Georg Dedichen

Georg Maria Dedichen (1870–1942)
Norsk prisbelønt kjemiker, produktutvikler ved Freia. Venn av Munch fra ungdomsårene. Sønn av Hans Gabriel Dedichen. Bror av Lucien Dedichen.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Brev fra Georg Dedichen til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 85.   Brev. Datert 11.12.1933. 
  «Mine hjerteligste lykønskninger til 70 årsdagen og en inderlig tak for alt, hvad du har git os både av venskab og av din rike betagende kunst,» 
  Munchmuseet, MM K 86.   Brev. Datert 12.12.1938. 
  «Også jeg må få lov til å hylde dig i dagens anledning. Jeg må få takke dig for din herlige kunst og for hvad du har lært mig av op- fatning og forståelse av alt, som heter bildende kunst.» 
  Munchmuseet, MM K 1398.   Brev. Datert 06.04.1922. 
  «Jeg har herved den glæde at oversende den officielle bestil- lig fra direktøren på de længe omtalte dekorationer, samtidig ber jeg dig på Freias vegne om undskyldning for al den tidsspilde og snakken frem og tilbake som har heftet vores planer. Men som du vet» 
  Munchmuseet, MM K 1400.   Brev. Datert 22.06.1922. 
  «I anledning av at Freia for tiden har under bearbeidelse planer for brochyrer med norsk, engelsk og fransk tekst, i hvilke også spisesalene og de dekorationer, som kommer der, tænkes omtalt, har jeg over- for Freias vedkommende fremholdt, at du selvfølgelig intet har imot, at Freia reproducerer de indkjøbte billeder i reklameøiemed.» 
  Munchmuseet, MM K 1401.   Brev. Datert 25.07.1922. 
  «Jeg oversender dig herved en kopi av mit brev til dig og den medfulgte erklæring. Jeg forstår ikke andet end at du i denne er garderet mot alle eventualiteter \fra vor side/ samtidig som du selv beholder dine rettig- heter ubeskårne; men hvis du vil ha rettet på teksten, går jo det også an. På snarlig gjensyn»