tullupper

Tykk, sid og vid kappe, pels for menn, særlig av skinn, ofte brukt på kjøretur el. l.

Kilde

  • Norsk riksmålsordbok

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2760, bl. 2r
MM T 2760, bl. 3r
MM N 3658, bl. 1r