Hans Jæger

Hans Henrik Jæger (1854–1910)
Norsk forfatter. Kjente Munch fra bohem-miljøet i Kristiania. Fikk stor betydning for Munchs forfatterskap. Portrettert av Munch.

Les mer

Hans Jæger er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 26.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 07.03.1902. Se s. 1
«Om utlaan fra galleriet kan der nu efter den sidste ulykke paa Hamburgerbaaten ikke godt være tale. Jeg nævn te Deres ønske om Hans Jæ- gers portræt i et av de sidste møter; men alle var imot utlaan.»
Munchmuseet, MM K 124.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Ikke datert. Se s. 4
«frisk gut endnu, du må se at komme dig nu! Jeg synes, det er fælt længe siden, jeg var sam- men med dig nu, ofte får jeg slig ubændig længsel efter dig og det er så ondt. Skriv til mig snart da, så er du snil; du behøver slet ikke at anstræn- ge dig med noget langt brev, bare så jeg får høre, hvorledes du har det. Hvor godt Jæger har det, som skal reise! Jeg vilde gjerne sende hilsen til ham og ønske ham meget godt, men det går vel ikke. Nu håber jeg, Carl reiser snart, for nu har vi solgt en skibspart, så han får et par tusind kroner. Lev vel da min inderlig kjære Edvard, til lykke med udstillingen!»
Munchmuseet, MM K 125.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 21.04.1889. Se s. 1
«Mange, mange tak for bre- vene dine! Jeg blev så in- derlig glad idag, jeg fik nem- lig begge to idag. – Gundersen var her efter at have fulgt Jæ- ger til Laurvig; han fortalte at du lå syg. Jeg var så»
Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 1
«Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
Munchmuseet, MM K 144.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 15.12.1939. Se s. 2
«Skidt op og Lort in mente det hele, og jeg stunner mod den evige ro – kun ro og uden håb – slutt. Ja Du vet vel at Thomas Bodum også er død. Vi to snakket så ofte om den gamle tid, om Hans Jeger Calle LøkenDedikenguttaSivert og alle de andere. Det var i åttiårne – levelige vilkår omend smådt stell! men det gik da, nu er det såmend andre boller! – Jeg hører ifra Finland af og til. WikströmWellerhoff- Asp og andere Gallén og er begge borte – – jo det blir ensomt – sikkert det.»
Munchmuseet, MM K 274.   Brev fra Alfred Hauge. Datert [??].11.1897. Se s. 2
«Saa kom jeg pludselig til at huske, at De skyldte mig nogle penge (summen husker De nok selv. Da jeg boede i Belgien sammen med Jæger og De boede i Paris laante jeg Dem, som De vil huske en sum, som blev Dem sendt fra Christiania fra min daværende advokat). – Istedenfor disse penge vilde jeg saa gjerne ha en ubetydelighed, som De har lavet. Een liden skisse, en farvestemning, helst om De har noget fra Deres impressionistiske tid – – fra slutten af ottiaarene –. For et par aar siden saa jeg hos en ramme- mager, som boede i en af de tværgader, som gaar mellem Akersgaden og Kirkegaden etpar ganske bittesmaa billeder, De havde stillet ind hos ham (fordi De vist selv ikke havde plads, de boede vist paa et hotel). Det ene var et ungpige-hoved fra Deres impressionisttid, som jeg aldrig glemmer. Har De noget saadant. Hvis ikke, saa kan De jo sende mig etpar raderinger eller noget andet. –»
Munchmuseet, MM K 360.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 22.05.1934. Se s. 3
«Jeg talte idag med en mann som sitter sterkt optatt med å skrive litteraturhistorie om Hans Jæger. Slik går det, oprøreren innrammes i «utviklingen» og får penner til å rasle. Mannen hadde aldri talt med Jæger, og jeg måtte – for den gamle Führers skyld – gi ham noen tips. Husker du at Krohg forkynte: «Hans Jæger er Nordens Manet»!»
