Milly Thaulow

Andrea Fredrikke Emilie (Milly) Thaulow (1860–1937)
Norsk. Gift med Frits Thaulows bror, sanitetskaptein Carl Thaulow. Sommeren og høsten 1885 hadde hun et forhold til Edvard Munch. Gift påny med skuespiller og teaterdirektør Ludvig Bergh i 1891. Ekteskapet oppløst i 1910. Hun var en kjent skikkelse i Kristianias selskapsliv og hun var en av de første mote- og matskribenter i norsk presse. I 1921 ga hun ut kokeboken “Morsom mat” under navnet Milly Bergh.

Relaterte personer

Omtalt i følgende kommentarer

Milly Thaulow er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«Fru Bergh er syk sier Michelsen pludseli hu – hun har er opereret i { … }mund, kjæven – man tror det er ben{ … }ædder –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 18v
«Så sa han pludselig har du hørt det om det er dog for galt – det om fru Thaulow og den unge løitnant Det er vel for galt sånt { … }du. Jeg skvat.»