Johan Michelsen

Johan Collett Michelsen (1862–1900)
Norsk. Portrettert av Munch. M. studerte jus og litteratur og var ivrig medlem av Studentersamfundet. Bror av statsminister Christian Michelsen, som gav Hans Jæger skylden for brorens alkoholisme og tidlige død. M. var mye sammen med Oda Krohg og Gunnar Heiberg. Gruppeportrett «Jus» med Knud Knudsen og Bernt Anker Bødker Hambro. Alle portretterte tilknyttet Kristianiabohemen. M. ses til høyre i bildet.

Johan Michelsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 522.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Ser du h ikke hvordan han ser ud – og råde til sligt sa Michelsen»
Munchmuseet, MM N 524.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 3
«– Han var opp hos KrohgHambro og Michelsen Han vilde fortælle ham det Det er»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
Munchmuseet, MM N 2850.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.2.1907. Se s. 2
«en af mine Beundrere i Hamburg{et}Billedet med MichelsenHambro og Knudsen – for 1000 Mrks – Jeg fik derfor 60 Mrks – { … }Gad vide om Bødtker har oppfattet mig som sit Levebrød eller Leveblod –»
Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
«Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35v
«Michelsen kom bort til mig – Nå – hvordan er det i Åsgårdstrand stikker de me kniver dernede – hva? – slås de –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«Det er mærkeli Han ser fæl ut Jappe sa Michelsen – som jeg gik me –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«{ … }OdaKrohg, JappeMichelsen og { … }jeg på Grand»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«Fru Bergh er syk sier Michelsen pludseli hu – hun har er opereret i { … }mund, kjæven – man tror det er ben{ … }ædder –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 36v
«Jæger lå på sofaen og så ret hen for sig  …  rø i ansigtet – Michelsen sad bøiet over ham bleg og spids»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 37r
«HanJæger så på Michelsen med sine svarte øine – a Så så han lissom hen for sig – Jeg hadde D»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 37r
«Å så med et or – Hva sa han Hun sa til mig no – Hva sa hun sa Michelsen h ivrig»