Munchmuseet, MM K 752.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 17.01.1910. Se s. 1
«Apropos: Har du hørt, at Hans Jæger»
Munchmuseet, MM K 951.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 22.11.1906. Se s. 1
«Hjærtelig tak for sidst, nu er vi begge vel hjemme igjen, Du i Kösen, jeg her i Christiania igjen I Kjøbenhavn blev det en forfærdelig rangel, men saa var det ogsaa de dage i hvilke man feirede anarkiets yppersteprest Hans Jæger i anledning af hans Bibel. Jeg har nu været omkring i byen og seet paa møbler, i «Husfliden» paa hjørnet af Karl Johan og Universitetsgaden har jeg fundet de bedste. Jeg fandt nogle pene trælænestole af mørkegrønt lakerede med udskjæringer eller rosemalinger, de virkede meget morsomt, faconen omtrent som paa figur 1»
Munchmuseet, MM K 1157.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.12.1931. Se s. 2
«»
Munchmuseet, MM K 1500.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 13.02.1892. Se s. 2
«Nu først begynte – efter at jeg har faaet Bugt med alle disse Unoder som kaldes for Realisme, aa nej blot til dels faaet Bugt med dem – nu føler jeg igen Lyst til at tage fat for Alvor med Digte og Skuespil. Det er absolut den Form man bliver personligt i og hvor ens naturalistiske Tendenser bedst kan undertrykkes. Tænk Dig et Drama hvor hver Replik er som et kladt Buestrøg og hvor Tilskueren saa selv maa være Violinen. For det er det som der er regnet for lidt med i al naturalistisk Kunst, at Læseren selv maa bringe Stemning med. Den Maade som Jæger f.E. slog»
Munchmuseet, MM K 1509.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 01.02.1903. Se s. 2
« Hos Banger skal jeg forhøre mig en af Dagene, men jeg aner jo slet ikke hvilket Tilbud han har gjort Dig. – Jeg synes, Du skulde komme ned til Wiesbaden; her er et meget mildt klima, Luften er blød og aldeles ikke skarp, og jeg tror vi kunde have godt af at tale os rigtig ud med hinaden. Har Du læst Jægers nye Bog; en Bekendt skriver mig, at jeg staar nævnt med Navns Nævnelse; forhaabentlig staar Du ogsaa den. Denn wenn man meinen Namen nennt dann nennt man auch die besten. Kom nu herned; jeg bliver her vel ikke længere end denne Maaned ud; jeg har modtaget 51 R fra Dig, men det er jo mere end jeg bar tilgode. Naar vi see kam Du faa Differencen udbetalt. Det gør mig ondt at høre, at Du bar Influenza, men det er vel ikke farlig.»
Munchmuseet, MM K 1512.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 06.07.1906. Se s. 1
« Tak for kortet. Et Aftryk af Portrættet skal blive sendt dig. – En Avis meddeler, at en ung Doktor- frue (navngiven) er bleven forelsket i en bekendt norsk Anarkist og Forfatter og skal giftes med ham. Det skal være Hans Jæger. Om det er sandt ved jeg ikke. Men tænk dig Hanseman som Ægtemand! »
Munchmuseet, MM K 1545.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 30.12.1891. Se s. 2
«Nu skal jeg forresten sige Dig noget Hr Munch: Du er i Grunden det eneste Menneske jeg har Respekt for … Du er den frieste mest frigjorte Aand jeg nogensinde har truffen paa. Jeg antager ikke at Ros fordærver Dig. Aa, naar jeg tenker paa alle de andre »Kunstnere«, der sætter Kunsten over deres egen Menneskelighed, saa bliver jeg syg til døden. Det er noget saa betryggende i en Gang at treffe et rigtig Menneske. Isch da? Jæger! Han har saamænd ogsaa gaaet og gjort mig Hovedet Kruset. Nu nok for i Dag. Send mig endelig omgaaende de trykte Ark tilbage.»
