Karl Jensen-Hjell

Karl Gustav Jensen-Hjell (1862–1888)
Norsk maler. Hørte til vennekretsen rundt Munch, sammen med bl.a. Kalle Løchen.

Relaterte personer

Les mer

Karl Jensen-Hjell er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 81.   Brev fra Henrik Dedichen. Datert 08.06.1896. Se s. 1
«Men, kære ven, naar du som gentle- man skal lægge haanden paa hjertet og svare mig oprigtig, kan du saa finde det underligt, at jeg gerne vil ha Karl Jensens portræt hjem igen. Da vi var sammen i Berlin, fik jeg det glade haab at se mit billede igen til vaaren, – du sa, du kunde ikke forlange mere, – og dine ord vidnede om, at det var din mening, for du sa dem netop paa den elskværdige maade, som jeg kendte igen fra gamle dage, – det var en god kamerats løfte til en kamerat.»
Munchmuseet, MM K 82.   Brev fra Henrik Dedichen. Datert 16.05.1889. Se s. 1
«Efterat du først paa den mest hensynsløse maate har bemægtiget dig Karl Jensens billede, optræder du overfor mig paa en saadan maate som idag paa Karl Johan, – derfor maa du vel lægge merke til, at dette er det sidste skridt av hensyn fra min side.»
Munchmuseet, MM K 4507.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1904. Se s. 3
«– Du kommer til at holde Udstil- ling i Kjøbenhavn i Høst sier Du i dit Brev, de Billeder, som ere komne fra Berlin hertil er «Jensen Hjell» og en Kvinde (nøgen) Du skal kanske have disse med derned. –»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1v
«Thaulow bød Jensen Hjell 200 kr. for det Jensen Hjell der selv var formuende afslog at la mig få sælge det enda sligt var en kolegial sædvane»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1v
«Thaulow bød Jensen Hjell 200 kr. for det Jensen Hjell der selv var formuende afslog at la mig få sælge det enda sligt var en kolegial sædvane»
Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«4) Jensen Hjells portræt blev betalt med en middag for 2 kr. på Grand Jensen Hjell var formuende – Frits Thaulow vilde kjøbe billedet for 200 Kr – Det var omtrent en aftalt sag at i lignende tilfælde fik maleren lov at sælge det – Jensen Hjell nægtet det – Hvorfor betalte han selv {mig}Munch ikke 200 kr»
Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«4) Jensen Hjells portræt blev betalt med en middag for 2 kr. på Grand Jensen Hjell var formuende – Frits Thaulow vilde kjøbe billedet for 200 Kr – Det var omtrent en aftalt sag at i lignende tilfælde fik maleren lov at sælge det – Jensen Hjell nægtet det – Hvorfor betalte han selv {mig}Munch ikke 200 kr»
Munchmuseet, MM N 309.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Exempel: Portrattet af Jensen JellLudvig Meyer – Min søster der hænger hjemme hos mig og mange andre.»
Munchmuseet, MM N 458.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Henrik Dedichen og Jensen Hjell»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1r
«Jeg ringte op til Thorbjørnsen og han blev lidt ilter: «Jeg har bare fortalt hva jeg har fåt vide» sa han «Han har hørt af DedichenDedichen har hørt af afdøde Jensen»»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1r
«Blandt annet vard bestod testamentet bl{ … }ot i en at Jensenefter Dedichens sigende engang havde lovet ham billedet. Slike testamenter finnes der nok mange af.»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Jensen nægtet salget enda det var skik og bruk i sligt tilfælde at tillade salg. Det var for litet 200 kr sa dumriannen. { … }Hvorfor betalte ikke den formuende og godgjørende mand mig disse penger»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand fM …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand fM …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand fM …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 2
«Det er lidt underli for mig at læse om min ven Jensen Hjell P{ … }der var så gavmild.»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 2
«Da jeg fattige fyr havde malt portrættet fik jeg en middag for 20 2 kroner for pr portrættet Da Thaulow vilde kjøbe det for 200 kroner (for mig en redning) nægtet den forholdsvis rige Jensen at la billedet sælge enda dette var almindeligt brug i sligt tilfælde –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 95
«

Tirsdag den 21de. Jeg Jensen og Torgersen gik idag udover Drammensveien med vore  … malerkasser forat tage et parti vi  … havde fundet derude: det begyndte imidlertid at blæse så at vi vendte om igjen efterat have såt vore staffelier ind på en gård. Jeg gjorde i aften færdig en tegning på tegneskolen på tegneskolen en tegning som jeg nu har holdt på med 9 dage aftener.

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).   Brev fra Edvard Munch til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884. Se s. 6
«Jeg kan hilse dig fra Jensen»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»