Fr H, fru H

Litterær figur, sannsynligvis en forkortelse for Fru Heiberg, som antakelig er basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2704, s. 43
MM T 2893, bl. 46r