Thorvald Løchen

(1861–1943)
Norsk amtmann, fylkesmann. Bror av Kalle Løchen. Gift med Ingeborg Motzfeldt Løchen. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev fra Thorvald Løchen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 671.   Brev. Datert 24.07.1917. 
«Det har glædet min kone og mig meget, at De vil male mig, og jeg takker for det.» 

Thorvald Løchen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1214.   Brev fra Karl Wefring. Datert 26.09.1918. Se s. 1
«Er ellers optat med valgkamp, asylvanskeligheter og mange andre ting. Har hænderne fulde av arbeide, saa det næsten blir mas. Men det er nu min maate at leve paa. Lykkelig er du, som kan leve helt for din store kunst, skjønt jeg skal ikke klage jeg heller over min skjæbne. Paa et vis har det igrunden gaat utrolig bra for mig ogsaa. Har været nede i Hamar og set paa dit billede av Thorvald Løchen. Han valgte rigtig efter min mening og de er ogsaa svært fornøiet med billedet. De har ogsaa den glæde at ikke kunstforstandige folk grynter over det.»
Munchmuseet, MM T 198.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 42r
«〃      5000 kr Ein ‹Amtmand›Løchen»