Munchmuseet, MM T 2760

MM T 2760, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Skissebok.
Filologisk kommentar: Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

No-MM_T2760-00-R
No-MM_T2760-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 2v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 4v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 5v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 6v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 8v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 10v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 12v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 15v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 19v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 22v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 23v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 24v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 25v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 26v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 29v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 30v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 31v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 32v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 33v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 34v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 35v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 37v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 38r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 38v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 39v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 40r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 40v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 41v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 42r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 42v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 43r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 43v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 44r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 44v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 47r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 47v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 48r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 48v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 49r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 50v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 51r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 51v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 53r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 54r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 54v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 55r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 55v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 56r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 56v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 57r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 57v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 58r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 58v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 59r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 59v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 67r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2760 bl. 67v
No-MM_T2760-98-Vi
No-MM_T2760-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring