Henrik Dedichen

Henrik Arnold Thaulow Dedichen (1863–1935)
Norsk psykiater, overlege ved Dr. Dedichens Privatasyl i Østre Aker fra 1901. Samler. Venn av Munch fra ungdomsårene. Sønn av Hans Gabriel Dedichen. Bror av Lucien Dedichen.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Henrik Dedichen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 81.   Brev. Datert 08.06.1896. 
«havde du ingen grund. Da du bad mig om at faa laane det billede fra Horten, raadede alle, som kendte til, hvad der var passeret forrige gang, du laante det, mig fra at la dig faa det, men jeg svarede, at der var ingen resiko ved det. Jeg kendte dig som en reel karakter og en altfor god kamerat til at der det skulde være. Jeg vil ikke fortelle dig, hvormeget man har gjort nar av min godtroenhed siden, – og jeg skulde ogsaa af den grund gerne ville faa bil- ledet hjem, fordi det er saa trist altid at skulle forsvare din rettænkenhed med at henvise til en fremtid, som stadig ryk- ker længere og længere bort.» 
Munchmuseet, MM K 82.   Brev. Datert 16.05.1889. 
«logi, gør jeg din far bekendt med, hvad jeg videre agter at gøre, forat der skal ha været anledning for ham til at hindre det.» 
Munchmuseet, MM K 83.   Brev. Datert 19.10.1896. 
«Efter et utal af skriftlige og mundtlige hen- vendelser i øst og vest har jeg endelig bragt det derhen, at veien er farbar for dine malerier. Du kan altsaa nu sende dem over Antwerpen og Kri- stiansand til Trondhjem, og merk dig vel at opgi Adressen saaledes: Fra Paris til Antwerpen jernbane. Fra Antwerpen til Kristiansand pr. Østlandske Lloyds skibe fra Kristiansand til Trondhjem Kystdampskibe. Derhos maa du, naar du sender billederne, ikke undlade nogle dage i forveien at tilskrive Østlandske Lloyds Ekspedition i Antwerpen derom, Adr. Generalkonsul Christoffersen Anvers.» 
Munchmuseet, MM K 84.   Brev. Datert 17.09.1913. 
«Som du kanske ved, har jeg efter fattig evne interesseret mig særlig for grafisk kunst og er i den anledning kom- men i forbindelse med forskjellige folk, som har den samme interesse. Et finsk kunst- forleggerfirma Sven Strindberg i Helsingfors har skrevet til mig og spurgt efter din adresse da man i december i Hfors forbereder en stor udstilling af grafisk kunst fra mange lande, og overmaade gjerne vil ha dig repre- senteret der. De har skrevet til dig, men deres brev har vel ikke naaet dig. Hvis du vil deltage, kan du bare skrive til Sven Strind- berg, Helsingfors. Han vil sikkert bli glad ved at høre fra dig.» 

Henrik Dedichen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 458.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Henrik Dedichen og Jensen Hjell»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Så vilde jeg gjerne tale { … }om Thorbjørnsens «historie» om Jensens Hjel{ … }l portrættet – Jeg og Dr Dedichen har længe været i strid om dette billede  … . Nu har han fåt anledning til at fastslå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historien» til.»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand fM …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand fM …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»