Munchmuseet, MM K 2914.   Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 30.08.1896. Se s. 2
«Sonst kannst Du auch (deutsch) an Jæger schreiben und ihn fragen, er wohnt bei Monsieur Van de Velde Uccle par Bruxelles»
Munchmuseet, MM K 5062.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 20.02.1895. Se s. 3
«Jeg har leiet Jægers forrige Hus, som ligger pent og er vel indrettet, baa- de Hovedbygningen og Udhuserne – har en liden Jordeiendom, Udmark, nogen Birke- skov, etc. etc – og det blir vel saa, at jeg kjøber Eiendommen – da jeg blot behøver at betale kontant Kr. 1500 – Resten 4000 staar som Laan i Banken og kan jeg for dette blot betale Renterne – Svar nu paa dette Brev»
Munchmuseet, MM N 12.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Den Jæger – du han var hard – ved du hva han sa»
Munchmuseet, MM N 12.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«At jeg skulde dræ Dræb ham – Min far du – han med det hjertet – Jeg kunde ikke forstå Jæger Jeg kunde elske ham – men osså hade ham – Det var det værste – for min far det med Jæger»
Munchmuseet, MM N 12.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«At jeg skulde dræ Dræb ham – Min far du – han med det hjertet – Jeg kunde ikke forstå Jæger Jeg kunde elske ham – men osså hade ham – Det var det værste – for min far det med Jæger»
Munchmuseet, MM N 12.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 3
«Og så var det Jæger – muligvis den største sorgen – Jeg følte næsten  …  had til hamJæger»
Munchmuseet, MM N 12.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 3
«Og så var det Jæger – muligvis den største sorgen – Jeg følte næsten  …  had til hamJæger»
Munchmuseet, MM N 101.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
«Hva synes de nu om den bogen han k skriver Jægerf»
Munchmuseet, MM N 101.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
«Hun både  … Jæger og Krohghun holdtDet\De/ er ikke { … }kjevidere kje a { … }hverandre Krohg og frue nu da –»
Munchmuseet, MM N 122.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Jeg begynte som impresionist men under de heftige sjæls og livsbrytninger i Bohemtiden komblev{var}gav impressionismen mig ikke udtryk nok { … }Jeg måtte søge udtryk for hva bevæget mit sind – Dertil bidrog omgang med Hans Jæger – (male sit eget liv)»
Munchmuseet, MM N 212.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rudolf Broby-Johansen. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg holder netop på at prøve at samle en del løsrevne optegnelser gjennem sna 40 år – Det går langsomt men {h}jeg havde håbet at få sammen et litet hæfte foreløbig – Jeg vil jo ennu ikke vise det frem – men De vilde af disse optegnelser – fra Hans Jægers tid {8}1885 og til senere dage seet at det fra st stemmer nokså godt hvad De skriver med hensyn»
Munchmuseet, MM N 253.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1929. Se bl. 1r
«Det har osså intreseret mig at de hen nævner henfører det sjælelige i min kunst i forbindelse med Min kunstunder til nordisk sjæleliv – Jeg har ærgret mig heroppe hvor { … }at man har påduttet mig tysk «det tyske» de (Uanseet min høiagtelse for det ypperlige T store tyskere har ydet i Kunst og filosofi) Vi har jo heroppe StrindbergIbsen og andre – (osså Hans Jæger) SSøren Kirkegaard har jeg mærkeli nok først læst det sidste år – Så er det Ruserne Dostojevski – Naturligvis er der osså Nietzsche som dog ikke så meget har intreseret mig – –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Der var Hans Jæger ansigtet lyste rødt og karmosin – Lorgnetten funklede»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hans Jæger var i sit es – D Her kunde han bringe humor og ånd –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Hans Jæger lå på knæ foran Fru Voss Skuespiller Holmsen sort og bleg – Ligbæreren tog ham som et barn i armene og sat ham fra sig»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Hans Jæger lo Å herregud Aa herregud»
Munchmuseet, MM N 466.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 2v
«De talte om et lag de havde havt sammen med Jæger og Krohg.»
