissen og sang:
«Sagte og stille lister vi av,
dødsenglen svæver over vor grav!»
og saa «‹chaste fyse›» ha det godt, kommer Du engang til byen saa stik opom er Du snild
»
Munchmuseet, MM K 671.   Brev fra Thorvald Løchen. Datert 24.07.1917. Se s. 1
«
Med venlig hilsen – De husker mig kanske fra Kalles dage –»
Munchmuseet, MM K 4406.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1890. Se s. 2
«drive ret. – Du siger idag i dit Brev, at det seer noksaa mørkt for os for Udkommet. – O, ja – men det kan gaa meget bedre end hvad vi tænke og forstaar. – For Tiden tæn- ker jeg lidet frem; – jeg har havt noksaa meget at greie med, syet Sengklæder og gjort 2 Smaaværelser istand, – Hans Jæger tog jeg i den Anledning ned af Væggen, da jeg tænkte mig, han var daarlig Reklame, – han hang i Andreas Værelse, der forresten har staaet ubrygt siden før Jul. – Det skal blive hyggeligt, naar Du kommer hjem, – Værelserne her er saa meget forskjællige fra de vi have havt før. – – Du maa skrive, naar Du vil have Penge til Hjemreisen, – lidt i Betids, saa vi kan faa vexlet. – – Vil Du ikke sende Billlede til Bergen Udstilling? – Det var skammelig af Løchen, han»
Munchmuseet, MM K 5058.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 09.01.1894. Se s. 2
«Om Kalle Løchen ved jeg ikke mer, end vel du allerede har hørt – Jeg saa ham paa Karl Johan, strax før han forsvandt – og han saa da elendig ud – Nogle siger, at han skjød sig, fordi Lægen havde fraraadet ham at gifte sig paa Grund af Sygdom – men dette er vel ogsaa ugrundet Rygte.»
Munchmuseet, MM N 721.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 9.10.1889. Se bl. 1r
«Min adresse er «Hotel de Champagne, Rue La Condamnie 62.» Jeg befinder mig udmærket vel her, luften er deilig; det er som i September. Jeg Kjelland og Løchen bor i samme hus og har det meget hyggeligt. Imorgen begynder vi antagelig på atelieret hos Bonn{ … }at. Det er en ud umådelig trafik i gaderne man blir rent gal i hodet.»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 3
«Alle mennesker har I …  influenza her og jeg tror  …  er henimod 100000 angrebne. Næsten alle mine kamerater har havt den; Løchen må ligge tilsengs. Jeg har endnu ikke mærket noget til den.»
Munchmuseet, MM N 747.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890. Se s. 2
«Løchen er nu reist – jeg bad ham at gå ud og hilse dere fra mig – men han gjør det vel ikke, han Jeg var nokså ærgelig på ham – han stjal udenvidere et billede fra mig da han var ude hos mig»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 3
«Vi lange rækler Poulsen, Løchen og jeg g …  skridtet la et år sam- men nedover Karl Johan og ordnet med fremtidens kunst – Vi kaldtes de 3 gratier. { … }En kort tid kom en liten fælles Sancho Panza Nyhuus til.»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 27v
«Der kom Løchen han var klædHamlet KommentarDet blege en han hadde { … }lagt an på at være så skjøn som muligt – Det så Han så osså godt – det blege  …  ridderansigt mod den sorte dragten»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891. Se bl. 8r
«Jeg Nede på bryggene – { … }fik jeg vide at båden først skulde gå om 3 timer – {Jeg}Men Jeg og Lø{k}chen drev opover Karljohan – Jeg Vi traf Drefsen og frue – De indbød mig til at drikke kaffe med dem – Nei sa jeg får hjem til min familie – er jeg ikke en skikkelig fyr –»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891. Se bl. 9v
«Løchen gik omkring og s med et evigt smil – og sa endte enhver s{ … }ætning med nu forresten skal vi til Paris –»
Munchmuseet, MM T 2810.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.1.1890. Se s. 1
«Løchen skal osså bo herude nu.»