Fru T

Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2704, s. 15
MM T 2759, bl. 24r