Munchmuseet, MM N 466.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 2v
«{ … }Vi kom ind på døden. Det er besynderlig af jæger at si der er intet efter døden sa jeg. – Man kan jo lisålidet si at påstå at der fins noget som ikke finnes. man ved intet.»
Munchmuseet, MM N 503.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 11
«Nede i trappen traf han Jæger og de gik sammen in i buffeen»
Munchmuseet, MM N 503.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 11
«En Pjolter Jæger Jeg har læst din bog hva synes de – Brilliant – Ingen bog har gjort slig indtryk på mig –»
Munchmuseet, MM N 503.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 11
«Brandt Kommentar var lidt ful – han la armen om Jæger – hvor brilliant den er –»
Munchmuseet, MM N 503.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 11
«Der var fru Heiberg Kommentar – med sin page – En pjolter til Jæger – han»
Munchmuseet, MM N 503.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 12
«Hun er deili sa Jæger»
Munchmuseet, MM N 503.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 12
«Ska vi ikke drikke dus Jæger – de drak sammen –»
Munchmuseet, MM N 511.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se s. 1
«Ellers var de der alle – både maler KrohgJæger – og de alle andre stamgjæster –»
Munchmuseet, MM N 568.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Da mine arbeider på en måte hører sammen og der er der er et grundmotiv der binder arve den arvede legemlige og åndelige sygdom (fra fars og mors side) altså e{t}n slags gjengangere – så har jeg altid tænkt mig at det kunde være rigtig  …  at ha de samlet i et musæum – osså nytti – Det kunde foruten  …  kunstneriske virke ved sit indhold til bl …  og til at «leve efter» som det blev ‹ska› til ‹opgave› i bohemHans Jægers bohemtid»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«De hadde sat in på { … }Grand og drukket kaffe han Jæger og Udhus –»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jæger lå tilbage i sofaen slap – så ret frem for sig – me underlæben lidt nedhængende – hadde jeg en Pjolter Men ingen hadde noe – der fandtes ikke en øre i noen a lommerne alt de ledte – Intet var at stampe – ale frakker og klokker vare borte – – det var ikke annet at gjøre end at drive –»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«– Folk glante etter JægerPigerne damerne så på {dem}ham med mørke kolde blikke –»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«at han var så feig – han så dem ind i ansigtet – Jæger var bedre end dem alle tilsammen –»
Munchmuseet, MM N 2061.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«Den første «elskende kvinne» forærte jeg Hans Jæger. Han havde den på væggen i sin celle i {N}no.19. Han beskriver den udførlig i ImpresionistenDen er altså fra 1888 – Det var et større billede og vist udmærket – Hvor fins det?»
Munchmuseet, MM N 2173.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rudolf Broby-Johansen. Datert 11.12.1926. Se bl. 1v
«Det er ganske rikti at mine ideer modnedes i under Bohemens Tid eller { … }Hans Jægers tid – Hans Jæger støttet mig. – Det har været en feil når såmange har vil det ha det til at det var under Strindbergs – og tysk inflydelse under mi{ … }t Berlinerophold 1893–94 – Mine ideer var da allerede modnet og jeg havde flere år malt  … med disse ideer mine «Livsbilleder»»
Munchmuseet, MM N 2173.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rudolf Broby-Johansen. Datert 11.12.1926. Se bl. 1v
«Det er ganske rikti at mine ideer modnedes i under Bohemens Tid eller { … }Hans Jægers tid – Hans Jæger støttet mig. – Det har været en feil når såmange har vil det ha det til at det var under Strindbergs – og tysk inflydelse under mi{ … }t Berlinerophold 1893–94 – Mine ideer var da allerede modnet og jeg havde flere år malt  … med disse ideer mine «Livsbilleder»»
Munchmuseet, MM N 2845.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.10.1906. Se bl. 1v
« Hilsen til Lund og Jæger»
Munchmuseet, MM N 3034.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 20.2.1892. Se s. 1
«Jeg takker hjerteli for det bevis på sympathi, du gjør mig ved at ville til{g}egne mig din bog – Jeg kan ikke annet end være stolt og lykkeli over at mit navn knyttes til en bog som er en af de få bøg jeg virkeli har kunnet nyde – en { … }af de få bøger jeg straks indlemmet i mit lille bibliothek – der består af din bog – {b}Bibelen, Hans Jægers og Raskolnikow»
Munchmuseet, MM N 3035.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 22.1.1891. Se s. 2
«Jeg er har en ørken inden i mig – dog ser jeg oasen. – Jæger var jeg sammen meget med Han var altid kvit hende – men snakket»
Munchmuseet, MM N 3039.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1892. Se s. 2
«Jæger udgir Kristianiabohemen renset for styghederne – det blir vist en god spekulation»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Hans Jæger Første Madonna i hans fængsel Impressionistisk »
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40v
«Idag på Grand – Jeg og Hans Jæger ved i det inderste hjørne på Grand. –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40v
«Han Jeg hadde været sammen med Jappe igår – han hadde da spurt – { … }Blir Japp Først set på mig længe – som han imellem pleiet { … }når det var noe alvorligt – Blir Jæger længe i Byen? jeg ved ikke –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41v
«Jeg og J{e}æger sidder på Grand – Vi talte om Trygve Anderson som hadde været så drukken. –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 42r
«Jæger lo –»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 28v
« Han gik ned til grand og satte sig i Hjørnevindue. J kom ‹kom› skjæv i munden og med stokken under armen ind og satte sig bort til ham Opvarter en Pjolter Hvor elendig du ser ud og rent som et skelet»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 40r
«Det var mørkt på Grand    I sofaen inderst inde i halvmørket sad J. øinene glimtede i    ‹Han› så på mig»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 30v
«Nede i trappen traf han Jæger – og de gik sammen ned i ‹buffeen›»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 30v
«En Pjolter Jæger»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 30v
«Jeg har læst din bog Jæger»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 30v
«{ … }HaBrandt Kommentar var nu lidt ful og {l}han la armen om Jæger den er – { … }brilliant – svært Hans stemme var skjærende – ordene kom»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 31r
«En Pjolter til Jæger – han havde opdaget fyrstinden med sin page derborte – han drak glasset helt { … }ud i en slurk –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 31r
«Hun er deilig sa Jæger – det unge friske ansigtet –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 31r
«Ska ikke vi være dus – Mun{ … }k KommentarBrandt Kommentar Og de drak dus – den bogen din Jæger»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891. Se bl. 52v
«Nu kommer vi ind på {b}maleriet til Brandt Kommentar igjen – han snakker bare om billederne sine – han bryr sig ikke om andet Reis til helvete sa Brandt Kommentar – – Han gik ind på {g}Grand – Jeg gratulerer – billedet ska være storartet – Det var Jæger – Har du noen me dig af dine ‹åbnings ved åbningen –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 31v
«Hambro var alt ful    han satte sig bort i sofaen ved siden af Jæger og { … }deltog i konversationen med fru Vera Kommentar»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32r
«Nu ‹be› skulde det smage godt kaffe rigtig stærk kaffe, frue – det var Jæger han var ferdig med confecten Frue { … }Wullum svarede med sin blide røst at nu kogte den snart –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32r
«Han skulte nu og da ind til Jæger og Vera Kommentar»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 32v
«Lattersalvene ‹skings› fra Jæger skingrede hyppigere og hyppigere Jeg gik ind og sat mig igjen ved siden av Nyhus og så på fru Vera Kommentar. Hun var deili m  …  der bag bordet der funklede i  …  med alle de funklende glas – og karafler og den røde vin.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 33r
«Hun følte hun var { … }deili Og Jægers latter klang triumferende og sanselig – Og hans øine d som skinnende kul der lynede lo med  …  kridhvide tænder og tænder der lystesom elfenben modde brændende røde læberblod› – store som på en dødning hvide tænder»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 33v
«{H}Skal jeg skjænke vin til dig – han var skjælvende i målet – Nei tak    hun begyndte igjen at snakke med Jæger – Skjøv næsten Krohg væk. Hun vilde ikke tale med Krohg iaften – Krohg satte sig tilbage i halvmørket»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34r
«Dedichen reiste sig og holdt en tale for deres Kammerat det var en sjelden hyggelig fyr og man skulde savne ham – Det var en { … }fæl tale sa JægerHelgehvar alltid kom så ti{l}dlig med  … bemærkninger der var så begavede { … }Sa Fru Wullum til Jæger»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34r
«Dedichen reiste sig og holdt en tale for deres Kammerat det var en sjelden hyggelig fyr og man skulde savne ham – Det var en { … }fæl tale sa JægerHelgehvar alltid kom så ti{l}dlig med  … bemærkninger der var så begavede { … }Sa Fru Wullum til Jæger»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35r
«ikke den kalle – fæle latteren hans – han er en kal klam dreng – sa Jæger med overbevisning – han så henne nu i øinene øinene og lo –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35r
«Jeg synes Jægers Latter er klam jeg sa Krohg– han med lav grøtet stemme – han sad bøiet borte i e{n}t kro hjørne – Brandt Kommentar stod ved siden og ville trøste –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35r
«Fru Wullum så på Jæger med store fromme øine – og rystede sine lokker –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35r
«Brandt Kommentar Det er no forunderli { … }‹rart› ved den Jæger tænkte Brandt Kommentar – at han sån vil lægge an på fru Oda»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35v
«Hun lignet i grunnen fru Heiberg Kommentar som hun sat der bøiet mod Jæger»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 36v
«Jæger lå på sofaen og så ret hen for sig  …  rø i ansigtet – Michelsen sad bøiet over ham bleg og spids»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 37r
«HanJæger så på Michelsen med sine svarte øine – a Så så han lissom hen for sig – Jeg hadde D»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 37r
«Jæger så på ham og lo skit fan – la os drikke»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 37v
«Jæger lo –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 140 (PN 195).   Brev fra Edvard Munch til Arne Garborg. Datert 6.8.1888. Se s. 2
«der har en sofa at byde mig inat. Jeg har ikke svaret før da jeg har  …  håbet på en udvei. – Jeg sidder nu  … Grand sammen med Hans Jæger der skal puttes i hullet i morgen.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1908. Se s. 2
«– Jeg glæder mig ved at Hans Jæger er ‹hjemme› jeg tror han ikke er bange forat sige disse { … }Halvbohemer af rå og { … }Oprindelse sin {Mening}Mening – Lad ham kaste { … }Bomber i det Horehus { … }Sneglen C K (den blødhornede) bærer på»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 732).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 21.1.1910. Se s. 2
«– Stakkels Hans Jæger – {Jeg ha}Det var en af de få jeg gjerne havde seet igjen – Det var en af de mest sympatiske af Bohemer – og den bedste Kristiania-»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 733).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.2.1910. Se s. 2
«Det er vel den utrolige ‹v›ederheftige Lund der farer og sladrer til Hans Jæger – Jeg har naturligvis kritiseret Hans Jæger hvis Livsanskuelse jeg aldrig har delt – og jeg har trukket tat fuld Afstand fra Bohemklikken i Kristiania – men store Egenskaber – hans Villighed til at ta Følgen af sine Gjerninger  … og‹sin›‹«›Martyr- villighed har jeg altid sat høit og jeg har altid sagt at han var»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 733).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.2.1910. Se s. 2
«Det er vel den utrolige ‹v›ederheftige Lund der farer og sladrer til Hans Jæger – Jeg har naturligvis kritiseret Hans Jæger hvis Livsanskuelse jeg aldrig har delt – og jeg har trukket tat fuld Afstand fra Bohemklikken i Kristiania – men store Egenskaber – hans Villighed til at ta Følgen af sine Gjerninger  … og‹sin›‹«›Martyr- villighed har jeg altid sat høit og jeg har altid sagt at han var»